A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 37

1
Ale Jakub sa usadil v krajine, kde býval jeho otec, v Kanaánskej krajine.
2
Toto sú Jakubove dejiny. Jozef mal sedemnásť rokov. Pásaval ovce ešte ako malý chlapec so svojimi bratmi, so synmi žien svojho otca Bilhy a Zilpy, a svojmu otcovi donášal, čo sa o nich zle hovorilo.
3
Izrael miloval Jozefa viac ako všetky svoje ostatné deti, lebo sa mu narodil v jeho starobe, a dal mu urobiť dlhú pestrofarebnú tuniku.
4
Bratia videli, že otec ho má radšej ako všetkých svojich ostatných synov, a začali ho nenávidieť, neboli schopní sa s ním pokojne rozprávať.
5
Raz mal Jozef sen a rozpovedal ho svojim bratom a tí ho ešte viac nenávideli.
6
Povedal im: "Počúvajte, čo sa mi snívalo:
7
viazali sme snopy na roli, zrazu sa môj snop postavil, zostal stáť a vaše snopy ho obstali a klaňali sa môjmu snopu."
8
Jeho bratia mu odpovedali: "Ty by si nám teda rád panoval ako kráľ, alebo by si nám rád vládol ako pán?" A znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a jeho reči.
9
Mal ešte iný sen, ktorý porozprával svojim bratom. Povedal: "Mal som ešte jeden sen. Snívalo sa mi, že sa mi klaňalo slnko, mesiac a jedenásť hviezd."
10
Porozprával to svojmu otcovi a svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu: "Aký sen si to mal! Vari ja, tvoja matka a tvoji bratia sa ti máme klaňať po zem?"
11
Bratia na neho žiarlili, ale jeho otec si to uchovával v pamäti.
12
Jeho bratia odišli pásť stáda svojho otca do Sichemu.
13
Izrael povedal Jozefovi: "Či tvoji bratia nepasú v Sicheme? Poď, pošlem ťa za nimi!" On mu odpovedal: "Som prichystaný."
14
Povedal mu: "Choď teda, pozri, ako sa vodí tvojim bratom a dobytku, a potom mi prines správy." Poslal ho z Chebronskej doliny a Jozef prišiel do Sichemu.
15
Akýsi muž ho stretol, ako blúdi po poli, a ten muž sa ho opýtal: "Čo hľadáš?"
16
On odpovedal: "Hľadám svojich bratov. Ukáž mi, prosím ťa, kde pasú svoje stáda."
17
Ten muž mu povedal: "Odišli odtiaľto, počul som ich, ako hovoria: Poďme do Dotanu." Jozef išiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotane.
18
Tí ho videli zďaleka, prv, než sa k nim priblížil, a uzhodli sa potajomky, že ho zabijú.
19
Hovorili si medzi sebou: "Pozrite, prichádza snilko!
20
Teraz poďme, zabime ho a hoďme ho do niektorej cisterny; povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude z jeho snov!"
21
Ale počul to Ruben a snažil sa vyslobodiť ho z ich rúk. Povedal: "Nesiahajme mu na život!"
22
Ruben im povedal: "Neprelievajte krv! Hoďte ho do tejto cisterny na púšti, ale ruky na neho nepoložte!" Chcel ho totiž vyslobodiť z ich rúk a vrátiť jeho otcovi.
23
Keď teda Jozef prišiel ku svojim bratom, strhli mu tuniku, tú pestrofarebnú tuniku, ktorú mal na sebe.
24
Potom ho chytili a hodili do cisterny; bola to prázdna cisterna, nebolo v nej vody.
25
Potom sa posadili, aby jedli. Keď zdvihli svoje oči, hľa, zbadali karavánu Izmaelcov, prichádzajúcu z Galaádu. Ich ťavy niesli vzácnu živicu, balzam a ladanovú voňavku a privážali to do Egypta.
26
Vtedy Júda povedal svojim bratom: "Aký úžitok by sme mali z toho, keby sme svojho brata zabili a jeho krv zakryli?
27
Poďme, predajme ho tým Izmaelcom, ale rukou na neho nesiahajme, veď je náš brat a naše telo!" A jeho bratia ho poslúchli.
28
Keď teda popri nich prechádzali madiánski kupci, vytiahli Jozefa z cisterny. Predali Jozefa Izmaelcom za dvadsať strieborných šeklov a títo ho odviedli do Egypta.
29
Keď sa Ruben vrátil k cisterne, hľa, Jozef tam už nebol. Roztrhol si šaty,
30
vrátil sa ku svojim bratom, povedal: "Chlapca tam niet! Kdeže sa ja teraz podejem?"
31
Vzali Jozefovu tuniku, podrezali capa a namočili tuniku do krvi.
32
Pestrofarebnú tuniku dali zaniesť svojmu otcovi s týmito slovami: "Pozri, čo sme našli! Pozri, či je to tunika tvojho syna, alebo nie je."
33
Ten sa pozrel a povedal: "To je tunika môjho syna! Zožrala ho nejaká divá zver! Jozef bol roztrhaný na kúsky!"
34
Jakub si roztrhol šaty, okrútil si vrece okolo bedier a dlhý čas smútil za svojím synom.
35
Všetci jeho synovia a dcéry ho prišli potešovať, ale on sa nedal potešiť a povedal: "Nie, v smútku chcem zostúpiť do šeolu, k svojmu synovi." A jeho otec ho oplakával.
36
Medzitým ho Madiánci v Egypte predali Putifarovi, faraónovmu eunuchovi a veliteľovi telesnej stráže.
Genezis 37:1
Genezis 37:2
Genezis 37:3
Genezis 37:4
Genezis 37:5
Genezis 37:6
Genezis 37:7
Genezis 37:8
Genezis 37:9
Genezis 37:10
Genezis 37:11
Genezis 37:12
Genezis 37:13
Genezis 37:14
Genezis 37:15
Genezis 37:16
Genezis 37:17
Genezis 37:18
Genezis 37:19
Genezis 37:20
Genezis 37:21
Genezis 37:22
Genezis 37:23
Genezis 37:24
Genezis 37:25
Genezis 37:26
Genezis 37:27
Genezis 37:28
Genezis 37:29
Genezis 37:30
Genezis 37:31
Genezis 37:32
Genezis 37:33
Genezis 37:34
Genezis 37:35
Genezis 37:36
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50