A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 7

1
Jahve povedal Noemovi: "Vojdi do archy, ty a celá tvoja rodina, lebo som videl, že v tomto pokolení len ty si spravodlivý v mojich očiach.
2
Zo všetkých čistých zvierat vezmeš po sedem párov, samca a jeho samicu. Zo zvierat, čo nie sú čisté, vezmeš po páre, samca a jeho samicu,
3
(tiež z nebeského vtáctva po sedem párov, samca a samicu,) aby sa ich rod zachoval na celej zemi.
4
Lebo už o sedem dní dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. Odstránim z tváre zeme každú bytosť, ktorú som urobil."
5
Noe vykonal všetko tak, ako mu Jahve prikázal.
6
Noe mal šesťsto rokov, keď prišla potopa, záplava vôd na zem.
7
A tak, aby unikol pred vodami potopy, vošiel Noe do archy so svojimi synmi, so svojou ženou a so ženami svojich synov.
8
(Z čistých zvierat a zo zvierat, ktoré nie sú čisté, z vtákov a zo všetkého, čo sa plazí po zemi,
9
vošli k Noemovi do archy po páre: samec a samica, ako Boh prikázal Noemovi.)
10
Po siedmich dňoch prišli vody potopy na zem.
11
V roku, keď mal Noe šesťsto rokov, sedemnásteho dňa druhého mesiaca, práve toho istého dňa, vyrazili všetky žriedla veľkej priepasti a roztvorili sa stavidlá nebies
12
a dážď sa lial na zem štyridsať dní a štyridsať nocí.
13
Toho istého dňa vošiel do archy Noe a jeho synovia Sem, Cham a Jafet, Noemova žena a tri ženy jeho synov
14
a s nimi divé zvieratá každého druhu, dobytok každého druhu, drobné živočíchy každého druhu, čo sa plazia po zemi, všetko, čo lieta, všetko vtáctvo, všetko, čo malo krídla.
15
K Noemovi do archy vošli po páre zo všetkého, čo má telo, čo má v sebe dych života,
16
a tie, čo vošli, boli samec a samica zo všetkého, čo má telo, ako mu Boh prikázal. A Jahve zatvoril vchod za Noemom.
17
Potopa na zemi trvala štyridsať dní; vody pribúdali a zdvihli archu, takže sa nadnášala nad zemou.
18
Vody stúpali a na zemi ich veľmi pribúdalo a archa plávala na hladine vôd.
19
Vody na zemi stále viac a viac stúpali, až zakryli všetky najvyššie vrchy pod celým nebom.
20
Vody ich presahovali o pätnásť lakťov a pokryli hory.
21
Vtedy zahynulo každé telo, ktoré sa pohybuje na zemi: vtáctvo, dobytok, divá zver a všetko, čo sa hemží po zemi, a všetci ľudia.
22
Zomrelo všetko, čo malo dych života v nozdrách, všetko na suchej zemi.
23
Tak zmizli všetky bytosti, ktoré boli na povrchu zeme, od človeka po zvieratá, drobné živočíchy a nebeské vtáctvo: všetko bolo vyhubené zo zeme. Zostal iba Noe a to, čo bolo s ním v arche.
24
Veľké vody ovládali zem stopäťdesiat dní.
Genezis 7:1
Genezis 7:2
Genezis 7:3
Genezis 7:4
Genezis 7:5
Genezis 7:6
Genezis 7:7
Genezis 7:8
Genezis 7:9
Genezis 7:10
Genezis 7:11
Genezis 7:12
Genezis 7:13
Genezis 7:14
Genezis 7:15
Genezis 7:16
Genezis 7:17
Genezis 7:18
Genezis 7:19
Genezis 7:20
Genezis 7:21
Genezis 7:22
Genezis 7:23
Genezis 7:24
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50