A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 3

1
Joram, Achabov syn, sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v osemnástom roku judského kráľa Jozafata a kraľoval dvanásť rokov.
2
Robil, čo sa Jahvemu nepáči, ale nie natoľko, ako jeho otec a jeho matka, lebo on strhol Baalov posvätný stĺp, ktorý postavil jeho otec.
3
Lenže zotrval v hriechoch Jeroboama, Nebatovho syna, do ktorých zviedol Izrael, a neodvrátil sa od nich.
4
Moabský kráľ Meša bol chovateľom oviec a izraelskému kráľovi odvádzal ako poplatok stotisíc jahniat a stotisíc baranov aj s vlnou.
5
Ale keď Achab zomrel, moabský kráľ odpadol od izraelského kráľa.
6
V tom čase vytiahol kráľ Joram zo Samárie a urobil prehliadku celého Izraela.
7
Potom poslal judskému kráľovi tento odkaz: "Moabský kráľ odpadol odo mňa. Pôjdeš so mnou do boja proti Moabcom?" Judský kráľ odpovedal: "Pôjdem. Počítaj so mnou, s mojím vojskom a s mojou jazdou!"
8
A opýtal sa: "Ktorou cestou pôjdeme?" Odpovedal: "Cestou cez Edomskú púšť."
9
Izraelský kráľ, judský kráľ a edomský kráľ sa vydali na cestu. Keď prešli okľukou sedem dní cesty, nemali vodu ani pre ťažné zvieratá, ktoré išli za nimi.
10
Izraelský kráľ skríkol: "Beda! Jahve zavolal nás, troch kráľov, aby nás vydal do rúk Moabcom."
11
Ale judský kráľ sa opýtal: "Či tu niet Jahveho proroka, prostredníctvom ktorého by sme sa dopytovali Jahveho?" Vtedy jeden z dôstojníkov izraelského kráľa odpovedal: "Je tu Elizeus, Šafatov syn, ktorý lial vodu na Eliášove ruky."
12
Judský kráľ povedal: "Dobre. On pozná Jahveho slovo." Izraelský kráľ, judský kráľ a edomský kráľ zašli k nemu.
13
Elizeus povedal izraelskému kráľovi: "Čo chceš odo mňa? Choď k prorokom svojho otca, k prorokom svojej matky!" Izraelský kráľ mu odpovedal: "Ale nie! Jahve zavolal nás, troch kráľov, aby nás vydal do rúk Moabcov!"
14
Elizeus odpovedal: "Ako že žije Jahve Cebaot, ktorému slúžim, keby som nemal ohľad na judského kráľa, nevenoval by som ti pozornosť, ani by som sa na teba nepozrel.
15
Teraz mi však priveďte hudobníka." Keď muzikant hral, spočinula na Elizeovi Jahveho ruka
16
a on povedal: "Toto hovorí Jahve: ‚Vykopte veľa jám v tejto doline,"
17
lebo takto hovorí Jahve: "Neuvidíte vietor, neuvidíte dážď, a predsa sa táto dolina naplní vodou a budete piť vy, vaši vojaci a vaše ťažné zvieratá.‘
18
Ale to Jahvemu nie je dosť, aj Moabcov vám vydá do rúk.
19
Vydobyjete všetky opevnené mestá, postínate všetky dobré stromy, všetky pramene upcháte a všetky dobré role zahádžete kamením."
20
Stalo sa ráno, v čase, keď sa prinášala obeta, smerom od Edomu sa privalila voda a zaplavila kraj.
21
Medzitým sa všetci Moabci dozvedeli, že králi tiahnu proti nim do boja, všetci, ktorí boli vo veku nosiť zbrane, boli zvolaní a postavili sa na hranici.
22
Keď ráno vstali a slnko žiarilo na vodách, Moabci zďaleka videli vody červené ako krv.
23
Skríkli: "Veď toto je krv! Tí traja sa iste dostali do boja medzi sebou a pozabíjali sa. A teraz na korisť, Moab!"
24
Ale keď dorazili k izraelskému táboru, Izraelci sa zdvihli a porazili Moabcov, takže sa dali pred nimi na útek. Oni šli dopredu a rozsekávali ich na kusy.
25
Mestá zbúrali, na každú dobrú roľu každý hodil kameň, až bola zahádzaná, všetky pramene upchali a všetky dobré stromy postínali. Nakoniec zostalo iba mesto Kir-Cheres. Ale prakovníci ho obkľúčili a dobýjali.
26
Keď moabský kráľ videl, že boj prehráva, vzal so sebou sedemsto chlapov ozbrojených mečom, aby sa prebil ku kráľovi Aramu, ale to sa im nepodarilo.
27
Vtedy vzal svojho prvorodeného syna, ktorý mal po ňom kraľovať, a obetoval ho na hradbách ako celopal. Proti Izraelcom vypukol veľký hneve, takže zdvihli tábor a vrátili sa do svojej krajiny.
2 Kráľov 3:1
2 Kráľov 3:2
2 Kráľov 3:3
2 Kráľov 3:4
2 Kráľov 3:5
2 Kráľov 3:6
2 Kráľov 3:7
2 Kráľov 3:8
2 Kráľov 3:9
2 Kráľov 3:10
2 Kráľov 3:11
2 Kráľov 3:12
2 Kráľov 3:13
2 Kráľov 3:14
2 Kráľov 3:15
2 Kráľov 3:16
2 Kráľov 3:17
2 Kráľov 3:18
2 Kráľov 3:19
2 Kráľov 3:20
2 Kráľov 3:21
2 Kráľov 3:22
2 Kráľov 3:23
2 Kráľov 3:24
2 Kráľov 3:25
2 Kráľov 3:26
2 Kráľov 3:27
2 Kráľov 1 / 2Krá 1
2 Kráľov 2 / 2Krá 2
2 Kráľov 3 / 2Krá 3
2 Kráľov 4 / 2Krá 4
2 Kráľov 5 / 2Krá 5
2 Kráľov 6 / 2Krá 6
2 Kráľov 7 / 2Krá 7
2 Kráľov 8 / 2Krá 8
2 Kráľov 9 / 2Krá 9
2 Kráľov 10 / 2Krá 10
2 Kráľov 11 / 2Krá 11
2 Kráľov 12 / 2Krá 12
2 Kráľov 13 / 2Krá 13
2 Kráľov 14 / 2Krá 14
2 Kráľov 15 / 2Krá 15
2 Kráľov 16 / 2Krá 16
2 Kráľov 17 / 2Krá 17
2 Kráľov 18 / 2Krá 18
2 Kráľov 19 / 2Krá 19
2 Kráľov 20 / 2Krá 20
2 Kráľov 21 / 2Krá 21
2 Kráľov 22 / 2Krá 22
2 Kráľov 23 / 2Krá 23
2 Kráľov 24 / 2Krá 24
2 Kráľov 25 / 2Krá 25