A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 6

1
Bratia proroci povedali Elizeovi: "Pozri, miesto, na ktorom bývame pri tebe, je pre nás príliš tesné.
2
Poďme k rieke Jordán, každý z nás tam vezme jedno brvno a potom tam urobíme miesto na bývanie." Povedal im: "Choďte!"
3
Jeden z nich povedal: "Buď taký láskavý, poď aj ty so svojimi sluhami." Elizeus odpovedal: "Dobre, idem."
4
Išiel s nimi. Keď prišli k Jordánu, začali vytínať stromy.
5
Keď jeden stínal svoj kmeň, spadla mu železná sekera do vody a on skríkol: "Ach, pane môj! A to bola ešte požičaná!"
6
Boží muž sa opýtal: "Kam padla?" Ukázal mu to miesto. Vtedy Elizeus uťal kus dreva, hodil ho na to miesto a sekera vyplávala.
7
Rozkázal mu: "Vytiahni si ju!" Ten natiahol ruku a vzal si ju.
8
Aramejský kráľ viedol vojnu s Izraelom. Mal poradu so svojimi dôstojníkmi a povedal im: "Napadnite toto miesto."
9
Ale Elizeus poslal izraelskému kráľovi odkaz: "Daj si pozor na toto miesto, lebo tam vpadnú Aramejci"
10
a izraelský kráľ poslal vojakov na to miesto, ktoré mu označil Elizeus. On ho upozorňoval a kráľ sa mal na pozore, a to nie raz alebo dva razy.
11
Srdce aramejského kráľa sa nad tým vzrušilo, zvolal svojich dôstojníkov a pýtal sa ich: "Nevedeli by ste mi povedať, kto z nás zrádza u izraelského kráľa?"
12
Jeden z jeho dôstojníkov povedal: "Nie, pán môj, kráľ, to Elizeus, prorok v Izraeli, oznamuje kráľovi Izraela aj tie slová, ktoré hovoríš vo svojej spálni."
13
Rozkázal im: "Choďte, zistite, kde je, potom pošlem a dám ho chytiť." Podali mu správu: "Je v Dotane."
14
Poslal tam silný oddiel s koňmi a s vojnovými vozmi. Prišli v noci a obkľúčili mesto.
15
Na druhý deň Elizeus včasráno vstal a vyšiel. Videl, že mesto je obkľúčené vojskom s koňmi a vozmi. Jeho sluha mu povedal: "Beda, pane môj, čo si počneme?"
16
Ale on mu odpovedal: "Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi."
17
A Elizeus sa takto modlil: "Jahve, prosím, otvor mu oči, nech vidí!" Jahve otvoril oči sluhovi a on videl: vrch bol plný koní a ohnivých vozov všade navôkol Elizea.
18
Keď Aramejčania schádzali k nemu, Elizeus sa takto modlil k Jahvemu: "Raň, prosím ťa, tento ľud vlčou tmou!" A Jahve ich ranil vlčou tmou podľa Elizeovho slova.
19
Vtedy im Elizeus povedal: "Toto nie je tá cesta, ani to mesto. Poďte za mnou, dovediem vás k človeku, ktorého hľadáte." Ale doviedol ich do Samárie.
20
Keď vošli do Samárie, Elizeus povedal: "Jahve, otvor im oči, nech vidia!" Jahve im otvoril oči a oni videli, že sú uprostred Samárie!
21
Keď ich izraelský kráľ uvidel, opýtal sa Elizea: "Mám ich pobiť, otče môj?"
22
Ale on odpovedal: "Nezabíjaj ich. Či zabíjaš tých, ktorých si zajal svojím mečom a lukom? Daj sa im najesť a napiť a nechaj ich vrátiť sa k svojmu pánovi."
23
Kráľ im usporiadal veľkú hostinu a keď sa najedli a napili, prepustil ich a oni odišli k svojmu pánovi. Odvtedy aramejské ozbrojené bandy už nechodili do izraelskej krajiny.
24
Po nejakom čase sa stalo, že Ben-Hadad, kráľ Aramu, zhromaždil celé svoje vojsko, pritiahol a obliehal Samáriu.
25
V Samárii vypukol veľký hlad, lebo ju dlho obliehali, až sa za osliu hlavu platilo osemdesiat šeklov striebra a za dvadsaťpäť divých cibúľ päť šeklov striebra.
26
Jedného dňa sa izraelský kráľ prechádzal po hradbách, tu jedna žena na neho zavolala: "Pomôž, pán môj, kráľ!"
27
On jej odpovedal: "Ak ti Jahve nepomáha, ako ti môžem pomôcť ja? Niečím z humna alebo z lisu?"
28
Potom dodal: "Čo sa ti stalo?" Odpovedala: "Táto žena mi vravela: ‚Daj svojho syna, dnes ho zjeme. Môjho syna zjeme zajtra.‘
29
Uvarili sme teda môjho syna a zjedli sme ho. Na druhý deň som jej povedala: ‚Daj svojho syna, zjeme ho.‘ Ale ona si syna skryla."
30
Keď kráľ počul slová tej ženy, roztrhol si šaty; kráľ sa prechádzal po hradbách a ľud videl, že na holom tele má drsné kajúce rúcho.
31
Kráľ vyhlásil: "Toto zlo nech mi Jahve urobí a tamto ešte nech pridá, ak dnes hlava Elizea, Šafatovho syna, ostane na ňom."
32
Elizeus sedel vo svojom dome a starší mesta sedeli s ním. Kráľ poslal k nemu jedného zo svojich ľudí. Prv, než posol prišiel, Elizeus povedal starším: "Viete, že tento vrahov syn vydal rozkaz, aby mi zoťali hlavu? Keď kráľov posol príde, zatvorte dvere a držte ich, aby nevošiel. Veď za ním už počuť kroky jeho pána!"
33
Elizeus im ešte hovoril a už k nemu vstupoval kráľ a povedal: "Pozri, všetko toto nešťastie prichádza od Jahveho! Prečo by som mal ešte dôverovať Jahvemu?"
2 Kráľov 6:1
2 Kráľov 6:2
2 Kráľov 6:3
2 Kráľov 6:4
2 Kráľov 6:5
2 Kráľov 6:6
2 Kráľov 6:7
2 Kráľov 6:8
2 Kráľov 6:9
2 Kráľov 6:10
2 Kráľov 6:11
2 Kráľov 6:12
2 Kráľov 6:13
2 Kráľov 6:14
2 Kráľov 6:15
2 Kráľov 6:16
2 Kráľov 6:17
2 Kráľov 6:18
2 Kráľov 6:19
2 Kráľov 6:20
2 Kráľov 6:21
2 Kráľov 6:22
2 Kráľov 6:23
2 Kráľov 6:24
2 Kráľov 6:25
2 Kráľov 6:26
2 Kráľov 6:27
2 Kráľov 6:28
2 Kráľov 6:29
2 Kráľov 6:30
2 Kráľov 6:31
2 Kráľov 6:32
2 Kráľov 6:33
2 Kráľov 1 / 2Krá 1
2 Kráľov 2 / 2Krá 2
2 Kráľov 3 / 2Krá 3
2 Kráľov 4 / 2Krá 4
2 Kráľov 5 / 2Krá 5
2 Kráľov 6 / 2Krá 6
2 Kráľov 7 / 2Krá 7
2 Kráľov 8 / 2Krá 8
2 Kráľov 9 / 2Krá 9
2 Kráľov 10 / 2Krá 10
2 Kráľov 11 / 2Krá 11
2 Kráľov 12 / 2Krá 12
2 Kráľov 13 / 2Krá 13
2 Kráľov 14 / 2Krá 14
2 Kráľov 15 / 2Krá 15
2 Kráľov 16 / 2Krá 16
2 Kráľov 17 / 2Krá 17
2 Kráľov 18 / 2Krá 18
2 Kráľov 19 / 2Krá 19
2 Kráľov 20 / 2Krá 20
2 Kráľov 21 / 2Krá 21
2 Kráľov 22 / 2Krá 22
2 Kráľov 23 / 2Krá 23
2 Kráľov 24 / 2Krá 24
2 Kráľov 25 / 2Krá 25