English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 21
1
Za Dávidových čias bol hlad tri roky za sebou. Dávid sa radil s Jahvem a Jahve odpovedal: "Krv spočíva na Šaulovi a na jeho rodine, pretože pobil Gabaoncov."
2
Kráľ zvolal Gabaoncov a prehovoril k nim. Títo Gabaonci neboli Izraelcami, ale zvyškom Amorejcov, ktorým Izraelci prisahali pokoj. Ale Šaul vo svojom horlení za Izrael a Júdu sa ich predsa usiloval vyhubiť.
3
Dávid sa teda spýtal Gabaoncov: "Čo mám pre vás urobiť a čím vás zmierim, aby ste požehnali Jahveho dedičstvo?"
4
Gabaonci odpovedali: "Náš spor so Šaulom a jeho rodinou nemožno usporiadať striebrom alebo zlatom, ani zabitím jedného človeka v Izraeli." Dávid povedal: "Čo poviete, to pre vás urobím."
5
Oni odpovedali: "Urobme koniec človeku, ktorý zapríčinil našu skazu a zničil nás, tak, že on nikdy nebude mať miesto na izraelskom území.
6
Vydaj nám sedem z jeho synov a my ich rozštvrtíme pred Jahvem v Gabaone, na Jahveho vrchu." A kráľ odpovedal: "Vydám ich."
7
Kráľ ušetril Meribaala, syna Šaulovho syna Jonatana, a to pre prísahu Jahvemu, ktorá ich oboch viazala, Dávida a Jonatana, Šaulovho syna.
8
Kráľ vzal dvoch synov Ajovej dcéry Ricpy, ktorá porodila Šaulovi Armoniho a Meribaala, a piatich synov Šaulovej dcéry Merab, ktorých porodila Barzilajovmu synovi Adrielovi z Mecholy.
9
Vydal ich do rúk Gabaoncov, ktorí ich rozštvrtili na vrchu pred Jahvem. Títo siedmi zahynuli naraz v prvých dňoch žatvy, keď sa začínal kosiť jačmeň.
10
Ajova dcéra Ricpa vzala vrecovinový šat, prestrela si ho na skalu, od začiatku žatvy až kým na telá nepadal dážď z neba, nedopustila nebeskému vtáctvu sadať na nich vo dne, ani poľnej zveri v noci.
11
Dávidovi oznámili, čo urobila Ajova dcéra Ricpa, Šaulova vedľajšia žena.
12
Dávid nato odišiel a zobral Šaulove kosti a kosti jeho syna Jonatana od obyvateľov Jabeša v Galaáde, ktorí ich uniesli z námestia Bet-Šeanu, kde ich zavesili Filištínci, keď porazili Šaula na Gelboe.
13
Dávid odtiaľ odniesol Šaulove kosti a kosti jeho syna Jonatana a pripojili k nim aj kosti tých popravených.
14
Šaulove kosti, kosti jeho syna Jonatana a kosti popravených pochovali v kraji Benjamín, v Sele, v hrobe jeho otca Kiša. Tak urobili všetko, čo kráľ rozkázal. Po tomto sa Boh zmiloval nad krajinou.
15
Znovu vypukla vojna medzi Filištíncami a Izraelcami. Dávid vytiahol do boja so svojimi mužmi a bojovali proti Filištíncom, pritom sa Dávid unavil.
16
Bol tam Jišbi z Nobu, jeden z Rafaových potomkov. Jeho kopija vážila tristo šeklov bronzu, bol opásaný novým mečom a chválil sa,
17
že on zabije Dávida. Ale Abišaj, Cerujin syn, priskočil Dávidovi na pomoc, zrazil Filištínca a zabil ho. Vtedy Dávidovi mužovia prisahali a povedali: "Nesmieš už ísť s nami do boja, aby si nevyhasil lampu Izraela!"
18
Po tomto znovu došlo k vojne s Filištíncami v Gobe. Vtedy Sibbechaj z Chúše zabil Safa, potomka Rafaovho rodu.
19
Nato znovu vypukla vojna s Filištíncami v Gobe a Elchanan, syn Jaira z Betlehema, zabil Goliáša z Gatu, ktorý mal drevo na kopiji ako tkáčsky návoj.
20
A zasa došlo k vojne v Gate a bol tam muž veľkej postavy, na každej ruke a na každej nohe mal po šesť prstov, spolu dvadsaťštyri, a bol tiež Rafaov potomok.
21
Ten hanobil Izrael, ale Jonatan, syn Dávidovho brata Šimeu, ho zabil.
22
Títo štyria obri boli Rafaovi potomkovia v Gate a všetci padli rukou Dávida a jeho sluhov.