A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 4

1
Keď Šaulov syn počul, že Abner zomrel v Chebrone, ovisli mu ruky a celý Izrael sa zhrozil.
2
Šaulov syn mal dvoch vodcov útočných čiat, jeden sa volal Baana a druhý Rechab. Boli to synovia Rimmona z Beerotu spomedzi Benjamínovcov. Lebo aj Beerot sa počíta k Benjamínovi.
3
Beeroťania kedysi utiekli do Gitajimu, kde potom žili ako cudzinci.
4
Jonatan, Šaulov syn, mal syna chromého na obidve nohy. Mal päť rokov, keď z Jizreela došla zvesť o Šaulovi a o Jonatanovi. Vtedy ho jeho pestúnka vzala a keď náhlivo utekala, spadol jej a okrivel. Volal sa Meribaal.
5
Synovia Rimmona z Beerotu, Rechab a Baana, sa vydali na cestu a prišli do Išbaalovho domu za najväčšej horúčavy dňa, keď tento cez poludnie ležal na lôžku.
6
Vrátnička, ktorá čistila zrno, zadriemala a zaspala. Rechab a jeho brat Baana vkĺzli dnu,
7
vošli do domu, kde spal na svojom lôžku vo svojej spálni. Zabili ho, odťali mu hlavu, potom vzali jeho hlavu a išli celú noc cestou cez Arabu.
8
Išbaalovu hlavu doniesli Dávidovi do Chebronu a povedali kráľovi: "Tu máš hlavu Šaulovho syna Išbaala, tvojho nepriateľa, ktorý ti siahal na život. Dnes Jahve pomstil nášho pána, kráľa, na Šaulovi a na jeho potomstve."
9
Dávid odpovedal Rechabovi a jeho bratovi Baanovi, synom Rimmona z Beerotu: "Ako že žije Jahve, ktorý ma vyslobodil zo všetkých úzkostí,
10
toho, ktorý mi oznámil Šaulovu smrť a nazdal sa, že prináša dobrú zvesť, som chytil a zabil v Ciklagu, to bola odplata za jeho dobrú správu!
11
Tým viac, keď svojvoľníci zavraždili statočného človeka v jeho dome na jeho lôžku! Či nemám požadovať jeho krv z vašich rúk a vyhubiť vás zo zeme?"
12
Potom dal Dávid rozkaz mládencom a tí ich zabili. Poodtínali im ruky i nohy a povešali ich pri rybníku v Chebrone. Išbaalovu hlavu však vzali a pochovali v Abnerovom hrobe v Chebrone.
2 Samuelova 4:1
2 Samuelova 4:2
2 Samuelova 4:3
2 Samuelova 4:4
2 Samuelova 4:5
2 Samuelova 4:6
2 Samuelova 4:7
2 Samuelova 4:8
2 Samuelova 4:9
2 Samuelova 4:10
2 Samuelova 4:11
2 Samuelova 4:12
2 Samuelova 1 / 2Sam 1
2 Samuelova 2 / 2Sam 2
2 Samuelova 3 / 2Sam 3
2 Samuelova 4 / 2Sam 4
2 Samuelova 5 / 2Sam 5
2 Samuelova 6 / 2Sam 6
2 Samuelova 7 / 2Sam 7
2 Samuelova 8 / 2Sam 8
2 Samuelova 9 / 2Sam 9
2 Samuelova 10 / 2Sam 10
2 Samuelova 11 / 2Sam 11
2 Samuelova 12 / 2Sam 12
2 Samuelova 13 / 2Sam 13
2 Samuelova 14 / 2Sam 14
2 Samuelova 15 / 2Sam 15
2 Samuelova 16 / 2Sam 16
2 Samuelova 17 / 2Sam 17
2 Samuelova 18 / 2Sam 18
2 Samuelova 19 / 2Sam 19
2 Samuelova 20 / 2Sam 20
2 Samuelova 21 / 2Sam 21
2 Samuelova 22 / 2Sam 22
2 Samuelova 23 / 2Sam 23
2 Samuelova 24 / 2Sam 24