A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 11

1
Za jarnej rovnodennosti, v čase, keď králi tiahnu do boja, Dávid poslal Joaba a s ním svoju gardu a celý Izrael: zabíjali Ammoncov a obľahli Rabbu. Ale Dávid zostal v Jeruzaleme.
2
Stalo sa, že jedného večera Dávid vstal zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche paláca a odtiaľ videl ženu, ktorá sa práve kúpala. Tá žena bola veľmi pekná.
3
Dávid poslal povyzvedať sa o tej žene a oznámili mu: "Je to Betsabe, Eliamova dcéra a žena Chetejca Uriáša."
4
Vtedy Dávid poslal poslov, aby mu ju priviedli. Keď prišla k nemu, spal s ňou. A ona sa práve vtedy očistila od mesačnej nečistoty. Potom sa vrátila do svojho domu.
5
Žena počala a odkázala Dávidovi: "Som tehotná!"
6
Vtedy Dávid odkázal Joabovi: "Pošli ku mne Chetejca Uriáša!" A Joab poslal Uriáša k Dávidovi.
7
Keď Uriáš prišiel k nemu, Dávid sa ho vypytoval, ako sa má Joab a vojaci a ako je to s vojnou.
8
Nato Dávid povedal Uriášovi: "Choď domov a umy si nohy." Keď Uriáš vyšiel z kráľovského paláca, nasledoval za ním dar z kráľovského stola.
9
Ale Uriáš si ľahol ku vchodu do kráľovského paláca so všetkými strážami jeho pána a do svojho domu nešiel.
10
Dávidovi to oznámili slovami: "Uriáš nešiel do svojho domu." Vtedy sa Dávid pýtal Uriáša: "Neprichádzaš z cesty? Prečo si nešiel do svojho domu?"
11
Uriáš odpovedal Dávidovi: "Archa, Izrael a Júda bývajú v stanoch i môj pán Joab i sluhovia môjho pána táboria na poli, a ja by som mal ísť do svojho domu, jesť, piť a spať so svojou ženou? Ako že žije Jahve a že aj ty žiješ, také niečo neurobím!"
12
Vtedy Dávid povedal Uriášovi: "Zostaň tu ešte dnes a zajtra ťa prepustím." Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň. Nasledujúci deň
13
ho Dávid pozval, aby s ním jedol a pil a opil ho. Uriáš večer odišiel a ľahol si na svoje lôžko so strážami svojho pána, ale do svojho domu nešiel.
14
Ráno Dávid napísal Joabovi list a poslal ho po Uriášovi.
15
V liste napísal: "Postavte Uriáša dopredu do najtuhšieho boja, potom sa stiahnite od neho, nech ho zasiahnu a nech zomrie."
16
Joab pozoroval mesto a postavil Uriáša na mieste, o ktorom vedel, že tam sú mocní bojovníci.
17
Mužovia mesta urobili výpad a napadli Joaba. Padli niektorí z vojska i z Dávidovej stráže a zomrel aj Chetejec Uriáš.
18
Joab poslal Dávidovi správu o všetkých podrobnostiach boja
19
a poslovi dal tento príkaz: "Keď až do konca rozpovieš kráľovi celý priebeh boja,
20
vtedy vzplanie kráľov hnev a povie ti: ‚Prečo ste sa priblížili k mestu, keď ste bojovali? Nevedeli ste, že strieľajú z hradieb?
21
Kto zabil Jerubbaalovho syna Abimelecha? Či to nebola žena, ktorá zhodila na neho z hradieb mlynský kameň, takže zomrel v Tebece? Prečo ste sa priblížili k hradbám?‘ Vtedy povedz: Aj tvoj sluha, Chetejec Uriáš, zomrel."
22
Posol odišiel a pri svojom príchode oznámil Dávidovi všetko, čím ho Joab poveril. Dávid sa nahnevala na Joaba a povedal poslovi: "Prečo ste sa priblížili k hradbám mesta, keď ste bojovali? Nevedeli ste, že strieľajú z hradieb? Kto zabil Jerubbaalovho syna Abimelecha? Či to nebola žena, ktorá zhodila na neho z hradieb mlynský kameň, takže zomrel v Tebece? Prečo ste sa priblížili k hradbám?"
23
Posol povedal Dávidovi: "Tí chlapi boli mocnejší ako my, vyrazili proti nám do poľa, ale my sme ich zatlačili až po vchod do brány.
24
Vtedy strelci strieľali na tvojich bojovníkov z hradieb, niektorí z kráľovských bojovníkov zomreli, aj tvoj sluha, Chetejec Uriáš, zomrel."
25
Vtedy povedal Dávid poslovi: "Toto povedz Joabovi: ‚Nech ťa tá vec nezarmucuje; meč zožiera raz toho, raz onoho. Zosilni svoj útok na mesto a znič ho!‘ Ty ho takto povzbudíš."
26
Keď sa Uriášova žena dozvedela, že jej muž Uriáš zomrel, držala smútok za svojím mužom.
27
Keď čas smútku prešiel, Dávid po ňu poslal, vzal ju do svojho domu a stala sa jeho ženou. Porodila mu syna. Ale to, čo Dávid spáchal, bolo zlé v Jahveho očiach.
2 Samuelova 11:1
2 Samuelova 11:2
2 Samuelova 11:3
2 Samuelova 11:4
2 Samuelova 11:5
2 Samuelova 11:6
2 Samuelova 11:7
2 Samuelova 11:8
2 Samuelova 11:9
2 Samuelova 11:10
2 Samuelova 11:11
2 Samuelova 11:12
2 Samuelova 11:13
2 Samuelova 11:14
2 Samuelova 11:15
2 Samuelova 11:16
2 Samuelova 11:17
2 Samuelova 11:18
2 Samuelova 11:19
2 Samuelova 11:20
2 Samuelova 11:21
2 Samuelova 11:22
2 Samuelova 11:23
2 Samuelova 11:24
2 Samuelova 11:25
2 Samuelova 11:26
2 Samuelova 11:27
2 Samuelova 1 / 2Sam 1
2 Samuelova 2 / 2Sam 2
2 Samuelova 3 / 2Sam 3
2 Samuelova 4 / 2Sam 4
2 Samuelova 5 / 2Sam 5
2 Samuelova 6 / 2Sam 6
2 Samuelova 7 / 2Sam 7
2 Samuelova 8 / 2Sam 8
2 Samuelova 9 / 2Sam 9
2 Samuelova 10 / 2Sam 10
2 Samuelova 11 / 2Sam 11
2 Samuelova 12 / 2Sam 12
2 Samuelova 13 / 2Sam 13
2 Samuelova 14 / 2Sam 14
2 Samuelova 15 / 2Sam 15
2 Samuelova 16 / 2Sam 16
2 Samuelova 17 / 2Sam 17
2 Samuelova 18 / 2Sam 18
2 Samuelova 19 / 2Sam 19
2 Samuelova 20 / 2Sam 20
2 Samuelova 21 / 2Sam 21
2 Samuelova 22 / 2Sam 22
2 Samuelova 23 / 2Sam 23
2 Samuelova 24 / 2Sam 24