A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 14

1
Týrsky kráľ Chiram poslal k Dávidovi posolstvo s cédrovým drevom, murárov a tesárov, aby mu postavili dom.
2
Vtedy Dávid poznal, že ho Jahve potvrdil ako kráľa nad Izraelom a že vyvýšil jeho kráľovstvo z lásky k svojmu izraelskému ľudu.
3
V Jeruzaleme si Dávid vzal ďalšie ženy a splodil ďalších synov a dcéry.
4
Toto sú mená detí, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šauma, Šobab, Natan, Šalamún,
5
Jibchar, Elišua, Elpalet,
6
Nogah, Nefeg, Jafia,
7
Elišama, Baaljada, Elifelet.
8
Keď Filištínci počuli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, všetci Filištínci vyšli zmocniť sa Dávida. Keď to Dávid počul, vytiahol proti nim.
9
Filištínci prišli a rozložili sa v doline Refaim.
10
Vtedy sa Dávid dopytoval Boha: "Mám napadnúť Filištíncov? Vydáš ich do mojich rúk?" Jahve mu odpovedal: "Napadni! Vydám ti ich do rúk."
11
Pritiahli do Baal-Peracimu a Dávid ich tam porazil. Tu povedal Dávid: "Boh mojou rukou pretrhol líniu mojich nepriateľov, ako keď rieka trhá svoje brehy." Preto tomu miestu dali meno Baal-Peracim.
12
Filištínci tam zanechali aj svoje modly, Dávid rozkázal, aby ich spálili.
13
Filištínci sa znova rozkladali v doline.
14
Dávid sa znovu dopytoval Boha a Boh mu odpovedal: "Nechoď za nimi, ale obíď ich odzadu a napadni ich od balzamovníkového hája.
15
Keď vo vrcholcoch balzamovníkov začuješ zvuk krokov, vtedy sa ponáhľaj do boja: to Boh vychádza pred tebou poraziť filištínske vojsko."
16
Dávid urobil tak, ako mu prikázal Boh: porazil filištínske vojsko od Gabaonu až po Gezer.
17
Chýr o Dávidovi prenikol do všetkých krajín a Jahve spôsobil, že sa ho báli všetky národy.
1 Kroník 14:1
1 Kroník 14:2
1 Kroník 14:3
1 Kroník 14:4
1 Kroník 14:5
1 Kroník 14:6
1 Kroník 14:7
1 Kroník 14:8
1 Kroník 14:9
1 Kroník 14:10
1 Kroník 14:11
1 Kroník 14:12
1 Kroník 14:13
1 Kroník 14:14
1 Kroník 14:15
1 Kroník 14:16
1 Kroník 14:17
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29