A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 91
Dávid sa pýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatanovi?"
2
V Šaulovom dome bol sluha menom Ciba. Toho predvolali k Dávidovi. Kráľ sa ho opýtal: "Ty si Ciba?" On odpovedal: "Áno, tvoj sluha."
3
Kráľ sa ho pýtal: "Zostal ešte niekto zo Šaulovho rodu, aby som mu preukázal Božie milosrdenstvo?" Ciba odpovedal kráľovi: "Je ešte jeden Jonatanov syn, chromý na obe nohy."
4
Kráľ sa ho pýtal: "Kde je?" Ciba odpovedal kráľovi: "Je v dome Ammielovho syna Machira v Lo-Debare."
5
Kráľ Dávid poslal poňho a dal ho priviesť z domu Ammielovho syna Machira z Lo-Debaru.
6
Keď Meribaal, syn Šaulovho syna Jonatana, prišiel k Dávidovi, padol na tvár a poklonil sa. Dávid ho oslovil: "Meribaal!" On odpovedal: "Som k tvojim službám."
7
Dávid mu povedal: "Neboj sa, chcem ti preukázať láskavosť kvôli tvojmu otcovi Jonatanovi. Vrátim ti všetky zeme tvojho otca Šaula a ty budeš stále jedávať pri mojom stole."
8
Vtedy sa Meribaal znovu prestrel na zem a povedal: "Kto je tvoj sluha, že si vzhliadol na mŕtveho psa, ako som ja?"
9
Potom kráľ zavolal Šaulovho sluhu Cibu a povedal mu: "Všetko, čo mal Šaul a celá jeho rodina, dávam synovi tvojho pána.
10
Ty mu budeš obrábať zem, ty, tvoji synovia a tvoji otroci; budeš znášať úrodu, aby rodina tvojho pána mala chlieb, ktorým by sa živila. Ale Meribaal, syn tvojho pána, bude vždy jedávať pri mojom stole." Ciba mal pätnásť synov a dvadsať otrokov.
11
Ciba odpovedal kráľovi: "Ja, tvoj sluha, urobím všetko tak, ako mi prikázal kráľ, môj pán." Meribaal teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov.
12
Meribaal mal malého chlapca, ktorý sa volal Mika. Všetci, čo bývali u Cibu, boli v službe Meribaala.
13
No Meribaal sídlil v Jeruzaleme, lebo stále jedával pri kráľovom stole. Bol chromý na obe nohy.