A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 141
Týrsky kráľ Chiram poslal k Dávidovi posolstvo s cédrovým drevom, murárov a tesárov, aby mu postavili dom.
2
Vtedy Dávid poznal, že ho Jahve potvrdil ako kráľa nad Izraelom a že vyvýšil jeho kráľovstvo z lásky k svojmu izraelskému ľudu.
3
V Jeruzaleme si Dávid vzal ďalšie ženy a splodil ďalších synov a dcéry.
4
Toto sú mená detí, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šauma, Šobab, Natan, Šalamún,
5
Jibchar, Elišua, Elpalet,
6
Nogah, Nefeg, Jafia,
7
Elišama, Baaljada, Elifelet.
8
Keď Filištínci počuli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, všetci Filištínci vyšli zmocniť sa Dávida. Keď to Dávid počul, vytiahol proti nim.
9
Filištínci prišli a rozložili sa v doline Refaim.
10
Vtedy sa Dávid dopytoval Boha: "Mám napadnúť Filištíncov? Vydáš ich do mojich rúk?" Jahve mu odpovedal: "Napadni! Vydám ti ich do rúk."
11
Pritiahli do Baal-Peracimu a Dávid ich tam porazil. Tu povedal Dávid: "Boh mojou rukou pretrhol líniu mojich nepriateľov, ako keď rieka trhá svoje brehy." Preto tomu miestu dali meno Baal-Peracim.
12
Filištínci tam zanechali aj svoje modly, Dávid rozkázal, aby ich spálili.
13
Filištínci sa znova rozkladali v doline.
14
Dávid sa znovu dopytoval Boha a Boh mu odpovedal: "Nechoď za nimi, ale obíď ich odzadu a napadni ich od balzamovníkového hája.
15
Keď vo vrcholcoch balzamovníkov začuješ zvuk krokov, vtedy sa ponáhľaj do boja: to Boh vychádza pred tebou poraziť filištínske vojsko."
16
Dávid urobil tak, ako mu prikázal Boh: porazil filištínske vojsko od Gabaonu až po Gezer.
17
Chýr o Dávidovi prenikol do všetkých krajín a Jahve spôsobil, že sa ho báli všetky národy.