A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 13

1
Dávid mal poradu s veliteľmi tisícov, stotín a so všetkými veliteľmi.
2
Potom povedal celému zhromaždeniu Izraela: "Ak uznáte za dobré a Jahve, náš Boh, to tak rozhodne, pošlime odkaz našim bratom, ktorí bývajú vo všetkých krajoch Izraela, a najmä kňazom a Levitom v ich mestách a dedinách, aby sa k nám zhromaždili.
3
Potom k nám prenesieme archu nášho Boha, lebo za Šaulových čias sme sa o ňu nestarali."
4
Celé zhromaždenie rozhodlo, že treba tak urobiť, lebo celému ľudu sa návrh páčil.
5
Dávid zhromaždil celý Izrael od egyptského potoka Šichor až po vstup do Chamatu, aby priniesli Božiu archu z Kirjat-Jearimu.
6
Potom Dávid a celý Izrael išli do Baaly, ku Kirjat-Jearimu v Judsku, aby odtiaľ odniesli Božiu archu, ktorá nesie meno Jahveho, tróniaceho nad cherubmi.
7
Božiu archu viezli na novom voze z Abinadabovho domu; Uza a Achjo viedli voz.
8
Dávid a celý Izrael tancovali pred Bohom zo všetkých svojich síl spievajúc za zvuku citár, hárf a tamburín, sistrov a cimbalov.
9
Keď došli ku Kidonovmu humnu, Uza natiahol ruku k Božej arche, lebo voly ju takmer prevrátili.
10
Vtedy Boží hnev vzplanul proti Uzovi, ten ho na mieste zabil, pretože siahol rukou po arche. Uza tam zomrel pred Bohom.
11
Dávid sa rozrušil, že Boh udrel Uzu, a to miesto sa volá až do dnešného dňa Perec-Uza.
12
V ten deň sa Dávid zľakol Boha a povedal: "Ako by som mohol dopraviť k sebe Božiu archu?"
13
Dávid teda nedal previezť Božiu archu k sebe do Dávidovho mesta, ale dal ju odviezť do domu Obed-Edoma z Gatu.
14
Božia archa zostala u Obed-Edoma z Gatu tri mesiace a Jahve požehnal dom Obed-Edoma i všetko, čo mal.
1 Kroník 13:1
1 Kroník 13:2
1 Kroník 13:3
1 Kroník 13:4
1 Kroník 13:5
1 Kroník 13:6
1 Kroník 13:7
1 Kroník 13:8
1 Kroník 13:9
1 Kroník 13:10
1 Kroník 13:11
1 Kroník 13:12
1 Kroník 13:13
1 Kroník 13:14
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29