A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 11

1
Keď Atália, Achazjahuova matka, videla, že jej syn zomrel, rozhodla sa vyhubiť všetkých kráľovských potomkov.
2
Ale Jehošeba, dcéra kráľa Jorama, Achazjahuova sestra, uniesla Joasa, svojho synovca, zo skupiny kráľovských synov, ktorých vraždili. Schovala ho spolu s jeho dojkou v spálni; skrývali ho pred Atáliou, takže ho nezabili.
3
Bol s ňou skrytý v Jahveho chráme šesť rokov, a zatiaľ Atália panovala nad krajinou.
4
Siedmeho roku Jehojada poslal po veliteľov stotín Karijcov a po stráže a uviedol ich k sebe do Jahveho chrámu. Uzavrel s nimi zmluvu, zaviazal ich prísahou a ukázal im kráľovského syna.
5
Dal im tento príkaz: "Toto je vaša úloha: tretina z vás, stráž, ktorá má hliadku v kráľovskom paláci a v sobotu je striedaná,
6
***
7
a oba vaše ďalšie oddiely, teda celá stráž, ktorá je v službe v sobotný deň na stráži v Jahveho chráme,
8
obstúpite kráľa; každý so zbraňou v ruke. A ktokoľvek, kto by chcel vniknúť do vašich radov, bude zabitý. Musíte sprevádzať kráľa, keď bude vchádzať a vychádzať."
9
Velitelia stotín urobili všetko tak, ako im rozkázal kňaz Jehojada. Každý si vzal svojich mužov, tých, čo v sobotný deň nastupujú do služby, aj tých, čo v sobotný deň vystupujú zo služby, a prišli ku kňazovi Jojadovi.
10
Kňaz vydal veliteľom stotín kopije a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v Jahveho chráme.
11
Stráže sa postavili so zbraňou v ruke od južného uhla Chrámu až k severnému okolo oltára pred Chrámom.
12
Vtedy Jehojada uviedol kráľovského syna, položil mu korunu na hlavu a podal mu listinu zmluvy: vyhlásili ho za kráľa a pomazali ho. Tlieskali rukami a volali: "Nech žije kráľ!"
13
Keď Atália počula krik ľudu, vošla medzi ľud do Jahveho chrámu.
14
Keď videla kráľa stáť na vyvýšenom mieste, ako bolo zvykom, vedľa neho velitelia a trubači, a ako sa všetok ľud krajiny raduje a trúbi na trúbach, Atália si roztrhla šaty a skríkla: "Zrada! Zrada!"
15
Vtedy kňaz Jehojada dal rozkaz veliteľom vojska: "Vyveďte ju von, pomedzi rady, a toho, kto pôjde za ňou, zabite!"
16
Chytili ju a keď ju previedli do kráľovského paláca cez bránu pre kone, tam ju zabili.
17
Jehojada uzavrel zmluvu medzi Jahvem, kráľom a ľudom, ktorou sa tento zaväzoval, že bude Jahveho ľudom, tiež zmluvu medzi kráľom a ľudom.
18
Potom všetok ľud krajiny vošiel do Baalovho chrámu a zboril ho; dolámali oltáre a sochy a zabili Baalovho kňaza Mattana pred oltármi. Kňaz Jehojada ustanovil stráže okolo Jahveho chrámu.
19
Potom vzal stotníkov Karijcov, strážcov a všetok ľud krajiny. Odviedli kráľa z Jahveho chrámu a vstúpili do kráľovského paláca cez bránu stráží. Joas zasadol na kráľovský trón.
20
Všetok ľud krajiny sa radoval a v meste zavládol pokoj, keď bola Atália zabitá mečom v kráľovskom paláci.
2 Kráľov 11:1
2 Kráľov 11:2
2 Kráľov 11:3
2 Kráľov 11:4
2 Kráľov 11:5
2 Kráľov 11:6
2 Kráľov 11:7
2 Kráľov 11:8
2 Kráľov 11:9
2 Kráľov 11:10
2 Kráľov 11:11
2 Kráľov 11:12
2 Kráľov 11:13
2 Kráľov 11:14
2 Kráľov 11:15
2 Kráľov 11:16
2 Kráľov 11:17
2 Kráľov 11:18
2 Kráľov 11:19
2 Kráľov 11:20
2 Kráľov 1 / 2Krá 1
2 Kráľov 2 / 2Krá 2
2 Kráľov 3 / 2Krá 3
2 Kráľov 4 / 2Krá 4
2 Kráľov 5 / 2Krá 5
2 Kráľov 6 / 2Krá 6
2 Kráľov 7 / 2Krá 7
2 Kráľov 8 / 2Krá 8
2 Kráľov 9 / 2Krá 9
2 Kráľov 10 / 2Krá 10
2 Kráľov 11 / 2Krá 11
2 Kráľov 12 / 2Krá 12
2 Kráľov 13 / 2Krá 13
2 Kráľov 14 / 2Krá 14
2 Kráľov 15 / 2Krá 15
2 Kráľov 16 / 2Krá 16
2 Kráľov 17 / 2Krá 17
2 Kráľov 18 / 2Krá 18
2 Kráľov 19 / 2Krá 19
2 Kráľov 20 / 2Krá 20
2 Kráľov 21 / 2Krá 21
2 Kráľov 22 / 2Krá 22
2 Kráľov 23 / 2Krá 23
2 Kráľov 24 / 2Krá 24
2 Kráľov 25 / 2Krá 25