A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kráľov 17

1
Tišban Eliáš z Tišby, mesta v Galaáde, povedal Achabovi: "Ako že žije Jahve, Boh Izraela, ktorému slúžim, po tieto roky nebude ani rosa, ani dážď, ak len nie na môj príkaz."
2
Jahveho slovo mu zaznelo takto:
3
"Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerit, ktorý je východne od Jordánu.
4
Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili."
5
Odišiel teda a urobil podľa Jahveho slova, išiel sa usadiť pri potoku Kerit, na východ od Jordánu.
6
Krkavce mu prinášali chlieb a mäso ráno, chlieb a mäso večer a pil z potoka.
7
Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa.
8
Vtedy mu zaznelo Jahveho slovo:
9
"Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidonu, a bývaj tam. Prikázal som tam jednej vdove, aby ťa živila."
10
On vstal a odišiel do Sarepty. Keď došiel k mestskej bráne, bola tam vdova, ktorá zbierala drevo. Zavolal na ňu a povedal: "Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem!"
11
A keď mu šla doniesť, zavolal za ňou: "Prines mi aj kúsok chleba!"
12
Ona mu odpovedala: "Ako že žije Jahve, tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám len za hrsť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram pár triesok dreva a idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Zjeme to a môžeme zomrieť."
13
Ale Eliáš jej povedal: "Neboj sa! Choď a urob, ako hovoríš, lenže urob z toho najprv malý bochník pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom.
14
Lebo takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Hrniec múky sa nevyprázdni, krčah oleja sa nevyčerpá, až do dňa, keď Jahve zošle dážď na zem."
15
Ona išla a urobila, ako jej kázal Eliáš, a jedla ona, on i jej syna.
16
Hrniec múky sa nevyprázdnil a krčah oleja sa nevyčerpal podľa slova, ktoré Jahve povedal ústami Eliáša.
17
Po týchto udalostiach sa stalo, že ochorel syn tej ženy, panej domu, a choroba bola taká prudká, že aj skonal.
18
Vtedy povedala Eliášovi: "Čo mám ja s tebou do činenia, Boží muž? Prišiel si ku mne, aby si mi pripomenul moje hriechy a usmrtil môjho syna!"
19
On jej povedal: "Daj mi svojho syna!" Potom jej ho vzal z lona, vyniesol ho do hornej izby, kde býval. Položil ho na svoje lôžko.
20
Potom volal k Jahvemu slovami: "Jahve, Bože môj, či tejto vdove, u ktorej žijem ako hosť, urobíš zle, že jej necháš zomrieť syna?"
21
Tri razy sa sklonil nad dieťaťom a vzýval Jahveho: "Jahve, Bože môj, prosím ťa, vráť do tohto dieťaťa jeho dušu!"
22
Jahve vypočul Eliášovu prosbu, duša sa vrátila do dieťaťa a ono ožilo.
23
Eliáš povedal: "Pozri, tvoj syn žije."
24
Žena odpovedala Eliášovi: "Teraz viem, že si Boží muž a že Jahveho slovo v tvojich ústach je pravda."
1 Kráľov 17:1
1 Kráľov 17:2
1 Kráľov 17:3
1 Kráľov 17:4
1 Kráľov 17:5
1 Kráľov 17:6
1 Kráľov 17:7
1 Kráľov 17:8
1 Kráľov 17:9
1 Kráľov 17:10
1 Kráľov 17:11
1 Kráľov 17:12
1 Kráľov 17:13
1 Kráľov 17:14
1 Kráľov 17:15
1 Kráľov 17:16
1 Kráľov 17:17
1 Kráľov 17:18
1 Kráľov 17:19
1 Kráľov 17:20
1 Kráľov 17:21
1 Kráľov 17:22
1 Kráľov 17:23
1 Kráľov 17:24
1 Kráľov 1 / 1Krá 1
1 Kráľov 2 / 1Krá 2
1 Kráľov 3 / 1Krá 3
1 Kráľov 4 / 1Krá 4
1 Kráľov 5 / 1Krá 5
1 Kráľov 6 / 1Krá 6
1 Kráľov 7 / 1Krá 7
1 Kráľov 8 / 1Krá 8
1 Kráľov 9 / 1Krá 9
1 Kráľov 10 / 1Krá 10
1 Kráľov 11 / 1Krá 11
1 Kráľov 12 / 1Krá 12
1 Kráľov 13 / 1Krá 13
1 Kráľov 14 / 1Krá 14
1 Kráľov 15 / 1Krá 15
1 Kráľov 16 / 1Krá 16
1 Kráľov 17 / 1Krá 17
1 Kráľov 18 / 1Krá 18
1 Kráľov 19 / 1Krá 19
1 Kráľov 20 / 1Krá 20
1 Kráľov 21 / 1Krá 21
1 Kráľov 22 / 1Krá 22