A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 20

1
Za jarnej rovnodennosti, v čase, keď králi tiahnu do boja, Joab vyviedol vojsko a spustošil krajinu Ammoncov. Potom pritiahol k Rabe a obľahol ju, kým Dávid zostal v Jeruzaleme. Joab dobyl Rabu a zrúcal ju.
2
Dávid vzal z hlavy ich boha Milkoma korunu, ktorú mal na hlave. Zistil, že váži talent zlata a je v nej vsadený drahokam. Dávid si ju položil na hlavu. Z mesta odniesol veľmi veľkú korisť.
3
Jeho obyvateľov určil k pílam, k železným čakanom a železným sekerám. Takto naložil so všetkými mestami Ammoncov. Potom sa Dávid vrátil s celým vojskom do Jeruzalema.
4
Potom bola zasa vojna s Filištíncami pri Gezere. Vtedy Sibechaj z Chúše zabil Sipaja, potomka z rodu Refaim. Filištínci boli pokorení.
5
Nato znova vypukla vojna s Filištíncami. Elchanan, Jairov syn, zabil Lachmiho, brata Goliáša z Gatu; drevo jeho kopije bolo ako tkáčsky návoj.
6
Zasa došlo k vojne v Gate a bol tam obrovský chlap, ktorý mal na každej ruke a nohe šesť prstov, spolu dvadsaťštyri. Aj on bol z rodu obrov Rafa.
7
Keď hanobil Izrael, zabil ho Jonatan, syn Dávidovho brata Šimeu.
8
Títo chlapi pochádzali z rodu Rafa v Gate a všetci padli rukou Dávida a jeho hrdinov.
1 Kroník 20:1
1 Kroník 20:2
1 Kroník 20:3
1 Kroník 20:4
1 Kroník 20:5
1 Kroník 20:6
1 Kroník 20:7
1 Kroník 20:8
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29