A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 7

1
Elizeus povedal: "Počuj Jahveho slovo! Toto hovorí Jahve: Zajtra o tomto čase bude na trhu Samárie sea jemnej múky za jeden šekel a dve sey jačmeňa budú za šekel."
2
Dôstojník, kráľova pravá ruka, odpovedal Elizeovi: "Aj keby Jahve otvoril nebeské okná, bolo by to možné?" Elizeus mu povedal: "Ty to uvidíš na vlastné oči, ale nebudeš z toho jesť!"
3
Pri vchode do brány Samárie boli štyria malomocní. Hovorili si medzi sebou: "Prečo tu máme zostať a čakať na smrť?
4
Ak sa rozhodneme vojsť do mesta, v meste je hlad, tam zomrieme. Ak zostaneme tu, aj tu zomrieme. Preto prejdime k Aramejcom, ak nás nechajú nažive, budeme žiť, a ak nás zabijú, nuž zomrieme."
5
Za súmraku sa pohli k aramejskému táboru. Keď došli na okraj aramejského tábora, zbadali, že tam nikoho niet.
6
Stalo sa totiž, že v celom aramejskom tábore Jahve dal počuť hukot, akoby sa približovalo veľké vojsko s vozmi a koňmi. Aramejci si medzi sebou hovorili: "Pozrite, izraelský kráľ si najal proti nám chetejských a egyptských kráľova, aby nás napadli."
7
Zdvihli sa teda a utiekli za súmraku. Zanechali svoje stany, svoje kone a svoje osly, celý tábor tak, ako bol, utiekli, aby si zachránili život.
8
Tí malomocní prišli na okraj tábora, vošli do prvého stanu, najedli sa a napili, odniesli odtiaľ striebro, zlato i šatstvo a odišli ho ukryť. Potom sa vrátili, vošli do ďalšieho stanu, aj tam nabrali a odniesli to ukryť.
9
Potom si hovorili: "Nerobíme správne. Tento deň je dňom dobrých zvestí, a my mlčíme. Ak budeme čakať až do ranného svitu, trest nás neminie. Poďme to oznámiť v kráľovskom paláci."
10
Keď došli, zakričali na stráže mestskej brány a oznámili im: "Vošli sme do tábora Aramejcov. Niet tam nikoho, nepočuť ľudský hlas, len kone a osly popriväzované a stany opustené tak, ako boli."
11
Stráže to podali ďalej a správa došla do kráľovského paláca.
12
Kráľ v noci vstal a svojim sluhom povedal: ‚Ja vám poviem, čo spravili Aramejci. Vedia, že hladujeme, preto vyšli z tábora ukryť sa do poľa. Myslia si: ‚Keď vyjdú z mesta, pochytáme ich živých a vojdeme do mesta.‘"
13
Jeden z jeho dôstojníkov povedal: "Vezmime päť koní z tých, čo ešte zostali — i tak sa s nimi stane to, čo s množstvom, ktoré zahynulo, — pošlime niekoho s nimi a uvidíme."
14
Vzali teda dva vozy s koňmi a kráľ ich poslal za aramejským vojskom s rozkazom: "Choďte a pozrite!"
15
Sledovali stopy Aramejcov až k rieke Jordán. Videli, že cesta bola plná šiat a výzbroje, ktorú Aramejci na svojom úteku odhadzovali. Poslovia sa vrátili a podali správu kráľovi.
16
Ľud ihneď vyšiel z mesta a vyplienil aramejský tábor, takže sea jemnej múky bola za jeden šekel a dve sey jačmeňa tiež za jeden šekel, podľa Jahveho slova.
17
Kráľ poslal dôstojníka, ktorý bol jeho pravou rukou, aby mal dozor nad tržnicou v mestskej bráne, ale ľud ho tam v tlačenici rozšliapal a on zomrel, ako to predpovedal Boží muž, keď ho kráľ bol navštíviť.
18
Stalo sa to, čo predpovedal Boží muž kráľovi: "Zajtra o tomto čase budú na trhu Samárie dve sey jačmeňa za jeden šekel a sea jemnej múky za jeden šekel."
19
Dôstojník odpovedal Božiemu mužovi: "Aj keby Jahve otvoril nebeské okná, bolo by to možné?" Elizeus vtedy povedal: "Ty to uvidíš na vlastné oči, ale nebudeš z toho jesť!"
20
Tak sa mu stalo. Ľud ho rozšliapal na tržnici v bráne, takže zomrel.
2 Kráľov 7:1
2 Kráľov 7:2
2 Kráľov 7:3
2 Kráľov 7:4
2 Kráľov 7:5
2 Kráľov 7:6
2 Kráľov 7:7
2 Kráľov 7:8
2 Kráľov 7:9
2 Kráľov 7:10
2 Kráľov 7:11
2 Kráľov 7:12
2 Kráľov 7:13
2 Kráľov 7:14
2 Kráľov 7:15
2 Kráľov 7:16
2 Kráľov 7:17
2 Kráľov 7:18
2 Kráľov 7:19
2 Kráľov 7:20
2 Kráľov 1 / 2Krá 1
2 Kráľov 2 / 2Krá 2
2 Kráľov 3 / 2Krá 3
2 Kráľov 4 / 2Krá 4
2 Kráľov 5 / 2Krá 5
2 Kráľov 6 / 2Krá 6
2 Kráľov 7 / 2Krá 7
2 Kráľov 8 / 2Krá 8
2 Kráľov 9 / 2Krá 9
2 Kráľov 10 / 2Krá 10
2 Kráľov 11 / 2Krá 11
2 Kráľov 12 / 2Krá 12
2 Kráľov 13 / 2Krá 13
2 Kráľov 14 / 2Krá 14
2 Kráľov 15 / 2Krá 15
2 Kráľov 16 / 2Krá 16
2 Kráľov 17 / 2Krá 17
2 Kráľov 18 / 2Krá 18
2 Kráľov 19 / 2Krá 19
2 Kráľov 20 / 2Krá 20
2 Kráľov 21 / 2Krá 21
2 Kráľov 22 / 2Krá 22
2 Kráľov 23 / 2Krá 23
2 Kráľov 24 / 2Krá 24
2 Kráľov 25 / 2Krá 25