A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 341
Dina, dcéra, ktorú Lea porodila Jakubovi, vyšla si pozrieť dcéry krajiny.
2
Videl ju ale Sichem, syn Chivijca Chamora, kniežaťa krajiny, uniesol ju, spal s ňou a znásilnil ju.
3
Jeho srdce sa však k Jakubovej dcére Dine naklonilo, zamiloval sa do tohto dievčaťa a prihováral sa k jej srdcu.
4
Nato Sichem povedal svojmu otcovi Chamorovi: "Nahovor mi to dievča za ženu!"
5
Jakub sa dozvedel, že on zneuctil jeho dcéru Dinu, jeho synovia boli práve na poli so stádom, preto Jakub nehovoril nič, kým neprišli.
6
Sichemov otec Chamor vyšiel k Jakubovi, aby sa s ním porozprával.
7
Keď sa Jakubovi synovia vrátili z poľa a keď sa o tom dozvedeli, pobúrilo ich to a zahoreli veľkým hnevom, lebo spáchal nehanebnosť v Izraeli tým, že spal s Jakubovou dcérou, a to sa nemalo stať.
8
Chamor im hovoril takto: "Môj syn Sichem sa zamiloval do vašej dcéry, prosím vás, dajte mu ju za ženu.
9
Spojme sa navzájom manželstvami: vy nám dáte svoje dcéry a berte si naše pre seba.
10
Budete bývať s nami. Krajina vám bude otvorená: môžete v nej prebývať, voľne sa v nej pohybovať a usadiť sa tu."
11
Sichem povedal jej otcovi a bratom: "Kiež by som našiel milosť vo vašich očiach, dám vám, čo si zažiadate!
12
Určite mi veno i dar vysoko, zaplatím vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu!"
13
Jakubovi synovia odpovedali Sichemovi a jeho otcovi Chamorovi, hovorili mu úskočne, lebo zneuctil ich sestru Dinu.
14
Povedali im: "My nemôžeme urobiť niečo také, ako dať našu sestru neobrezanému mužovi, lebo to je u nás hanba.
15
Ale dáme vám svoj súhlas s podmienkou, ak budete ako my, že sa každý váš muž dá obrezať.
16
Potom vám budeme dávať svoje dcéry a budeme si brať vaše, budeme bývať s vami a staneme sa jedným ľudom.
17
Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, vezmeme si našu dcéru a odídeme."
18
Ich slová sa páčili Chamorovi a Sichemovi, Chamorovmu synovi.
19
Mládenec to neváhal urobiť, lebo miloval Jakubovu dcéru; a on bol najváženejší v celej svojej rodine.
20
Chamor a jeho syn Sichem išli k bráne svojho mesta a takto hovorili mužom svojho mesta:
21
"Títo muži majú s nami dobré úmysly: nech teda bývajú v našej krajine a nech sa v nej voľne pohybujú, celá rozsiahla krajina bude pre nich otvorená na všetky strany, ich dcéry si budeme brať za ženy a svoje dcéry budeme dávať im.
22
Ale títo muži pristanú bývať s nami a vytvoria s nami jeden ľud len pod podmienkou: ak dáme obrezať každého muža, ako sú oni obrezaní.
23
Či potom ich stáda, ich majetok a ich dobytok nebudú naše? Nuž vyhovejme im, aby s nami bývali."
24
Chamora a jeho syna Sichema poslúchli všetci, ktorí prechádzali bránou ich mesta, a všetci muži sa dali obrezať.
25
Keď však potom trpeli v bolestiach, vzali na tretí deň dvaja Jakubovi synovia, Dinini bratia, totiž Simeon a Lévi, každý svoj meč a vnikli do nič netušiaceho mesta: pobili všetkých mužov.
26
Chamora a Sichema zabili ostrím meča, Dinu vzali zo Sichemovho domu a odišli.
27
Jakubovi synovia prepadli ranených a vyplienili mesto, lebo im zneuctili sestru.
28
Pobrali ich ovce, ich rožný dobytok, ich osly a všetko, čo bolo v meste a na poli.
29
Ulúpili všetok ich majetok, ich ženy a deti, vyplienili všetko, čo bolo po domoch.
30
Jakub povedal Simeonovi a Lévimu: "Doviedli ste ma do zlého postavenia tým, že kvôli vám ma znenávidia obyvatelia tejto krajiny, Kanaánci a Perizejci; mám málo ľudí, ak sa zhromaždia proti mne, porazia ma a zničia ma aj s mojím domom."
31
Ale oni odpovedali: "Smie azda niekto s našou sestrou zaobchádzať ako s neviestkou?"