A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 9

1
Dávid sa pýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatanovi?"
2
V Šaulovom dome bol sluha menom Ciba. Toho predvolali k Dávidovi. Kráľ sa ho opýtal: "Ty si Ciba?" On odpovedal: "Áno, tvoj sluha."
3
Kráľ sa ho pýtal: "Zostal ešte niekto zo Šaulovho rodu, aby som mu preukázal Božie milosrdenstvo?" Ciba odpovedal kráľovi: "Je ešte jeden Jonatanov syn, chromý na obe nohy."
4
Kráľ sa ho pýtal: "Kde je?" Ciba odpovedal kráľovi: "Je v dome Ammielovho syna Machira v Lo-Debare."
5
Kráľ Dávid poslal poňho a dal ho priviesť z domu Ammielovho syna Machira z Lo-Debaru.
6
Keď Meribaal, syn Šaulovho syna Jonatana, prišiel k Dávidovi, padol na tvár a poklonil sa. Dávid ho oslovil: "Meribaal!" On odpovedal: "Som k tvojim službám."
7
Dávid mu povedal: "Neboj sa, chcem ti preukázať láskavosť kvôli tvojmu otcovi Jonatanovi. Vrátim ti všetky zeme tvojho otca Šaula a ty budeš stále jedávať pri mojom stole."
8
Vtedy sa Meribaal znovu prestrel na zem a povedal: "Kto je tvoj sluha, že si vzhliadol na mŕtveho psa, ako som ja?"
9
Potom kráľ zavolal Šaulovho sluhu Cibu a povedal mu: "Všetko, čo mal Šaul a celá jeho rodina, dávam synovi tvojho pána.
10
Ty mu budeš obrábať zem, ty, tvoji synovia a tvoji otroci; budeš znášať úrodu, aby rodina tvojho pána mala chlieb, ktorým by sa živila. Ale Meribaal, syn tvojho pána, bude vždy jedávať pri mojom stole." Ciba mal pätnásť synov a dvadsať otrokov.
11
Ciba odpovedal kráľovi: "Ja, tvoj sluha, urobím všetko tak, ako mi prikázal kráľ, môj pán." Meribaal teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov.
12
Meribaal mal malého chlapca, ktorý sa volal Mika. Všetci, čo bývali u Cibu, boli v službe Meribaala.
13
No Meribaal sídlil v Jeruzaleme, lebo stále jedával pri kráľovom stole. Bol chromý na obe nohy.
2 Samuelova 9:1
2 Samuelova 9:2
2 Samuelova 9:3
2 Samuelova 9:4
2 Samuelova 9:5
2 Samuelova 9:6
2 Samuelova 9:7
2 Samuelova 9:8
2 Samuelova 9:9
2 Samuelova 9:10
2 Samuelova 9:11
2 Samuelova 9:12
2 Samuelova 9:13
2 Samuelova 1 / 2Sam 1
2 Samuelova 2 / 2Sam 2
2 Samuelova 3 / 2Sam 3
2 Samuelova 4 / 2Sam 4
2 Samuelova 5 / 2Sam 5
2 Samuelova 6 / 2Sam 6
2 Samuelova 7 / 2Sam 7
2 Samuelova 8 / 2Sam 8
2 Samuelova 9 / 2Sam 9
2 Samuelova 10 / 2Sam 10
2 Samuelova 11 / 2Sam 11
2 Samuelova 12 / 2Sam 12
2 Samuelova 13 / 2Sam 13
2 Samuelova 14 / 2Sam 14
2 Samuelova 15 / 2Sam 15
2 Samuelova 16 / 2Sam 16
2 Samuelova 17 / 2Sam 17
2 Samuelova 18 / 2Sam 18
2 Samuelova 19 / 2Sam 19
2 Samuelova 20 / 2Sam 20
2 Samuelova 21 / 2Sam 21
2 Samuelova 22 / 2Sam 22
2 Samuelova 23 / 2Sam 23
2 Samuelova 24 / 2Sam 24