A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 38

1
Niekedy v tom čase sa Júda oddelil od svojich bratov a usadil sa pri Adullamcovi menom Chira.
2
Tam Júda uvidel dcéru Kanaánca, ktorý sa volal Šua, vzal si ju za ženu a spojil sa s ňou.
3
Ona počala, porodila syna a dala mu meno Er.
4
Potom znovu počala, porodila syna a dala mu meno Onan.
5
Ešte raz porodila syna a dala mu meno Šela; keď ho porodila, bývala v Kezibe.
6
Júda vybral ženu pre svojho prvorodeného syna Era; menovala sa Tamar.
7
Ale Júdov prvorodený Er sa Jahvemu znepáčil, preto mu vzal život.
8
Vtedy Júda povedal Onanovi: "Vojdi k žene svojho brata, vezmi si ju za ženu podľa švagrovského práva a zaisti potomstvo svojmu bratovi."
9
Ale Onan vediac, že potomstvo nebude jeho, kedykoľvek sa spájal s bratovou ženou, vylieval semeno na zem, aby nedal potomstvo svojmu bratovi.
10
Jahvemu sa znepáčilo, čo robil, a tak usmrtil aj jeho.
11
Vtedy povedal Júda svojej neveste Tamar: "Vráť sad ako vdova k svojmu otcovi a počkaj, kým dorastie môj syn Šela." Povedal si: "Aby azda nezomrel aj on ako jeho bratia." Tamar sa teda vrátila k svojmu otcovi.
12
Uplynulo mnoho dní a Júdovi zomrela žena, Šuova dcéra. Keď sa Júda po smútku utešil, vystúpil so svojím priateľom, Adullamcom Chirom, strihať svoje ovce do Timny.
13
Oznámili Tamar: "Pozri, tvoj svokor ide hore do Timny, aby strihal svoje ovce."
14
Ona si vyzliekla vdovské šaty, zahalila si tvár, natrela sa voňavkou a sadla si pred bránu Enajimu, ktorý je na ceste do Timny. Lebo videla, že Šela dorástol, ale za ženu mu ju nedali.
15
Júda ju zbadal a pokladal ju za neviestku, lebo mala zahalenú tvár.
16
Zabočil k nej na tú cestu a povedal: "Dovoľ, aby som šiel s tebou!" Nevedel, že je to jeho nevesta. Ale ona sa pýtala: "Čo mi dáš, ak pôjdeš so mnou?"
17
On odpovedal: "Pošlem ti kozľa zo stáda." Ale ona pokračovala: "Áno, ak mi dáš zálohu, kým mi ho pošleš!"
18
Opýtal sa: "Akú zálohu ti mám dať?" Ona odpovedala: "Svoju pečať so šnúrou a palicu, čo máš v ruke." Dal jej to, šiel s ňou a ona od neho počala.
19
Potom vstala a odišla. Odložila si závoj a obliekla si vdovské šaty.
20
Júda poslal kozľa po svojom priateľovi Adullamcovi, aby vyzdvihol zálohu z rúk ženy, ale nenašiel ju.
21
Pýtal sa miestnych ľudí: "Kde je tá neviestka, čo bola pri ceste do Enajimu?" Ale oni odpovedali: "Tu nikdy neviestka nebola."
22
Vrátil sa teda k Júdovi a povedal: "Nenašiel som ju. Ba aj miestni ľudia hovoria, že tam nebývala nijaká neviestka."
23
Júda povedal: "Nech si to nechá, aby sme nevyšli na posmech. Ja som predsa poslal toto kozľa, a ty si ju tam márne hľadal."
24
Asi o tri mesiace oznámili Júdovi: "Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a následkom toho počala." Tu Júda rozkázal: "Vyveďte ju von a upáľte ju zaživa."
25
Keď ju vyvádzali von, odkázala svojmu svokrovi: "Počala som od toho muža, ktorému toto patrí." Povedala: "Pozri, čia je táto pečať, táto šnúra a táto palica."
26
Júda si ich pozrel a povedal: "Ona je spravodlivejšia ako ja a ja som jej skutočne nedal svojho syna Šelu." Ďalej sa však s ňou už nestýkal.
27
Keď nadišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že mala v lone dvojčatá.
28
Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku, pôrodná baba ju chytila a priviazala na rúčku červenú niť a povedala: "Tento vyšiel prvý."
29
Ale keď si ten stiahol ruku späť, vyšiel jeho brat. Tu povedala: "Ty si si urobil poriadnu trhlinu!" A dali mu meno Perec.
30
Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť, tomu dali meno Zerach.
Genezis 38:1
Genezis 38:2
Genezis 38:3
Genezis 38:4
Genezis 38:5
Genezis 38:6
Genezis 38:7
Genezis 38:8
Genezis 38:9
Genezis 38:10
Genezis 38:11
Genezis 38:12
Genezis 38:13
Genezis 38:14
Genezis 38:15
Genezis 38:16
Genezis 38:17
Genezis 38:18
Genezis 38:19
Genezis 38:20
Genezis 38:21
Genezis 38:22
Genezis 38:23
Genezis 38:24
Genezis 38:25
Genezis 38:26
Genezis 38:27
Genezis 38:28
Genezis 38:29
Genezis 38:30
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50