English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 5
1
Všetky kmene Izraela prišli k Dávidovi do Chebronu a povedali: "Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo.
2
Už predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si vyvádzal a privádzal Izraela do boja a z boja a Jahve ti povedal: Ty budeš pásť môj ľud Izrael, ty budeš vodcom nad Izraelom."
3
Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Chebronu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu v Chebrone pred Jahvem a oni pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom.
4
Dávid mal tridsať rokov, keď začal kraľovať a kraľoval štyridsať rokov.
5
V Chebrone kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom a Júdom.
6
Dávid so svojimi mužmi tiahol na Jeruzalem proti Jebuzejcom, ktorí bývali v krajine. Oni odkázali Dávidovi: "Sem nevojdeš. Veď slepí a chromí ťa zaženú!" To malo znamenať: Dávid sem nevkročí.
7
Dávid však zaujal pevnosť Sion. To je Dávidovo mesto.
8
V ten deň povedal Dávid: "Kto chce poraziť Jebuzejcov, musí vystúpiť vodným kanálom." Chromých a slepých Dávid z tej duše nenávidel. Preto sa hovorí: Slepí a chromí nevkročia do Chrámu.
9
Dávid sa usadil v pevnosti a pomenoval ju Dávidovým mestom. Potom Dávid postavil múr po jeho obvode od Mila smerom dovnútra.
10
Takto sa Dávid stále vzmáhal, lebo Jahve, Boh Cebaot, bol s ním.
11
Týrsky kráľ Chiram poslal k Dávidovi posolstvo s cédrovým drevom, tesárov a kamenárov, ktorí postavili Dávidovi dom.
12
Vtedy Dávid poznal, že ho Jahve potvrdil ako kráľa nad Izraelom a že vyvýšil jeho kráľovstvo kvôli svojmu ľudu, Izraelu.
13
Keď Dávid prišiel z Chebronu, vzal si ďalšie vedľajšie ženy a ženy z Jeruzalema a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry.
14
Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šamua, Šobab, Natan, Šalamún,
15
Jibchar, Elišua, Nefeg, Jafia,
16
Elišama, Eljada, Elifelet.
17
Keď Filištínci počuli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, všetci Filištínci vyšli hľadať Dávida. Dávid o tom počul a utiahol sa do skrýše.
18
Filištínci pritiahli a rozložili sa v doline Refaim.
19
Vtedy sa Dávid dopytoval Jahveho: "Mám napadnúť Filištíncov? Vydáš ich do mojich rúk?" Jahve povedal Dávidovi: "Napadni! Lebo istotne ti vydám Filištíncov do rúk."
20
Dávid teda pritiahol do Baal-Peracimu a tam ich Dávid porazil. A povedal: "Jahve pretrhol líniu mojich nepriateľov, ako rieka trhá svoje brehy." Preto tomu miestu dali meno Baal-Peracim.
21
Filištínci tam zanechali aj svoje modly, Dávid a jeho ľudia ich odniesli.
22
Filištínci znovu tiahli nahor a rozložili sa v doline Refaim.
23
Dávid sa znovu dopytoval Jahveho a ten mu odpovedal: "Nenapadni ich priamo, ale obíď ich odzadu a choď na nich od balzamovníkového hája.
24
Keď vo vrcholcoch balzamovníkov začuješ šelest krokov, vtedy sa ponáhľaj: to Jahve vychádza pred tebou poraziť filištínske vojsko."
25
Dávid urobil tak, ako mu Jahve prikázal, a bil Filištíncov od Gabaonu až po vchod do Gezeru.