A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 39

1
Jozefa teda odviedli do Egypta. Od Izmaelcov, ktorí ho tam priviedli, ho kúpil Putifar, faraónov eunuch a veliteľ telesnej stráže.
2
Ale Jahve bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo a býval v dome svojho egyptského pána.
3
Keďže jeho pán videl, že mu Jahve pomáha a že dáva v jeho rukách zdar všetkému, čo podniká,
4
Jozef našiel milosť v jeho očiach; dostal príkaz obsluhovať svojho pána, ktorý ho urobil správcom svojho domu a zveril mu celý svoj majetok.
5
Odvtedy, ako ho ustanovil za správcu svojho domu a nad všetkým, čo mal, Jahve požehnával kvôli Jozefovi Egypťanov dom: Jahveho požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli.
6
Tak ponechal Jozefovi na starosti všetko, čo mal, a sám sa nestaral o nič, iba o to, čo jedával. Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad.
7
Stalo sa po tom všetkom, že sa manželka jeho pána zahľadela do Jozefa a povedala mu: "Ľahni si so mnou!"
8
On však odoprel a povedal žene svojho pána: "Pozri, môj pán mi úplne dôveruje a nemá starosti o to, čo sa deje v dome, zveril mi všetko, čo mu patrí.
9
On sám nemá v tomto dome väčšiu moc ako ja: nič si nevyhradil okrem teba, lebo ty si jeho žena. Ako by som mohol teda spáchať toto veľké zlo a zhrešiť proti Bohu?"
10
Hoci Jozefa deň čo deň nahovárala, odoprel ľahnúť si k nej, aby sa jej oddal.
11
Jedného dňa, keď vošiel do domu, aby si vykonal svoju prácu, v dome nebolo nikoho z domácich.
12
Žena ho chytila za plášť so slovami: "Ľahni si so mnou!" Ale on jej nechal plášť v rukách, dal sa na útek a vybehol von.
13
Keď videla, že jej plášť zostal v rukách a že ušiel von,
14
zvolala domácich a povedala im: "Pozrite! Priviedol nám Hebreja, aby sa s nami zahrával! Vošiel ku mne, aby so mnou súložil, ale ja som mocne vykríkla
15
a on, keď počul môj hlasitý krik, nechal svoj plášť pri mne, utiekol a vybehol von."
16
Jeho plášť si nechala pri sebe a čakala, kým príde pán domov,
17
potom mu opakovala tie isté slová, vravela: "Ten hebrejský otrok, ktorého si nám priviedol, vošiel ku mne a chcel sa so mnou zahrávať,
18
keď som začala hlasno kričať, nechal svoj plášť u mňa a ušiel von."
19
Keď jeho pán počul, ako mu hovorila žena: "Vidíš, tak sa zachoval tvoj otrok voči mne," vzbĺkol hnevom.
20
Jozefov pán ho dal chytiť a vrhnúť do väzenia na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni. Jozef vo väzení Tak zostal vo väzení.
21
Ale Jahve Jozefovi pomáhal, rozprestrel nad ním svoju dobrotu a spôsobil, že našiel milosť u hlavného žalárnika.
22
Hlavný žalárnik zveril Jozefovi do rúk všetkých väzňov, ktorí boli v žalári, a on riadil všetky ich práce.
23
Hlavný žalárnik nedozeral na nič, čo mu zveril, lebo Jahve bol s ním a dával úspech všetkému, čo robil.
Genezis 39:1
Genezis 39:2
Genezis 39:3
Genezis 39:4
Genezis 39:5
Genezis 39:6
Genezis 39:7
Genezis 39:8
Genezis 39:9
Genezis 39:10
Genezis 39:11
Genezis 39:12
Genezis 39:13
Genezis 39:14
Genezis 39:15
Genezis 39:16
Genezis 39:17
Genezis 39:18
Genezis 39:19
Genezis 39:20
Genezis 39:21
Genezis 39:22
Genezis 39:23
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50