A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 8

1
Elizeus povedal tej žene, ktorej vzkriesil syna: "Zober sa a odíď odtiaľto s celou svojou rodinou! Usaď sa v cudzom kraji! Jahve rozhodol, že privedie do krajiny hlad, ktorý bude trvať sedem rokov."
2
Žena sa vybrala, ako jej povedal Boží muž: odišla s celou svojou rodinou a bývala sedem rokov v krajine Filištíncov.
3
Po siedmich rokoch sa tá žena vrátila z krajiny Filištíncov a vybrala sa ku kráľovi dožadovať sa svojho domu a svojho poľa.
4
V tej chvíli sa kráľ rozprával s Gechazim, sluhom Božieho muža. Žiadal ho: "Porozprávaj mi o všetkých veľkých činoch, ktoré Elizeus vykonal!"
5
A on práve rozprával kráľovi, ako vzkriesil mŕtveho, keď vstúpila žena, ktorej syna vzkriesil, a dovolávala sa svojho domu a svojho poľa. Gechazi povedal: "Pán môj, kráľ! Toto je tá žena a toto je jej syn, ktorého Elizeus vzkriesil."
6
Kráľ sa ženy vypytoval a ona mu všetko porozprávala. Potom s ňou poslal jedného dvorana, ktorému rozkázal: "Nech jej vrátia všetko, čo bolo jej, aj so všetkými výnosmi poľa, odo dňa, keď opustila krajinu, až doteraz."
7
Raz prišiel Elizeus do Damasku. Aramejský kráľ Ben-Hadad bol chorý. Keď mu oznámili: "Boží muž prišiel až sem,"
8
vtedy kráľ rozkázal Chazaelovi: "Vezmi dar a choď k Božiemu mužovi a skrze neho sa opýtaj Jahveho, či sa uzdravím z tejto choroby."
9
Chazael šiel k Elizeovi a ako dar mu doniesol, čo bolo najvzácnejšie v Damasku, naložené na štyridsať tiav. Prišiel, predstavil sa mu a povedal: "Tvoj syn, aramejský kráľ Ben-Hadad, ma posiela k tebe opýtať sa: ‚Uzdravím sa z tejto choroby?‘"
10
Elizeus mu odpovedal: "Choď mu povedať: ‚Môžeš sa uzdraviť.‘ Ale Jahve mi ukázal, že on určite zomrie."
11
Potom mu stŕpla tvár, zrak mal upretý do diaľky a Boží muž sa rozplakal.
12
Chazael sa spýtal: "Pán môj, prečo plačeš?" Odpovedal: "Preto, lebo viem, koľko zla spravíš Izraelcom. Ich pevnosti vypáliš, ich mládencov pobiješ mečom, ich nemluvňatá roztrieskaš o skaly, ich tehotné ženy rozpáraš."
13
Chazael povedal: "Ale čo som ja, tvoj sluha? Ako by tento pes mohol vykonať takú veľkú vec?" Elizeus odpovedal: "V Jahveho videní som ťa videl ako kráľa Aramu."
14
Chazael odišiel od Elizea. Keď prišiel ku svojmu pánovi, ten sa ho opýtal: "Čo ti povedal Elizeus?" On mu odpovedal: "Povedal mi, že sa môžeš uzdraviť."
15
Na druhý deň vzal prikrývku, namočil ju vo vode a prestrel mu ju na tvár, takže zomrel. Namiesto neho sa stal kráľom Chazael.
16
V piatom roku Jorama, syna izraelského kráľa Achaba, sa kráľom stal Joram, syn judského kráľa Jozafata.
17
Keď sa stal kráľom, mal tridsaťdva rokov a osem rokov kraľoval v Jeruzaleme.
18
Za ženu mal Achabovu dcéru, preto napodobňoval správanie izraelských kráľov a Achabovho domu. Robil to, čo sa Jahvemu nepáčilo.
19
Ale Jahve nechcel zničiť Júdu kvôli svojmu sluhovi Dávidovi, ktorému sľúbil, že mu pred sebou vždy ponechá lampu.
20
Za jeho čias sa Edomci vymanili z judského područia a ustanovili si kráľa.
21
Vtedy Joram na čele svojich vojnových vozov prenikol do Cairu. Tam ho obkľúčili Edomci. V noci prelomil obkľúčenie Edomcov a ich vozov, ale jeho ľudia utiekli do svojich stanov.
22
Tak sa Edom vymanil z judského područia až do dnešného dňa. V tom čase sa vymanili aj obyvatelia mesta Libny.
23
Ostatné Joramove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov.
24
Joram sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste s jeho otcami. Jeho syn Achazjahu sa stal kráľom po ňom.
25
V dvanástom roku izraelského kráľa Jorama, Achabovho syna, sa Achazjahu, Joramov syn, stal judským kráľom.
26
Achazjahu mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atália, dcéra Omriho, izraelského kráľa.
27
Napodobňoval správanie Achabovej rodiny a robil to, čo sa Jahvemu nepáčilo, ako Achabova rodina, lebo bol zaťom Achabovho domu.
28
Šiel spolu s Joramom, Achabovým synom, do boja proti aramejskému kráľovi Chazaelovi pri Ramote v Galaáde. Ale Aramejci Jorama poranili.
29
Kráľ Joram sa vrátil do Jizreela liečiť sa z rán, ktoré mu Aramejci zasadili pri Ramote, keď bojoval proti Chazaelovi, aramejskému kráľovi. Achazjahu, syn judského kráľa Jorama, šiel do Jizreela navštíviť Jorama, Achabovho syna, lebo bol chorý.
2 Kráľov 8:1
2 Kráľov 8:2
2 Kráľov 8:3
2 Kráľov 8:4
2 Kráľov 8:5
2 Kráľov 8:6
2 Kráľov 8:7
2 Kráľov 8:8
2 Kráľov 8:9
2 Kráľov 8:10
2 Kráľov 8:11
2 Kráľov 8:12
2 Kráľov 8:13
2 Kráľov 8:14
2 Kráľov 8:15
2 Kráľov 8:16
2 Kráľov 8:17
2 Kráľov 8:18
2 Kráľov 8:19
2 Kráľov 8:20
2 Kráľov 8:21
2 Kráľov 8:22
2 Kráľov 8:23
2 Kráľov 8:24
2 Kráľov 8:25
2 Kráľov 8:26
2 Kráľov 8:27
2 Kráľov 8:28
2 Kráľov 8:29
2 Kráľov 1 / 2Krá 1
2 Kráľov 2 / 2Krá 2
2 Kráľov 3 / 2Krá 3
2 Kráľov 4 / 2Krá 4
2 Kráľov 5 / 2Krá 5
2 Kráľov 6 / 2Krá 6
2 Kráľov 7 / 2Krá 7
2 Kráľov 8 / 2Krá 8
2 Kráľov 9 / 2Krá 9
2 Kráľov 10 / 2Krá 10
2 Kráľov 11 / 2Krá 11
2 Kráľov 12 / 2Krá 12
2 Kráľov 13 / 2Krá 13
2 Kráľov 14 / 2Krá 14
2 Kráľov 15 / 2Krá 15
2 Kráľov 16 / 2Krá 16
2 Kráľov 17 / 2Krá 17
2 Kráľov 18 / 2Krá 18
2 Kráľov 19 / 2Krá 19
2 Kráľov 20 / 2Krá 20
2 Kráľov 21 / 2Krá 21
2 Kráľov 22 / 2Krá 22
2 Kráľov 23 / 2Krá 23
2 Kráľov 24 / 2Krá 24
2 Kráľov 25 / 2Krá 25