A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 33

1
Jakub pozdvihol oči a zbadal, že prichádza Ezau a s ním štyristo mužov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky.
2
Slúžky a ich deti postavil dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa na koniec.
3
On sám potom šiel pred nimi a ako sa približoval k svojmu bratovi, poklonil sa až po zem sedem ráz.
4
Ale Ezau mu vybehol v ústrety, objal ho a padol mu okolo krku, pobozkal ho a plakali.
5
Keď pozdvihol oči a videl ženy a deti, opýtal sa: "Koho to máš so sebou?" On odpovedal: "To sú deti, ktorými Boh obdaroval tvojho sluhu."
6
Potom pristúpili slúžky a ich deti a poklonili sa.
7
Priblížila sa aj Lea a jej deti a poklonili sa; nakoniec pristúpili Jozef a Ráchel a poklonili sa.
8
Ezau sa opýtal: "Čo chceš robiť s celou tou výpravou, ktorú som stretol?" A odpovedal: "To aby som získal milosť v očiach svojho pána."
9
Ezau na to povedal: "Ja mám dosť, brat môj, čo je tvoje, nech zostane tvoje."
10
Ale Jakub povedal: "Prosím ťa, nie! Ak som našiel milosť v tvojich očiach, prijmi môj dar z mojej ruky. Lebo pozri, ja som predstúpil pred teba, ako sa predstupuje pred Božiu tvár, a ty si ma prijal priaznivo.
11
Prijmi teda dar, ktorý som ti priniesol, lebo Boh ma obdaroval, mám všetko, čo potrebujem." Ezau to konečne na jeho naliehanie prijal.
12
A povedal: "Vyrazme, dajme sa na cestu, ja pôjdem pred tebou."
13
Ale Jakub mu odpovedal: "Môj pán vie, že deti sú ešte útle a že musím myslieť na ovce a kravy, ktoré plekajú. Ak ich budem čo len jeden deň príliš hnať, zahynie mi celé stádo.
14
Nech len môj pán ide pred svojím sluhom, ja pôjdem voľne, krokom stáda, čo je predo mnou, a krokom detí, až kým neprídem ku svojmu pánovi do Seiru."
15
Vtedy Ezau povedal: "Nechám ti aspoň časť chlapov, ktorí sú so mnou." Ale Jakub odpovedal: "Načo? Len nech nájdem milosť v očiach svojho pána!"
16
Ezau sa ešte v ten deň vrátil svojou cestou do Seiru,
17
ale Jakub sa vybral do Sukkotu, kde postavil dom a prístrešia pre svoj statok; preto dostalo to miesto meno Sukkot.
18
Potom Jakub prišiel bez nehody cestou z Parran-Aramu k mestu Sichem v Kanaánskej krajine a utáboril sa pred mestom.
19
Od synov Chamora, Sichemovho otca, za sto mincí striebra kúpil ten kus poľa, na ktorom mal rozložený stan.
20
Tam postavil oltár a pomenoval ho "El, Boh Izraela".
Genezis 33:1
Genezis 33:2
Genezis 33:3
Genezis 33:4
Genezis 33:5
Genezis 33:6
Genezis 33:7
Genezis 33:8
Genezis 33:9
Genezis 33:10
Genezis 33:11
Genezis 33:12
Genezis 33:13
Genezis 33:14
Genezis 33:15
Genezis 33:16
Genezis 33:17
Genezis 33:18
Genezis 33:19
Genezis 33:20
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50