A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 5

1
Všetky kmene Izraela prišli k Dávidovi do Chebronu a povedali: "Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo.
2
Už predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si vyvádzal a privádzal Izraela do boja a z boja a Jahve ti povedal: Ty budeš pásť môj ľud Izrael, ty budeš vodcom nad Izraelom."
3
Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Chebronu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu v Chebrone pred Jahvem a oni pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom.
4
Dávid mal tridsať rokov, keď začal kraľovať a kraľoval štyridsať rokov.
5
V Chebrone kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom a Júdom.
6
Dávid so svojimi mužmi tiahol na Jeruzalem proti Jebuzejcom, ktorí bývali v krajine. Oni odkázali Dávidovi: "Sem nevojdeš. Veď slepí a chromí ťa zaženú!" To malo znamenať: Dávid sem nevkročí.
7
Dávid však zaujal pevnosť Sion. To je Dávidovo mesto.
8
V ten deň povedal Dávid: "Kto chce poraziť Jebuzejcov, musí vystúpiť vodným kanálom." Chromých a slepých Dávid z tej duše nenávidel. Preto sa hovorí: Slepí a chromí nevkročia do Chrámu.
9
Dávid sa usadil v pevnosti a pomenoval ju Dávidovým mestom. Potom Dávid postavil múr po jeho obvode od Mila smerom dovnútra.
10
Takto sa Dávid stále vzmáhal, lebo Jahve, Boh Cebaot, bol s ním.
11
Týrsky kráľ Chiram poslal k Dávidovi posolstvo s cédrovým drevom, tesárov a kamenárov, ktorí postavili Dávidovi dom.
12
Vtedy Dávid poznal, že ho Jahve potvrdil ako kráľa nad Izraelom a že vyvýšil jeho kráľovstvo kvôli svojmu ľudu, Izraelu.
13
Keď Dávid prišiel z Chebronu, vzal si ďalšie vedľajšie ženy a ženy z Jeruzalema a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry.
14
Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šamua, Šobab, Natan, Šalamún,
15
Jibchar, Elišua, Nefeg, Jafia,
16
Elišama, Eljada, Elifelet.
17
Keď Filištínci počuli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, všetci Filištínci vyšli hľadať Dávida. Dávid o tom počul a utiahol sa do skrýše.
18
Filištínci pritiahli a rozložili sa v doline Refaim.
19
Vtedy sa Dávid dopytoval Jahveho: "Mám napadnúť Filištíncov? Vydáš ich do mojich rúk?" Jahve povedal Dávidovi: "Napadni! Lebo istotne ti vydám Filištíncov do rúk."
20
Dávid teda pritiahol do Baal-Peracimu a tam ich Dávid porazil. A povedal: "Jahve pretrhol líniu mojich nepriateľov, ako rieka trhá svoje brehy." Preto tomu miestu dali meno Baal-Peracim.
21
Filištínci tam zanechali aj svoje modly, Dávid a jeho ľudia ich odniesli.
22
Filištínci znovu tiahli nahor a rozložili sa v doline Refaim.
23
Dávid sa znovu dopytoval Jahveho a ten mu odpovedal: "Nenapadni ich priamo, ale obíď ich odzadu a choď na nich od balzamovníkového hája.
24
Keď vo vrcholcoch balzamovníkov začuješ šelest krokov, vtedy sa ponáhľaj: to Jahve vychádza pred tebou poraziť filištínske vojsko."
25
Dávid urobil tak, ako mu Jahve prikázal, a bil Filištíncov od Gabaonu až po vchod do Gezeru.
2 Samuelova 5:1
2 Samuelova 5:2
2 Samuelova 5:3
2 Samuelova 5:4
2 Samuelova 5:5
2 Samuelova 5:6
2 Samuelova 5:7
2 Samuelova 5:8
2 Samuelova 5:9
2 Samuelova 5:10
2 Samuelova 5:11
2 Samuelova 5:12
2 Samuelova 5:13
2 Samuelova 5:14
2 Samuelova 5:15
2 Samuelova 5:16
2 Samuelova 5:17
2 Samuelova 5:18
2 Samuelova 5:19
2 Samuelova 5:20
2 Samuelova 5:21
2 Samuelova 5:22
2 Samuelova 5:23
2 Samuelova 5:24
2 Samuelova 5:25
2 Samuelova 1 / 2Sam 1
2 Samuelova 2 / 2Sam 2
2 Samuelova 3 / 2Sam 3
2 Samuelova 4 / 2Sam 4
2 Samuelova 5 / 2Sam 5
2 Samuelova 6 / 2Sam 6
2 Samuelova 7 / 2Sam 7
2 Samuelova 8 / 2Sam 8
2 Samuelova 9 / 2Sam 9
2 Samuelova 10 / 2Sam 10
2 Samuelova 11 / 2Sam 11
2 Samuelova 12 / 2Sam 12
2 Samuelova 13 / 2Sam 13
2 Samuelova 14 / 2Sam 14
2 Samuelova 15 / 2Sam 15
2 Samuelova 16 / 2Sam 16
2 Samuelova 17 / 2Sam 17
2 Samuelova 18 / 2Sam 18
2 Samuelova 19 / 2Sam 19
2 Samuelova 20 / 2Sam 20
2 Samuelova 21 / 2Sam 21
2 Samuelova 22 / 2Sam 22
2 Samuelova 23 / 2Sam 23
2 Samuelova 24 / 2Sam 24