A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 35

1
Boh povedal Jakubovi: "Vstaň! Vystúp do Betelu a usaď sa tam. Postavíš tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ezauom."
2
Jakub povedal svojim domácim a všetkým, ktorí boli s ním: "Odstráňte cudzích bôžikov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a prezlečte si šaty.
3
Vstaňme. Poďme a vystúpme do Betelu! Ja tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v čase úzkosti a sprevádzal ma na ceste, ktorou som išiel."
4
Odovzdali Jakubovi všetkých cudzích bôžikov, ktorých mali pri sebe, aj krúžky, ktoré nosili v ušiach, a Jakub ich zakopal pod dubom, ktorý stojí pri Sicheme.
5
Pohli sa s táborom a na okolité mestá zaľahla Božia hrôza: Jakubových synov neprenasledovali.
6
Jakub a všetok jeho ľud prišiel do Luzu v Kanaánskej krajine — to je do Betelu.
7
Tam postavil oltár a dal tomu miestu meno El Betel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom.
8
Vtedy zomrela Debora, Rebekina dojka, a pochovali ju pod dubom niže Betelu; a ten nazvali Dub Plaču.
9
Boh sa znovu zjavil Jakubovi, keď sa vrátil z Paddan-Aramu, a požehnal ho.
10
Boh mu povedal: "Tvoje meno je Jakub, ale už sa nebudeš volať Jakubom, tvoje meno bude Izrael." Tak ho nazývali Izrael.
11
Boh mu povedal: "Ja som El Šaddaj. Buď plodný a rozmnož sa. Z teba povstane národ, spoločenstvo národov, králi vzídu z tvojich bedier.
12
Krajinu, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dávam tebe a dávam túto krajinu aj tvojmu potomstvu po tebe."
13
A Boh sa od neho opäť vzniesol.
14
Jakub postavil stélu na mieste, kde s ním hovoril, kamennú stélu, vylial na ňu liatu obetu a polial ju olejom.
15
Jakub dal miestu, na ktorom s ním Boh hovoril, meno Betel.
16
Odišli z Betelu. Zostával im ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel zľahla. Mala veľmi ťažký pôrod.
17
Keďže ťažko rodila, pôrodná baba jej povedala: "Upokoj sa, máš zasa syna."
18
Keď ju už opúšťala duša, lebo umierala, dala mu meno Ben-Oni, jeho otec ho však nazval Benjamín.
19
Ráchel zomrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to je do Betlehema.
20
Jakub postavil na jej hrob stélu; to je stéla na Ráchelinom hrobe, ktorá je tam až podnes.
21
Izrael sa pobral ďalej a rozložil si stan za Migdal-Ederom.
22
Keď Izrael býval v tomto kraji, Ruben vošiel k vedľajšej žene svojho otca Bilhe a spal s ňou a Izrael sa to dozvedel. Dvanásť Jakubových synov Jakub mal dvanásť synov.
23
Leini synovia: Ruben, prvorodený Jakubov, Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon.
24
Synovia Ráchel: Jozef a Benjamín.
25
Synovia Ráchelinej slúžky Bilhy: Dan a Neftali.
26
Synovia Leinej slúžky Zilpy: Gad a Ašer. To sú Jakubovi synovia, ktorí sa narodili v Paddan-Arame.
27
Jakub prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, Kirjat Arby, — to je do Chebronu, — kde býval Abrahám aj Izák.
28
Izák sa dožil stoosemdesiat rokov
29
a skonal. Zomrel a pripojil sa k svojim otcom, starý a sýty života; jeho synovia Ezau a Jakub ho pochovali.
Genezis 35:1
Genezis 35:2
Genezis 35:3
Genezis 35:4
Genezis 35:5
Genezis 35:6
Genezis 35:7
Genezis 35:8
Genezis 35:9
Genezis 35:10
Genezis 35:11
Genezis 35:12
Genezis 35:13
Genezis 35:14
Genezis 35:15
Genezis 35:16
Genezis 35:17
Genezis 35:18
Genezis 35:19
Genezis 35:20
Genezis 35:21
Genezis 35:22
Genezis 35:23
Genezis 35:24
Genezis 35:25
Genezis 35:26
Genezis 35:27
Genezis 35:28
Genezis 35:29
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50