A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 101
Filištínci bojovali proti Izraelu a Izraelci sa dali na útek pred Filištíncami a popadali pobití na vrchu Gelboe.
2
Filištínci prenasledovali Šaula a jeho synov a zabili Jonatana, Abinadaba a Malkišuu, Šaulových synov.
3
Potom sa ťažký boj sústredil na Šaula. Zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili.
4
Vtedy povedal Šaul svojmu zbrojnošovi: "Vytas svoj meč a prebodni ma, aby neprišli tí neobrezanci a neurobili si zo mňa posmech." Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo bol naplnený hrôzou. Vtedy Šaul schytil svoj meč a hodil sa naň.
5
Keď zbrojnoš videl, že Šaul je mŕtvy, aj on naľahol na svoj meč a zomrel s ním.
6
Tak zomreli spolu Šaul, jeho traja synovia a celý jeho dom.
7
Keď všetci Izraelci, ktorí bývali v doline, videli, že Izraelci sa dali na útek a že Šaul i jeho synovia zomreli, opustili svoje mestá a ušli. Filištínci prišli a usadili sa v nich.
8
Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula i jeho troch synov padlých na vrchu Gelboe.
9
Zobliekli ho, vzali jeho hlavu i výzbroj a poslali kolovať po filištínskej krajine, aby oznámili dobrú zvesť svojim modlám a svojmu ľudu.
10
Jeho zbrane uložili v dome svojho boha a jeho lebku nastokli v Dagonovom chráme.
11
Keď sa všetci obyvatelia Jabeša v Galaáde dozvedeli, čo všetko urobili Filištínci Šaulovi,
12
všetci bojaschopní muži sa dali na cestu. Vzali mŕtve telá Šaula a jeho synov, doniesli ich do Jabeša a ich kosti pochovali v Jabeši pod tamariškou a postili sa sedem dní.
13
Šaul zomrel pre svoju nevernosť Jahvemu: neposlúchol Jahveho slovo, aj preto, že sa dopytoval ducha zomrelého.
14
S Jahvem sa neradil a on ho vydal na smrť a kráľovstvo preniesol na Dávida, Izajovho syna.