A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 381
Niekedy v tom čase sa Júda oddelil od svojich bratov a usadil sa pri Adullamcovi menom Chira.
2
Tam Júda uvidel dcéru Kanaánca, ktorý sa volal Šua, vzal si ju za ženu a spojil sa s ňou.
3
Ona počala, porodila syna a dala mu meno Er.
4
Potom znovu počala, porodila syna a dala mu meno Onan.
5
Ešte raz porodila syna a dala mu meno Šela; keď ho porodila, bývala v Kezibe.
6
Júda vybral ženu pre svojho prvorodeného syna Era; menovala sa Tamar.
7
Ale Júdov prvorodený Er sa Jahvemu znepáčil, preto mu vzal život.
8
Vtedy Júda povedal Onanovi: "Vojdi k žene svojho brata, vezmi si ju za ženu podľa švagrovského práva a zaisti potomstvo svojmu bratovi."
9
Ale Onan vediac, že potomstvo nebude jeho, kedykoľvek sa spájal s bratovou ženou, vylieval semeno na zem, aby nedal potomstvo svojmu bratovi.
10
Jahvemu sa znepáčilo, čo robil, a tak usmrtil aj jeho.
11
Vtedy povedal Júda svojej neveste Tamar: "Vráť sad ako vdova k svojmu otcovi a počkaj, kým dorastie môj syn Šela." Povedal si: "Aby azda nezomrel aj on ako jeho bratia." Tamar sa teda vrátila k svojmu otcovi.
12
Uplynulo mnoho dní a Júdovi zomrela žena, Šuova dcéra. Keď sa Júda po smútku utešil, vystúpil so svojím priateľom, Adullamcom Chirom, strihať svoje ovce do Timny.
13
Oznámili Tamar: "Pozri, tvoj svokor ide hore do Timny, aby strihal svoje ovce."
14
Ona si vyzliekla vdovské šaty, zahalila si tvár, natrela sa voňavkou a sadla si pred bránu Enajimu, ktorý je na ceste do Timny. Lebo videla, že Šela dorástol, ale za ženu mu ju nedali.
15
Júda ju zbadal a pokladal ju za neviestku, lebo mala zahalenú tvár.
16
Zabočil k nej na tú cestu a povedal: "Dovoľ, aby som šiel s tebou!" Nevedel, že je to jeho nevesta. Ale ona sa pýtala: "Čo mi dáš, ak pôjdeš so mnou?"
17
On odpovedal: "Pošlem ti kozľa zo stáda." Ale ona pokračovala: "Áno, ak mi dáš zálohu, kým mi ho pošleš!"
18
Opýtal sa: "Akú zálohu ti mám dať?" Ona odpovedala: "Svoju pečať so šnúrou a palicu, čo máš v ruke." Dal jej to, šiel s ňou a ona od neho počala.
19
Potom vstala a odišla. Odložila si závoj a obliekla si vdovské šaty.
20
Júda poslal kozľa po svojom priateľovi Adullamcovi, aby vyzdvihol zálohu z rúk ženy, ale nenašiel ju.
21
Pýtal sa miestnych ľudí: "Kde je tá neviestka, čo bola pri ceste do Enajimu?" Ale oni odpovedali: "Tu nikdy neviestka nebola."
22
Vrátil sa teda k Júdovi a povedal: "Nenašiel som ju. Ba aj miestni ľudia hovoria, že tam nebývala nijaká neviestka."
23
Júda povedal: "Nech si to nechá, aby sme nevyšli na posmech. Ja som predsa poslal toto kozľa, a ty si ju tam márne hľadal."
24
Asi o tri mesiace oznámili Júdovi: "Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a následkom toho počala." Tu Júda rozkázal: "Vyveďte ju von a upáľte ju zaživa."
25
Keď ju vyvádzali von, odkázala svojmu svokrovi: "Počala som od toho muža, ktorému toto patrí." Povedala: "Pozri, čia je táto pečať, táto šnúra a táto palica."
26
Júda si ich pozrel a povedal: "Ona je spravodlivejšia ako ja a ja som jej skutočne nedal svojho syna Šelu." Ďalej sa však s ňou už nestýkal.
27
Keď nadišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že mala v lone dvojčatá.
28
Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku, pôrodná baba ju chytila a priviazala na rúčku červenú niť a povedala: "Tento vyšiel prvý."
29
Ale keď si ten stiahol ruku späť, vyšiel jeho brat. Tu povedala: "Ty si si urobil poriadnu trhlinu!" A dali mu meno Perec.
30
Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť, tomu dali meno Zerach.