English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 12
1
Jahve poslal k Dávidovi proroka Natana. On vošiel k nemu a povedal mu: "Dvaja ľudia žijú v tom istom meste, jeden bohatý a druhý chudobný.
2
Bohatý má veľmi mnoho oviec a dobytka.
3
Ten chudobný nemá nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil a ktorú choval, a tak rástla s ním a s jeho deťmi, z jeho skyvy chleba jedávala, z jeho misky píjala, v náručí mu spávala: bola ako jeho dcéra.
4
Tu prišiel hosť k bohatému človekovi a tomu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo statku a pripraviť to pocestnému, ktorý prišiel k nemu. Ukradol ovečku toho chudobného človeka a tú pripravil pre svojho hosťa."
5
Vtedy Dávid náramne vzbĺkol hnevom proti tomu človekovi a povedal Natanovi: "Ako že žije Jahve, chlap, ktorý to urobil, je synom smrti!
6
Ovečku nahradí štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovanie!"
7
Natan povedal Dávidovi: "Ty si ten človek! Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom, ja som ťa vytrhol zo Šaulovej ruky,
8
dal som ti dom tvojho pána, dal som ti ženy tvojho pána do náručia, dal som ti dom Izraela a dom Júdu a ak sa ti to máli, pridám ti hocičo.
9
Prečo si pohrdol Jahvem a urobil, čo je zlé v jeho očiach? Chetejca Uriáša si zabil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu, zabil si ho mečom Ammoncov.
10
Preto sa teraz nikdy nevzdiali meč od tvojho domu, lebo si mnou pohrdol a vzal si si manželku Chetejca Uriáša, aby ti bola ženou.
11
Toto je Jahveho slovo: Privediem na teba nešťastie z tvojho vlastného domu. Vezmem tvoje ženy a dám ich tvojmu blížnemu pred tvojimi očami, ktorý bude s nimi spať za bieleho dňa.
12
Ty si to urobil tajne, ale ja to urobím pred celým Izraelom a za bieleho dňa!"
13
Dávid povedal Natanovi: "Zhrešil som proti Jahvemu!" Natan odpovedal Dávidovi: "Aj Jahve ti odpúšťa tvoj hriech, nezomrieš.
14
Ale preto, že si v tejto veci potupil Jahveho, syn, ktorý sa ti narodí, zomrie."
15
A Natan odišiel domov. Smrť Betsabinho dieťaťa. Šalamúnovo narodenie Jahve ranil chlapca, ktorého Uriášova žena porodila Dávidovi, a on ťažko ochorel.
16
Dávid prosil Boha za chlapca, prísne sa postil, vošiel dnu a ležal na zemi celú noc.
17
Hodnostári jeho domu prišli k nemu, chceli ho zdvihnúť zo zeme, ale on nechcel a neokúsil s nimi jedlo.
18
Na siedmy deň chlapec zomrel. Dávidovi úradníci sa mu báli oznámiť, že dieťa zomrelo. Hovorili si: "Prehovárali sme ho, keď dieťa ešte žilo, a neposlúchol náš hlas. Ako mu môžeme povedať, že dieťa zomrelo? Vykoná niečo zlé."
19
Ale keď Dávid videl, že si sluhovia pošuškávajú, pochopil, že dieťa zomrelo. Dávid sa opýtal svojich sluhov: "Vari chlapec zomrel?" Odpovedali: "Zomrel."
20
Vtedy Dávid vstal zo zeme, okúpal sa, pomazal sa voňavkou a vymenil si šaty; vstúpil do Jahveho domu a prestrel sa na zem. Keď sa vrátil domov, žiadal, aby mu predložili jedlo, a jedol.
21
Jeho sluhovia mu hovorili: "Čo to robíš? Keď chlapec žil, postil si sa a plakal si preňho, ale teraz, keď zomrel, vstávaš a ješ chlieb!"
22
Odpovedal: "Kým chlapec žil, postil som sa a plakal som, lebo som si povedal: Ktovie? Azda sa Jahve zľutuje nado mnou a chlapec zostane nažive.
23
Ale teraz, keď zomrel, načo sa mám postiť? Môžem ho navrátiť? Ja by som šiel za ním, on sa už ku mne nevráti."
24
Dávid potešoval svoju ženu Betsabe. Vošiel k nej a spal s ňou. Ona počala a porodila syna, ktorému dala meno Šalamún. Jahveho miloval
25
a oznámil to skrze proroka Natana. Ten mu dal meno Jedidja podľa Jahveho slova.
26
Joab zaútočil na ammonskú Rabbu a zaujal kráľovské mesto.
27
Potom Joab poslal poslov k Dávidovi s odkazom: "Bojoval som proti Rabbe a zaujal som vodné mesto.
28
Teraz zhromaždi ostatok vojska, rozlož si tábor naproti mestu a zaujmi ho, aby som mesto nevydobyl ja a nedal mu svoje meno."
29
Dávid zobral celé vojsko, tiahol do Rabby, napadol mesto a zaujal ho.
30
Z hlavy ich boha Milkoma vzal korunu, ktorá vážila jeden talent zlata; bol na nej drahokam, ktorý sa stal ozdobou Dávidovej hlavy. On vyviezol z mesta aj veľmi veľkú korisť.
31
Jeho obyvateľov určil k pílam, k železným čakanom a k železným sekerám a dal im pracovať na výrobe tehál. Takto naložil so všetkými mestami Ammoncov. Potom sa Dávid vrátil s celým vojskom do Jeruzalema.