A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 19

1
Po tomto sa stalo, že zomrel Nachaš, kráľ Ammoncov, a miesto neho sa stal kráľom jeho syn.
2
Dávid si povedal: "Prejavím láskavosť Nachašovmu synovi Chanúnovi, ako jeho otec prejavil láskavosť mne." Tak Dávid poslal poslov, aby mu prejavili sústrasť nad smrťou jeho otca. Ale keď Dávidovi vyslanci došli do krajiny Ammoncov ku Chanúnovi prejaviť mu sústrasť,
3
ammonské kniežatá povedali Chanúnovi: "Nazdávaš sa, že Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal nositeľov sústrasti? Skôr preto poslal k tebe svojich poslov, aby preskúmali a presliedili krajinu, ako ju rozvrátiť."
4
Vtedy Chanún chytil Dávidových vyslancov, dal ich oholiť, odrezať im šaty až po rozkrok, a potom ich prepustil.
5
Dávidovi oznámili, čo sa stalo týmto ľuďom: poslal im niekoho naproti, lebo títo ľudia boli veľmi zhanobení, a kráľ im odkázal: "Zostaňte v Jerichu, kým vám brady znova podrastú, potom sa vrátite."
6
Ammonci videli, že pritiahli na seba Dávidov hnev; Chanún a Ammonci poslali tisíc talentov striebra, aby si najali bojové vozy a jazdcov od Aramejcov z Mezopotámie, od Aramejcov z Maachy a z Coby.
7
Najali si kráľa Maachy, jeho vojsko s tridsaťdvatisíc vozmi. Tí prišli a utáborili sa pred Medebou, zatiaľ čo Ammonci vyšli zo svojich miest a nastúpili do boja.
8
Keď sa to Dávid dozvedel, poslal proti nim Joaba a celé vojsko hrdinov.
9
Ammonci vyšli a zoradili sa do bojového šíku pred mestskou bránou, ale králi, ktorí prišli, zaujali postavenie osobitne v otvorenom poli.
10
Keď Joab videl, že sa proti nemu chystá boj spredu i zozadu, vybral si z elitných bojovníkov a postavil ich do šíku proti Aramejcom.
11
Ostatok vojska zveril svojmu bratovi Abišajovi a postavil ich proti Ammoncom.
12
Povedal: "Ak budú Aramejci mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc, ak budú Ammonci mocnejší ako ty, prídem ti ja na pomoc.
13
Buď udatný, buďme silní pre svoj ľud a pre mestá nášho Boha! A nech Jahve urobí, čo uzná za dobré."
14
Joab a jeho vojsko začali boj proti Aramejcom, a tí pred ním utiekli.
15
Keď Ammonci videli, že Aramejci utekajú, aj oni utiekli pred Joabovým bratom Abišajom a vošli do mesta. Vtedy sa Joab vrátil do Jeruzalema.
16
Keď Aramejci videli, že ich Izraelci porazili, poslali poslov a zhromaždili Aramejcov, ktorí bývali za Eufratom; viedol ich Šofach, Hadadezerov vojvodca.
17
Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán, dorazil k nim a zoradil sa proti nim do šíku. Nato Dávid zoradil vojsko do útoku proti Aramejcom, ktorí bojovali proti nemu.
18
Ale Aramejci utiekli pred Izraelom a Dávid im pobil sedemtisíc chlapov na vojnových vozoch a štyridsaťtisíc pešiakov; zabil aj veliteľa vojska Šofacha.
19
Keď Hadadezerovi poddaní králi videli, že ich Izrael porazil, uzavreli mier s Dávidom a podrobili sa mu. Aramejci odvtedy už nechceli Ammoncom pomáhať.
1 Kroník 19:1
1 Kroník 19:2
1 Kroník 19:3
1 Kroník 19:4
1 Kroník 19:5
1 Kroník 19:6
1 Kroník 19:7
1 Kroník 19:8
1 Kroník 19:9
1 Kroník 19:10
1 Kroník 19:11
1 Kroník 19:12
1 Kroník 19:13
1 Kroník 19:14
1 Kroník 19:15
1 Kroník 19:16
1 Kroník 19:17
1 Kroník 19:18
1 Kroník 19:19
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29