A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 8

1
Tu si Boh spomenul na Noema a na všetku divú zver a na všetok dobytok, ktorý bol s ním v arche. Boh zoslal na zem vietor a vody začali opadať.
2
Žriedla priepasti aj stavidlá nebies boli uzatvorené — dážď bol zadržaný, aby už nepadal z neba,
3
a vody postupne ustupovali zo zeme — po stopäťdesiatich dňoch vody klesli
4
a sedemnásteho dňa siedmeho mesiaca archa pristála na pohorí Ararat.
5
Vody naďalej klesali až do desiateho mesiaca a prvého dňa desiateho mesiaca sa objavili vrcholy hôr.
6
Po štyridsiatich dňoch Noe otvoril okno, ktoré urobil na arche,
7
a vypustil krkavca, ktorý vyletel a poletoval sem a tam, kým nevyschli vody na zemi.
8
Potom vypustil holubicu, ktorú mal pri sebe, aby videl, či vody na povrchu zeme ubudlo.
9
Holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa k nemu do archy, lebo vody boli na povrchu celej zeme; vystrel ruku, chytil ju a vzal k sebe do archy.
10
Počkal ďalších sedem dní a znovu vypustil holubicu z archy.
11
Holubica sa vrátila k nemu k večeru a hľa, v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. Z toho Noe poznal, že vody na zemi ubudlo.
12
Potom počkal ďalších sedem dní a vypustil holubicu, a tá sa k nemu už nevrátila.
13
Bolo to prvého dňa prvého mesiaca a šesťstoprvého roku Noemovho života, keď vody na zemi vyschli. Noe odkryl strechu archy, pozrel sa a hľa, povrch zeme bol suchý!
14
Dvadsiateho siedmeho dňa druhého mesiaca bola zem úplne suchá.
15
Vtedy Boh takto prehovoril k Noemovi:
16
"Vyjdi z archy ty a s tebou tvoja žena, tvoji synovia a ženy tvojich synov.
17
Vyveď so sebou všetky živočíchy, ktoré sú s tebou, každé telo, vtáctvo, dobytok a všetko, čo sa plazí po zemi, vyveď so sebou: nech sa na zemi rýchlo rozmáhajú, nech sa plodia a množia na zemi!"
18
Noe vyšiel so svojimi synmi, so svojou ženou a ženami svojich synov;
19
a všetky divé zvieratá, všetok dobytok, všetko vtáctvo, všetky drobné živočíchy, čo sa plazia po zemi, vyšli z archy podľa druhov jeden za druhým.
20
Noe postavil oltár Jahvemu, vzal zo všetkých čistých zvierat a zo všetkých čistých vtákov a obetoval celopaly na oltári.
21
Keď Jahve zacítil príjemnú vôňu, povedal si: "Už nikdy neprekľajem zem kvôli človekovi, hoci náklonnosti ľudského srdca sú zlé už od detstva: nikdy už nepobijem všetko živé, ako som to urobil.
22
Dokiaľ zem bude trvať, sejba a žatva, chlad a teplo, leto a zima, deň a noc už nikdy neprestanú."
Genezis 8:1
Genezis 8:2
Genezis 8:3
Genezis 8:4
Genezis 8:5
Genezis 8:6
Genezis 8:7
Genezis 8:8
Genezis 8:9
Genezis 8:10
Genezis 8:11
Genezis 8:12
Genezis 8:13
Genezis 8:14
Genezis 8:15
Genezis 8:16
Genezis 8:17
Genezis 8:18
Genezis 8:19
Genezis 8:20
Genezis 8:21
Genezis 8:22
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50