A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 111
Keď Atália, Achazjahuova matka, videla, že jej syn zomrel, rozhodla sa vyhubiť všetkých kráľovských potomkov.
2
Ale Jehošeba, dcéra kráľa Jorama, Achazjahuova sestra, uniesla Joasa, svojho synovca, zo skupiny kráľovských synov, ktorých vraždili. Schovala ho spolu s jeho dojkou v spálni; skrývali ho pred Atáliou, takže ho nezabili.
3
Bol s ňou skrytý v Jahveho chráme šesť rokov, a zatiaľ Atália panovala nad krajinou.
4
Siedmeho roku Jehojada poslal po veliteľov stotín Karijcov a po stráže a uviedol ich k sebe do Jahveho chrámu. Uzavrel s nimi zmluvu, zaviazal ich prísahou a ukázal im kráľovského syna.
5
Dal im tento príkaz: "Toto je vaša úloha: tretina z vás, stráž, ktorá má hliadku v kráľovskom paláci a v sobotu je striedaná,
6
a oba vaše ďalšie oddiely, teda celá stráž, ktorá je v službe v sobotný deň na stráži v Jahveho chráme,
7
obstúpite kráľa; každý so zbraňou v ruke. A ktokoľvek, kto by chcel vniknúť do vašich radov, bude zabitý. Musíte sprevádzať kráľa, keď bude vchádzať a vychádzať."
8
Velitelia stotín urobili všetko tak, ako im rozkázal kňaz Jehojada. Každý si vzal svojich mužov, tých, čo v sobotný deň nastupujú do služby, aj tých, čo v sobotný deň vystupujú zo služby, a prišli ku kňazovi Jojadovi.
9
Kňaz vydal veliteľom stotín kopije a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v Jahveho chráme.
10
Stráže sa postavili so zbraňou v ruke od južného uhla Chrámu až k severnému okolo oltára pred Chrámom.
11
Vtedy Jehojada uviedol kráľovského syna, položil mu korunu na hlavu a podal mu listinu zmluvy: vyhlásili ho za kráľa a pomazali ho. Tlieskali rukami a volali: "Nech žije kráľ!"
12
Keď Atália počula krik ľudu, vošla medzi ľud do Jahveho chrámu.
13
Keď videla kráľa stáť na vyvýšenom mieste, ako bolo zvykom, vedľa neho velitelia a trubači, a ako sa všetok ľud krajiny raduje a trúbi na trúbach, Atália si roztrhla šaty a skríkla: "Zrada! Zrada!"
14
Vtedy kňaz Jehojada dal rozkaz veliteľom vojska: "Vyveďte ju von, pomedzi rady, a toho, kto pôjde za ňou, zabite!"
15
Chytili ju a keď ju previedli do kráľovského paláca cez bránu pre kone, tam ju zabili.
16
Jehojada uzavrel zmluvu medzi Jahvem, kráľom a ľudom, ktorou sa tento zaväzoval, že bude Jahveho ľudom, tiež zmluvu medzi kráľom a ľudom.
17
Potom všetok ľud krajiny vošiel do Baalovho chrámu a zboril ho; dolámali oltáre a sochy a zabili Baalovho kňaza Mattana pred oltármi. Kňaz Jehojada ustanovil stráže okolo Jahveho chrámu.
18
Potom vzal stotníkov Karijcov, strážcov a všetok ľud krajiny. Odviedli kráľa z Jahveho chrámu a vstúpili do kráľovského paláca cez bránu stráží. Joas zasadol na kráľovský trón.
19
Všetok ľud krajiny sa radoval a v meste zavládol pokoj, keď bola Atália zabitá mečom v kráľovskom paláci.