A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 81
Tu si Boh spomenul na Noema a na všetku divú zver a na všetok dobytok, ktorý bol s ním v arche. Boh zoslal na zem vietor a vody začali opadať.
2
Žriedla priepasti aj stavidlá nebies boli uzatvorené — dážď bol zadržaný, aby už nepadal z neba,
3
a vody postupne ustupovali zo zeme — po stopäťdesiatich dňoch vody klesli
4
a sedemnásteho dňa siedmeho mesiaca archa pristála na pohorí Ararat.
5
Vody naďalej klesali až do desiateho mesiaca a prvého dňa desiateho mesiaca sa objavili vrcholy hôr.
6
Po štyridsiatich dňoch Noe otvoril okno, ktoré urobil na arche,
7
a vypustil krkavca, ktorý vyletel a poletoval sem a tam, kým nevyschli vody na zemi.
8
Potom vypustil holubicu, ktorú mal pri sebe, aby videl, či vody na povrchu zeme ubudlo.
9
Holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa k nemu do archy, lebo vody boli na povrchu celej zeme; vystrel ruku, chytil ju a vzal k sebe do archy.
10
Počkal ďalších sedem dní a znovu vypustil holubicu z archy.
11
Holubica sa vrátila k nemu k večeru a hľa, v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. Z toho Noe poznal, že vody na zemi ubudlo.
12
Potom počkal ďalších sedem dní a vypustil holubicu, a tá sa k nemu už nevrátila.
13
Bolo to prvého dňa prvého mesiaca a šesťstoprvého roku Noemovho života, keď vody na zemi vyschli. Noe odkryl strechu archy, pozrel sa a hľa, povrch zeme bol suchý!
14
Dvadsiateho siedmeho dňa druhého mesiaca bola zem úplne suchá.
15
Vtedy Boh takto prehovoril k Noemovi:
16
"Vyjdi z archy ty a s tebou tvoja žena, tvoji synovia a ženy tvojich synov.
17
Vyveď so sebou všetky živočíchy, ktoré sú s tebou, každé telo, vtáctvo, dobytok a všetko, čo sa plazí po zemi, vyveď so sebou: nech sa na zemi rýchlo rozmáhajú, nech sa plodia a množia na zemi!"
18
Noe vyšiel so svojimi synmi, so svojou ženou a ženami svojich synov;
19
a všetky divé zvieratá, všetok dobytok, všetko vtáctvo, všetky drobné živočíchy, čo sa plazia po zemi, vyšli z archy podľa druhov jeden za druhým.
20
Noe postavil oltár Jahvemu, vzal zo všetkých čistých zvierat a zo všetkých čistých vtákov a obetoval celopaly na oltári.
21
Keď Jahve zacítil príjemnú vôňu, povedal si: "Už nikdy neprekľajem zem kvôli človekovi, hoci náklonnosti ľudského srdca sú zlé už od detstva: nikdy už nepobijem všetko živé, ako som to urobil.
22
Dokiaľ zem bude trvať, sejba a žatva, chlad a teplo, leto a zima, deň a noc už nikdy neprestanú."