A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 4

1
Človek poznal Evu, svoju ženu; ona počala a porodila Kaina a povedala: "Z vôle Jahveho som získala muža."
2
Dala tiež život Kainovmu bratovi Ábelovi. Ábel sa stal pastierom oviec a Kain obrábal pôdu.
3
Prišiel deň, keď Kain priniesol niečo z plodov zeme ako obetu Jahvemu;
4
a Ábel tiež priniesol niečo z prvorodených oviec svojho stáda, a to z najtučnejších. Jahve priaznivo prijal Ábela a jeho obetu.
5
Ale Kaina a jeho obetu Boh neprijala a Kaina to nahnevalo a mal zamračenú tvár.
6
Jahve povedal Kainovi: "Prečo si rozhnevaný a prečo máš zamračenú tvár?
7
Ak dobre konáš, môžeš zdvihnúť hlavu, ale ak nekonáš dobre, pri dverách ti číha hriech ako zviera dychtiace po tebe; budeš ho vedieť skrotiť?"
8
Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Poďme von!" Keď boli na poli, Kain sa vrhol na svojho brata Ábela a zabil ho.
9
Jahve povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On odpovedal: "Neviem. Či som ja strážcom svojho brata?"
10
Jahve povedal: "Čo si to urobil? Počúvaj, ako krv tvojho brata Ábela kričí ku mne zo zeme!
11
Teraz budeš prekliaty a vyhnaný z úrodnej pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk.
12
Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá úrodu: budeš blúdiacim tulákom po zemi."
13
Vtedy povedal Kain Jahvemu: "Môj trest je príliš ťažký.
14
Pozri! Ty ma dnes vyháňaš z úrodnej pôdy, musím sa skrývať pred tvojou tvárou a budem blúdiacim tulákom po zemi: a ktokoľvek ma stretne, môže ma zabiť."
15
Jahve mu odpovedal: "Nie. Ak niekto zabije Kaina, pritiahne na seba sedemnásobnú pomstu." A Jahve poznačil Kaina znakom, aby ho prvý, kto ho stretne, nezabil.
16
Kain odišiel z prítomnosti Jahveho a usídlil sa v krajine Nod, na východ od Edenu.
17
Kain poznal svoju ženu, ona počala a porodila Henocha. Vystaval mesto, ktoré nazval Henoch, podľa svojho syna.
18
Henochovi sa narodil Irad a Irad splodil Mechujaela a Mechujael splodil Metušaela a Metušael splodil Lamecha.
19
Lamech si vzal dve ženy: prvá sa menovala Ada, druhá sa menovala Cilla.
20
Ada porodila Jabala: on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a majú stáda.
21
Meno jeho brata bolo Jubal, on je praotcom tých, čo hrajú na citare a píšťale.
22
Cilla zase porodila Tubal-Kaina: on je praotcom všetkých kováčov medeného a železného náradia; Tubal-Kainova sestra bola Naama.
23
Lamech povedal svojim ženám:"Ada a Cilla, počujte môj hlas, Lamechove ženy, počúvajte moju reč: zabil som muža za jediné zranenie a dieťa za jedinú modrinu.
24
Ak bude Kain pomstený sedemkrát, tak Lamech sedemdesiatsedemkrát."
25
Adam znovu poznal svoju ženu; porodila syna a dala mu meno Set, lebo, ako povedala, "Boh mi dal ďalšieho potomka namiesto Ábela, lebo toho Kain zabil."
26
Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš. Ten prvý vzýval Jahveho meno.
Genezis 4:1
Genezis 4:2
Genezis 4:3
Genezis 4:4
Genezis 4:5
Genezis 4:6
Genezis 4:7
Genezis 4:8
Genezis 4:9
Genezis 4:10
Genezis 4:11
Genezis 4:12
Genezis 4:13
Genezis 4:14
Genezis 4:15
Genezis 4:16
Genezis 4:17
Genezis 4:18
Genezis 4:19
Genezis 4:20
Genezis 4:21
Genezis 4:22
Genezis 4:23
Genezis 4:24
Genezis 4:25
Genezis 4:26
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50