English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 2
1
Keď Jahve chcel vziať Eliáša vo víchrici do neba, Eliáš a Elizeus odišli z Gilgalu.
2
Eliáš povedal Elizeovi: "Zostaň tu, mňa posiela Jahve len do Betelu." Ale Elizeus odpovedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa!" Zostúpili teda do Betelu.
3
Bratia proroci, ktorí bývali v Beteli, vyšli Elizeovi v ústrety a hovorili: "Vieš, že dnes ti Jahve vezme tvojho majstra?" Odpovedal: "Aj ja to viem, mlčte!" Eliáš povedal:
4
"Elizeus, prosím ťa, zostaň tu, lebo Jahve ma posiela do Jericha." Ale on povedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa." A šli do Jericha.
5
Bratia proroci, ktorí bývali v Jerichu, prišli k Elizeovi a hovorili: "Vieš, že dnes ti Jahve vezme tvojho majstra?" On povedal: "Aj ja to viem, mlčte!"
6
Eliáš mu povedal: "Zostaň tu, prosím, lebo Jahve ma posiela k Jordánu." Ale on odpovedal: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty, neopustím ťa." Odišli teda obaja.
7
Päťdesiat bratov prorokov šlo tiež a zastavili sa obďaleč. Oni dvaja však zastali na brehu Jordánu.
8
Eliáš vzal svoj plášť, zvinul ho a udrel ním na vody a tie sa rozdelili na jednu i na druhú stranu a oni dvaja prešli po suchu.
9
Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: "Žiadaj si, čo môžem pre teba urobiť prv, než ma Jahve vezme od teba!" Elizeus odpovedal: "Nech na mne spočinie dvojnásobný podiel tvojho ducha."
10
Eliáš pokračoval: "Ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, ako budem od teba vzatý, stane sa ti tak, ak nie, nestane sa to."
11
Ako tak kráčali a rozprávali sa, zrazu ich oddelil ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vo víchrici vystúpil do neba.
12
Elizeus to videl a kričal: "Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho jazda!" Potom ho už nevidel. Od žiaľu si chytil šaty a roztrhol ich na dvoje.
13
Potom zodvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal na brehu Jordánu.
14
Vzal Eliášov plášťa, udrel ním vody so slovami: "Kde je Jahve, Eliášov Boh?" Keď udrel na vody, rozdelili sa na jednu i na druhú stranu a Elizeus prešiel.
15
Bratia proroci ho videli z diaľky a povedali: "Eliášov duch spočinul na Elizeovi." Šli mu v ústrety a prestreli sa pred ním na zem.
16
Povedali mu: "Pozri, medzi nami, tvojimi sluhami, je päťdesiat mocných chlapov. Nech idú hľadať tvojho majstra, či ho Jahveho Duch neodniesol a nehodil na niektorý vrch alebo do niektorej doliny." Ale on odpovedal: "Neposielajte!"
17
Keď však na neho príliš naliehali, povedal: "Pošlite." A tak poslali tých päťdesiat chlapov a tí ho tri dni hľadali, ale nenašli.
18
Vrátili sa k Elizeovi, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Povedal im: "Nepovedal som vám: Nechoďte?"
19
Obyvatelia mesta Jericha povedali Elizeovi: "V tomto meste sa dobre býva, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a krajina trpí potratmi."
20
Nato povedal: "Prineste mi novú misu a dajte do nej soľ." Oni mu ju priniesli.
21
Vyšiel k prameňu, odkiaľ vyvierala tá voda, vysypal doň soľ a povedal: "Takto hovorí Jahve: Uzdravujem túto vodu. Nevzíde z nej už smrť ani potraty."
22
Ako povedal Elizeus, tá voda zostala zdravou až do dnešného dňa.
23
Odtiaľ vystúpil do Betelu. Ako šiel hore po ceste, vyšli z mesta malí chlapci, posmievali sa mu a hovorili: "Poď hore, plešivec, poď hore, plešivec!"
24
Elizeus sa obrátil, premeral ich zrakom a preklial ich v Jahveho mene. Vtom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsaťdva chlapcov.
25
Odtiaľ odišiel na vrch Karmel, potom sa vrátil do Samárie.