A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 21

1
Za Dávidových čias bol hlad tri roky za sebou. Dávid sa radil s Jahvem a Jahve odpovedal: "Krv spočíva na Šaulovi a na jeho rodine, pretože pobil Gabaoncov."
2
Kráľ zvolal Gabaoncov a prehovoril k nim. Títo Gabaonci neboli Izraelcami, ale zvyškom Amorejcov, ktorým Izraelci prisahali pokoj. Ale Šaul vo svojom horlení za Izrael a Júdu sa ich predsa usiloval vyhubiť.
3
Dávid sa teda spýtal Gabaoncov: "Čo mám pre vás urobiť a čím vás zmierim, aby ste požehnali Jahveho dedičstvo?"
4
Gabaonci odpovedali: "Náš spor so Šaulom a jeho rodinou nemožno usporiadať striebrom alebo zlatom, ani zabitím jedného človeka v Izraeli." Dávid povedal: "Čo poviete, to pre vás urobím."
5
Oni odpovedali: "Urobme koniec človeku, ktorý zapríčinil našu skazu a zničil nás, tak, že on nikdy nebude mať miesto na izraelskom území.
6
Vydaj nám sedem z jeho synov a my ich rozštvrtíme pred Jahvem v Gabaone, na Jahveho vrchu." A kráľ odpovedal: "Vydám ich."
7
Kráľ ušetril Meribaala, syna Šaulovho syna Jonatana, a to pre prísahu Jahvemu, ktorá ich oboch viazala, Dávida a Jonatana, Šaulovho syna.
8
Kráľ vzal dvoch synov Ajovej dcéry Ricpy, ktorá porodila Šaulovi Armoniho a Meribaala, a piatich synov Šaulovej dcéry Merab, ktorých porodila Barzilajovmu synovi Adrielovi z Mecholy.
9
Vydal ich do rúk Gabaoncov, ktorí ich rozštvrtili na vrchu pred Jahvem. Títo siedmi zahynuli naraz v prvých dňoch žatvy, keď sa začínal kosiť jačmeň.
10
Ajova dcéra Ricpa vzala vrecovinový šat, prestrela si ho na skalu, od začiatku žatvy až kým na telá nepadal dážď z neba, nedopustila nebeskému vtáctvu sadať na nich vo dne, ani poľnej zveri v noci.
11
Dávidovi oznámili, čo urobila Ajova dcéra Ricpa, Šaulova vedľajšia žena.
12
Dávid nato odišiel a zobral Šaulove kosti a kosti jeho syna Jonatana od obyvateľov Jabeša v Galaáde, ktorí ich uniesli z námestia Bet-Šeanu, kde ich zavesili Filištínci, keď porazili Šaula na Gelboe.
13
Dávid odtiaľ odniesol Šaulove kosti a kosti jeho syna Jonatana a pripojili k nim aj kosti tých popravených.
14
Šaulove kosti, kosti jeho syna Jonatana a kosti popravených pochovali v kraji Benjamín, v Sele, v hrobe jeho otca Kiša. Tak urobili všetko, čo kráľ rozkázal. Po tomto sa Boh zmiloval nad krajinou.
15
Znovu vypukla vojna medzi Filištíncami a Izraelcami. Dávid vytiahol do boja so svojimi mužmi a bojovali proti Filištíncom, pritom sa Dávid unavil.
16
Bol tam Jišbi z Nobu, jeden z Rafaových potomkov. Jeho kopija vážila tristo šeklov bronzu, bol opásaný novým mečom a chválil sa,
17
že on zabije Dávida. Ale Abišaj, Cerujin syn, priskočil Dávidovi na pomoc, zrazil Filištínca a zabil ho. Vtedy Dávidovi mužovia prisahali a povedali: "Nesmieš už ísť s nami do boja, aby si nevyhasil lampu Izraela!"
18
Po tomto znovu došlo k vojne s Filištíncami v Gobe. Vtedy Sibbechaj z Chúše zabil Safa, potomka Rafaovho rodu.
19
Nato znovu vypukla vojna s Filištíncami v Gobe a Elchanan, syn Jaira z Betlehema, zabil Goliáša z Gatu, ktorý mal drevo na kopiji ako tkáčsky návoj.
20
A zasa došlo k vojne v Gate a bol tam muž veľkej postavy, na každej ruke a na každej nohe mal po šesť prstov, spolu dvadsaťštyri, a bol tiež Rafaov potomok.
21
Ten hanobil Izrael, ale Jonatan, syn Dávidovho brata Šimeu, ho zabil.
22
Títo štyria obri boli Rafaovi potomkovia v Gate a všetci padli rukou Dávida a jeho sluhov.
2 Samuelova 21:1
2 Samuelova 21:2
2 Samuelova 21:3
2 Samuelova 21:4
2 Samuelova 21:5
2 Samuelova 21:6
2 Samuelova 21:7
2 Samuelova 21:8
2 Samuelova 21:9
2 Samuelova 21:10
2 Samuelova 21:11
2 Samuelova 21:12
2 Samuelova 21:13
2 Samuelova 21:14
2 Samuelova 21:15
2 Samuelova 21:16
2 Samuelova 21:17
2 Samuelova 21:18
2 Samuelova 21:19
2 Samuelova 21:20
2 Samuelova 21:21
2 Samuelova 21:22
2 Samuelova 1 / 2Sam 1
2 Samuelova 2 / 2Sam 2
2 Samuelova 3 / 2Sam 3
2 Samuelova 4 / 2Sam 4
2 Samuelova 5 / 2Sam 5
2 Samuelova 6 / 2Sam 6
2 Samuelova 7 / 2Sam 7
2 Samuelova 8 / 2Sam 8
2 Samuelova 9 / 2Sam 9
2 Samuelova 10 / 2Sam 10
2 Samuelova 11 / 2Sam 11
2 Samuelova 12 / 2Sam 12
2 Samuelova 13 / 2Sam 13
2 Samuelova 14 / 2Sam 14
2 Samuelova 15 / 2Sam 15
2 Samuelova 16 / 2Sam 16
2 Samuelova 17 / 2Sam 17
2 Samuelova 18 / 2Sam 18
2 Samuelova 19 / 2Sam 19
2 Samuelova 20 / 2Sam 20
2 Samuelova 21 / 2Sam 21
2 Samuelova 22 / 2Sam 22
2 Samuelova 23 / 2Sam 23
2 Samuelova 24 / 2Sam 24