A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 48

1
Po týchto udalostiach sa stalo, že Jozefovi povedali: "Pozri, tvoj otec je chorý!" a on vzal so sebou svojich dvoch synov Manassesa a Efraima.
2
Keď oznámili Jakubovi: "Pozri, tvoj syn Jozef prichádza k tebe," Izrael sa vzchopil a posadil sa na posteli.
3
Potom Jakub povedal Jozefovi: "El Šaddaj sa mi zjavil v Luze, v Kanaánskej krajine, požehnal ma
4
a povedal mi: ‚Ja ťa urobím plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov a dám ti túto zem do večného vlastníctva a po tebe i tvojmu potomstvu.‘
5
Teraz tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egyptskej krajine pred mojím príchodom do Egypta, budú moji! Efraim a Manasses budú rovnako moji ako Ruben a Simeon.
6
Deti, ktoré si splodil po nich, budú tvoje; ponesú meno svojich bratov kvôli dedičstvu.
7
Keď som sa vracal z Paddan-Aramu, tvoja matka Ráchel zomrela, na môj žiaľ, v Kanaánskej krajine, na ceste, ešte kúsok pred Efratou, a ja som ju pochoval tam, pri ceste do Efraty — to je do Betlehema."
8
Izrael zbadal obidvoch Jozefových synov a spýtal sa: "Kto sú títo?"
9
"To sú synovia, ktorých mi tu dal Boh," odpovedal Jozef svojmu otcovi a ten pokračoval: "Priveď mi ich, nech ich požehnám."
10
Izraelove oči boli starobou zakalené, nevidel už a Jozef ich priblížil k nemu a on ich pobozkal a objal.
11
A Izrael povedal Jozefovi: "Nemyslel som si, že znova uvidím tvoju tvár, a hľa, Boh mi dal vidieť aj tvojich potomkov!"
12
Vtedy ich Jozef stiahol z jeho kolien a poklonil sa až po zem.
13
Jozef ich vzal obidvoch, Efraima svojou pravou rukou, aby bol na Izraelovej ľavej strane, Manassesa ľavou rukou, aby bol po Izraelovej pravici, a priblížil ich k nemu.
14
Ale Izrael natiahol svoju pravicu a položil ju na Efraimovu hlavu, ktorý bol mladší, a svoju ľavicu na hlavu Manassesovu, skrížiac svoje ruky — hoci Manasses bol prvorodený.
15
Takto požehnal Jozefa: "Nech Boh, pred ktorým kráčali moji otcovia Abrahám a Izák, nech Boh, ktorý bol mojím pastierom po celý môj život až podnes,
16
nech anjel, ktorý ma vyslobodil zo všetkého zla, požehná tieto deti, nech v nich prežije moje meno a meno mojich predkov Abraháma a Izáka, nech rastú a množia sa na zemi!"
17
Jozef však videl, že otec kládol pravicu na Efraimovu hlavu, a to sa mu nepáčilo. Chytil ruku svojho otca, aby ju preložil z Efraimovej hlavy na hlavu Manassesovu,
18
a Jozef povedal svojmu otcovi: "Nie takto, otče, veď tento je prvorodený, polož si pravicu na jeho hlavu."
19
Ale jeho otec odoprel a povedal: "Viem, syn môj, viem: aj on sa stane ľudom, aj on bude veľký. Ale jeho mladší brat bude väčší ako on, z jeho potomstva vzíde mnoho národov."
20
V ten deň ich požehnal takto: "Buďte v Izraeli vo vážnosti a nech sa hovorí: Nech ťa Boh urobí podobným Efraimovi a Manassesovi!" Tak dal prednosť Efraimovi pred Manassesom.
21
Potom Izrael povedal Jozefovi: "Pozri, ja zomieram, ale Boh bude s vami a vráti vás do krajiny vašich otcov.
22
A tebe ja dávam o Sichema viac ako tvojim bratom, ktorý som vlastným mečom a lukom vydobyl Amorejcom z rúk."
Genezis 48:1
Genezis 48:2
Genezis 48:3
Genezis 48:4
Genezis 48:5
Genezis 48:6
Genezis 48:7
Genezis 48:8
Genezis 48:9
Genezis 48:10
Genezis 48:11
Genezis 48:12
Genezis 48:13
Genezis 48:14
Genezis 48:15
Genezis 48:16
Genezis 48:17
Genezis 48:18
Genezis 48:19
Genezis 48:20
Genezis 48:21
Genezis 48:22
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50