A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kráľov 10

1
Kráľovná zo Sáby počula chýr o Šalamúnovi a prišla ho skúšať ťažkými otázkami.
2
Prišla do Jeruzalema s veľmi veľkým sprievodom, s ťavami nesúcimi voňavky, veľmi mnoho zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na srdci.
3
Šalamún jej dal odpoveď na všetky jej otázky a nebolo otázky neznámej kráľovi, na ktorú by jej nebol dal odpoveď.
4
Keď kráľovná zo Sáby videla všetku Šalamúnovu múdrosť i palác, ktorý si postavil,
5
jedlá na jeho stole, dvoranov sediacich okolo neho, pohotovosť jeho obsluhy a jej oblečenie, jeho nápoje a celopaly, ktoré obetoval v Jahveho chráme, zastavoval sa jej dych
6
a kráľovi povedala: "Pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tebe a o tvojej múdrosti!
7
Nechcela som veriť rečiam, ktoré som počula, kým som neprišla a na vlastné oči sa nepresvedčila. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula.
8
Blažení sú tvoji muži, blažení títo dvorania, čo ti každodenne slúžia a počúvajú tvoju múdrosť.
9
Nech je požehnaný Jahve, tvoj Boh, ktorý má v tebe záľubu a posadil ťa na trón Izraela. Pretože Jahve miluje Izrael naveky, teba ustanovil za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť."
10
Darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamov. Kráľovná zo Sáby darovala kráľovi Šalamúnovi také množstvo voňaviek, že nikdy ich už toľko nedošlo.
11
Aj Chiramove lode, ktoré privážali zlato z Ofiru, priviezli z Ofiru aj veľké množstvo dreva almuggim a drahokamov.
12
Kráľ dal zhotoviť z almuggimového dreva zariadenie pre Jahveho chrám a pre kráľovský palác, aj citary a harfy pre spevákov. Takéto drevo almuggim sa odvtedy nikdy nedovážalo, ani ho nebolo vidieť až podnes.
13
Kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo si len želala a pýtala, okrem toho, čo jej kráľ Šalamún dal ako svoj kráľovský dar. Potom sa vrátila a odišla do svojej krajiny, ona i jej služobníctvo.
14
Váha zlata, ktoré prichádzalo Šalamúnovi za jeden rok, bola šesťstošesťdesiatšesť talentov,
15
okrem toho, čo prichádzalo z poplatkov obchodníkov, zo ziskov obchodu s cudzinou, od všetkých arabských kráľov a správcov krajiny.
16
Kráľ Šalamún dal zhotoviť dvesto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít použil šesťsto šeklov zlata.
17
Ďalej tristo malých štítov z tepaného zlata, na jeden štít vynaložil tri hrivny zlata. Kráľ ich potom uložil do paláca Libanonský les.
18
Kráľ dal tiež zhotoviť veľký trón zo slonoviny a obložiť ho rýdzim zlatom.
19
Trón mal šesť stupňov, vzadu mal trón okrúhle záhlavie, na oboch stranách sedadla boli operadlá a pri operadlách dva stojace levy.
20
Dvanásť levov stálo pri šiestich stupňoch z jednej i druhej strany. Také niečo nebolo zhotovené pre nijaké kráľovstvo.
21
Všetky nádoby na pitie mal kráľ Šalamún zo zlata a všetko zariadenie paláca Libanonský les bolo z čistého zlata; striebro si za Šalamúnových čias nevážili.
22
Lebo kráľ mal na mori taršišské lode s Chiramovými loďami. Raz za tri roky prichádzali taršišské lode a privážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy.
23
Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou.
24
Celý svet vyhľadával Šalamúna, aby počul jeho múdrosť, ktorú mu Jahve vložil do srdca.
25
Pritom každý prinášal svoj dar, strieborné a zlaté predmety, šatstvo, zbrane, voňavky, kone a mulice, a to rok čo rok.
26
Šalamún si nazhromaždil vojnové vozy a kone; mal tisíc štyristo vozov a dvanásťtisíc jazdeckých koní a umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme.
27
Kráľ dosiahol, že striebra bolo v Jeruzaleme ako kamenia a cédrov ako divých figovníkov v nížine Šefele.
28
Šalamúnovi dovážali kone z Egypta a z Cilície. Kráľovskí kupci ich kupovali v Cilícii.
29
Z Egypta dovážali vozy, za šesťsto šeklov striebra jeden; jeden kôň stál päťstopäťdesiat šeklov striebra. Tak ich dovážali ich prostredníctvom aj chetejskí a aramejskí králi.
1 Kráľov 10:1
1 Kráľov 10:2
1 Kráľov 10:3
1 Kráľov 10:4
1 Kráľov 10:5
1 Kráľov 10:6
1 Kráľov 10:7
1 Kráľov 10:8
1 Kráľov 10:9
1 Kráľov 10:10
1 Kráľov 10:11
1 Kráľov 10:12
1 Kráľov 10:13
1 Kráľov 10:14
1 Kráľov 10:15
1 Kráľov 10:16
1 Kráľov 10:17
1 Kráľov 10:18
1 Kráľov 10:19
1 Kráľov 10:20
1 Kráľov 10:21
1 Kráľov 10:22
1 Kráľov 10:23
1 Kráľov 10:24
1 Kráľov 10:25
1 Kráľov 10:26
1 Kráľov 10:27
1 Kráľov 10:28
1 Kráľov 10:29
1 Kráľov 1 / 1Krá 1
1 Kráľov 2 / 1Krá 2
1 Kráľov 3 / 1Krá 3
1 Kráľov 4 / 1Krá 4
1 Kráľov 5 / 1Krá 5
1 Kráľov 6 / 1Krá 6
1 Kráľov 7 / 1Krá 7
1 Kráľov 8 / 1Krá 8
1 Kráľov 9 / 1Krá 9
1 Kráľov 10 / 1Krá 10
1 Kráľov 11 / 1Krá 11
1 Kráľov 12 / 1Krá 12
1 Kráľov 13 / 1Krá 13
1 Kráľov 14 / 1Krá 14
1 Kráľov 15 / 1Krá 15
1 Kráľov 16 / 1Krá 16
1 Kráľov 17 / 1Krá 17
1 Kráľov 18 / 1Krá 18
1 Kráľov 19 / 1Krá 19
1 Kráľov 20 / 1Krá 20
1 Kráľov 21 / 1Krá 21
1 Kráľov 22 / 1Krá 22