A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 71
Jahve povedal Noemovi: "Vojdi do archy, ty a celá tvoja rodina, lebo som videl, že v tomto pokolení len ty si spravodlivý v mojich očiach.
2
Zo všetkých čistých zvierat vezmeš po sedem párov, samca a jeho samicu. Zo zvierat, čo nie sú čisté, vezmeš po páre, samca a jeho samicu,
3
(tiež z nebeského vtáctva po sedem párov, samca a samicu,) aby sa ich rod zachoval na celej zemi.
4
Lebo už o sedem dní dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. Odstránim z tváre zeme každú bytosť, ktorú som urobil."
5
Noe vykonal všetko tak, ako mu Jahve prikázal.
6
Noe mal šesťsto rokov, keď prišla potopa, záplava vôd na zem.
7
A tak, aby unikol pred vodami potopy, vošiel Noe do archy so svojimi synmi, so svojou ženou a so ženami svojich synov.
8
(Z čistých zvierat a zo zvierat, ktoré nie sú čisté, z vtákov a zo všetkého, čo sa plazí po zemi,
9
vošli k Noemovi do archy po páre: samec a samica, ako Boh prikázal Noemovi.)
10
Po siedmich dňoch prišli vody potopy na zem.
11
V roku, keď mal Noe šesťsto rokov, sedemnásteho dňa druhého mesiaca, práve toho istého dňa, vyrazili všetky žriedla veľkej priepasti a roztvorili sa stavidlá nebies
12
a dážď sa lial na zem štyridsať dní a štyridsať nocí.
13
Toho istého dňa vošiel do archy Noe a jeho synovia Sem, Cham a Jafet, Noemova žena a tri ženy jeho synov
14
a s nimi divé zvieratá každého druhu, dobytok každého druhu, drobné živočíchy každého druhu, čo sa plazia po zemi, všetko, čo lieta, všetko vtáctvo, všetko, čo malo krídla.
15
K Noemovi do archy vošli po páre zo všetkého, čo má telo, čo má v sebe dych života,
16
a tie, čo vošli, boli samec a samica zo všetkého, čo má telo, ako mu Boh prikázal. A Jahve zatvoril vchod za Noemom.
17
Potopa na zemi trvala štyridsať dní; vody pribúdali a zdvihli archu, takže sa nadnášala nad zemou.
18
Vody stúpali a na zemi ich veľmi pribúdalo a archa plávala na hladine vôd.
19
Vody na zemi stále viac a viac stúpali, až zakryli všetky najvyššie vrchy pod celým nebom.
20
Vody ich presahovali o pätnásť lakťov a pokryli hory.
21
Vtedy zahynulo každé telo, ktoré sa pohybuje na zemi: vtáctvo, dobytok, divá zver a všetko, čo sa hemží po zemi, a všetci ľudia.
22
Zomrelo všetko, čo malo dych života v nozdrách, všetko na suchej zemi.
23
Tak zmizli všetky bytosti, ktoré boli na povrchu zeme, od človeka po zvieratá, drobné živočíchy a nebeské vtáctvo: všetko bolo vyhubené zo zeme. Zostal iba Noe a to, čo bolo s ním v arche.
24
Veľké vody ovládali zem stopäťdesiat dní.