English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 20
1
Za jarnej rovnodennosti, v čase, keď králi tiahnu do boja, Joab vyviedol vojsko a spustošil krajinu Ammoncov. Potom pritiahol k Rabe a obľahol ju, kým Dávid zostal v Jeruzaleme. Joab dobyl Rabu a zrúcal ju.
2
Dávid vzal z hlavy ich boha Milkoma korunu, ktorú mal na hlave. Zistil, že váži talent zlata a je v nej vsadený drahokam. Dávid si ju položil na hlavu. Z mesta odniesol veľmi veľkú korisť.
3
Jeho obyvateľov určil k pílam, k železným čakanom a železným sekerám. Takto naložil so všetkými mestami Ammoncov. Potom sa Dávid vrátil s celým vojskom do Jeruzalema.
4
Potom bola zasa vojna s Filištíncami pri Gezere. Vtedy Sibechaj z Chúše zabil Sipaja, potomka z rodu Refaim. Filištínci boli pokorení.
5
Nato znova vypukla vojna s Filištíncami. Elchanan, Jairov syn, zabil Lachmiho, brata Goliáša z Gatu; drevo jeho kopije bolo ako tkáčsky návoj.
6
Zasa došlo k vojne v Gate a bol tam obrovský chlap, ktorý mal na každej ruke a nohe šesť prstov, spolu dvadsaťštyri. Aj on bol z rodu obrov Rafa.
7
Keď hanobil Izrael, zabil ho Jonatan, syn Dávidovho brata Šimeu.
8
Títo chlapi pochádzali z rodu Rafa v Gate a všetci padli rukou Dávida a jeho hrdinov.