A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 10

1
Filištínci bojovali proti Izraelu a Izraelci sa dali na útek pred Filištíncami a popadali pobití na vrchu Gelboe.
2
Filištínci prenasledovali Šaula a jeho synov a zabili Jonatana, Abinadaba a Malkišuu, Šaulových synov.
3
Potom sa ťažký boj sústredil na Šaula. Zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili.
4
Vtedy povedal Šaul svojmu zbrojnošovi: "Vytas svoj meč a prebodni ma, aby neprišli tí neobrezanci a neurobili si zo mňa posmech." Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo bol naplnený hrôzou. Vtedy Šaul schytil svoj meč a hodil sa naň.
5
Keď zbrojnoš videl, že Šaul je mŕtvy, aj on naľahol na svoj meč a zomrel s ním.
6
Tak zomreli spolu Šaul, jeho traja synovia a celý jeho dom.
7
Keď všetci Izraelci, ktorí bývali v doline, videli, že Izraelci sa dali na útek a že Šaul i jeho synovia zomreli, opustili svoje mestá a ušli. Filištínci prišli a usadili sa v nich.
8
Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula i jeho troch synov padlých na vrchu Gelboe.
9
Zobliekli ho, vzali jeho hlavu i výzbroj a poslali kolovať po filištínskej krajine, aby oznámili dobrú zvesť svojim modlám a svojmu ľudu.
10
Jeho zbrane uložili v dome svojho boha a jeho lebku nastokli v Dagonovom chráme.
11
Keď sa všetci obyvatelia Jabeša v Galaáde dozvedeli, čo všetko urobili Filištínci Šaulovi,
12
všetci bojaschopní muži sa dali na cestu. Vzali mŕtve telá Šaula a jeho synov, doniesli ich do Jabeša a ich kosti pochovali v Jabeši pod tamariškou a postili sa sedem dní.
13
Šaul zomrel pre svoju nevernosť Jahvemu: neposlúchol Jahveho slovo, aj preto, že sa dopytoval ducha zomrelého.
14
S Jahvem sa neradil a on ho vydal na smrť a kráľovstvo preniesol na Dávida, Izajovho syna.
1 Kroník 10:1
1 Kroník 10:2
1 Kroník 10:3
1 Kroník 10:4
1 Kroník 10:5
1 Kroník 10:6
1 Kroník 10:7
1 Kroník 10:8
1 Kroník 10:9
1 Kroník 10:10
1 Kroník 10:11
1 Kroník 10:12
1 Kroník 10:13
1 Kroník 10:14
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29