A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 41
Človek poznal Evu, svoju ženu; ona počala a porodila Kaina a povedala: "Z vôle Jahveho som získala muža."
2
Dala tiež život Kainovmu bratovi Ábelovi. Ábel sa stal pastierom oviec a Kain obrábal pôdu.
3
Prišiel deň, keď Kain priniesol niečo z plodov zeme ako obetu Jahvemu;
4
a Ábel tiež priniesol niečo z prvorodených oviec svojho stáda, a to z najtučnejších. Jahve priaznivo prijal Ábela a jeho obetu.
5
Ale Kaina a jeho obetu Boh neprijala a Kaina to nahnevalo a mal zamračenú tvár.
6
Jahve povedal Kainovi: "Prečo si rozhnevaný a prečo máš zamračenú tvár?
7
Ak dobre konáš, môžeš zdvihnúť hlavu, ale ak nekonáš dobre, pri dverách ti číha hriech ako zviera dychtiace po tebe; budeš ho vedieť skrotiť?"
8
Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Poďme von!" Keď boli na poli, Kain sa vrhol na svojho brata Ábela a zabil ho.
9
Jahve povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On odpovedal: "Neviem. Či som ja strážcom svojho brata?"
10
Jahve povedal: "Čo si to urobil? Počúvaj, ako krv tvojho brata Ábela kričí ku mne zo zeme!
11
Teraz budeš prekliaty a vyhnaný z úrodnej pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk.
12
Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá úrodu: budeš blúdiacim tulákom po zemi."
13
Vtedy povedal Kain Jahvemu: "Môj trest je príliš ťažký.
14
Pozri! Ty ma dnes vyháňaš z úrodnej pôdy, musím sa skrývať pred tvojou tvárou a budem blúdiacim tulákom po zemi: a ktokoľvek ma stretne, môže ma zabiť."
15
Jahve mu odpovedal: "Nie. Ak niekto zabije Kaina, pritiahne na seba sedemnásobnú pomstu." A Jahve poznačil Kaina znakom, aby ho prvý, kto ho stretne, nezabil.
16
Kain odišiel z prítomnosti Jahveho a usídlil sa v krajine Nod, na východ od Edenu.
17
Kain poznal svoju ženu, ona počala a porodila Henocha. Vystaval mesto, ktoré nazval Henoch, podľa svojho syna.
18
Henochovi sa narodil Irad a Irad splodil Mechujaela a Mechujael splodil Metušaela a Metušael splodil Lamecha.
19
Lamech si vzal dve ženy: prvá sa menovala Ada, druhá sa menovala Cilla.
20
Ada porodila Jabala: on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a majú stáda.
21
Meno jeho brata bolo Jubal, on je praotcom tých, čo hrajú na citare a píšťale.
22
Cilla zase porodila Tubal-Kaina: on je praotcom všetkých kováčov medeného a železného náradia; Tubal-Kainova sestra bola Naama.
23
Lamech povedal svojim ženám:"Ada a Cilla, počujte môj hlas, Lamechove ženy, počúvajte moju reč: zabil som muža za jediné zranenie a dieťa za jedinú modrinu.
24
Ak bude Kain pomstený sedemkrát, tak Lamech sedemdesiatsedemkrát."
25
Adam znovu poznal svoju ženu; porodila syna a dala mu meno Set, lebo, ako povedala, "Boh mi dal ďalšieho potomka namiesto Ábela, lebo toho Kain zabil."
26
Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš. Ten prvý vzýval Jahveho meno.