A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 6

1
Keď sa ľudia začali množiť na zemi a narodili sa im dcéry,
2
Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili.
3
Jahve povedal: "Môj duch nezostane navždy v človekovi, lebo on je len telo, jeho život bude iba stodvadsať rokov."
4
V tých dňoch (a tiež neskôr) povstalo na zemi pokolenie Nefilim, to keď sa Boží synovia spájali s ľudskými dcérami a ony im rodili deti. To sú tí hrdinovia dávnych čias, tí povestní muži.
5
Jahve videl, že zloba človeka na zemi je veľká a že jeho srdce snuje celý deň iba zlé plány.
6
Jahve oľutoval, že stvoril človeka na zemi, a bol zarmútený vo svojom srdci.
7
A Jahve povedal: "Odstránim z tváre zeme ľudí, ktorých som stvoril, — a s ľuďmi aj dobytok, drobné živočíchy a nebeské vtáky, — lebo ľutujem, že som ich urobil."
8
Ale Noe našiel milosť v Jahveho očiach.
9
Toto sú Noemove dejiny: Noe bol spravodlivý a bezúhonný človek medzi svojimi vrstovníkmi. Chodieval s Bohom.
10
Noe splodil troch synov: Sema, Chama a Jafeta.
11
Zem sa pred Bohom skazila a naplnila sa násilím.
12
Boh sa díval na zem: bola celkom skazená, lebo všetci ľudia žili na zemi zvráteným životom.
13
Boh povedal Noemovi: "Nadišiel koniec každého tela. Tak som rozhodol, lebo zem je plná násilia zapríčineného ľuďmi, a ja ich odstránim zo zeme.
14
Urob si archu z goferového dreva, urobíš ju z trstiny a vymažeš smolou zvnútra i zvonku.
15
Takto ju urobíš: tristo lakťov bude dĺžka archy, päťdesiat lakťov bude šírka a tridsať lakťov výška.
16
Na arche urobíš strechu a dokončíš ju o lakeť vyššie. Na boku archy umiestniš vchod a urobíš v arche prvé, druhé a tretie poschodie.
17
A ja privediem na zem vody, potopu, aby som vyhubil pod nebom každé telo, v ktorom je dych života: všetko, čo je na zemi, musí zahynúť.
18
Ale s tebou ustanovím svoju zmluvu, ty vojdeš do archy a s tebou i tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov.
19
Zo všetkého živého a čo má telo, necháš vojsť do archy po dvoch z každého druhu, aby sa s tebou zachovali nažive; budú to samec a samica.
20
Do archy vojdú s tebou po páre z každého druhu vtákov, z každého druhu dobytka, z každého druhu drobných živočíchov, aby si ich zachoval nažive.
21
Pre seba si však naber zo všetkého, čo sa môže jesť, a urob si zásoby. To bude slúžiť za potravu tebe aj im."
22
Noe tak spravil, urobil všetko, čo mu Boh prikázal.
Genezis 6:1
Genezis 6:2
Genezis 6:3
Genezis 6:4
Genezis 6:5
Genezis 6:6
Genezis 6:7
Genezis 6:8
Genezis 6:9
Genezis 6:10
Genezis 6:11
Genezis 6:12
Genezis 6:13
Genezis 6:14
Genezis 6:15
Genezis 6:16
Genezis 6:17
Genezis 6:18
Genezis 6:19
Genezis 6:20
Genezis 6:21
Genezis 6:22
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50