A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 31

1
Jakub sa dozvedel, že Labanovi synovia hovoria: "Jakub pobral všetko, čo mal náš otec, a všetko toto bohatstvo získal z toho, čo patrilo nášmu otcovi."
2
Jakub videl na Labanovej tvári, že už nie je k nemu taký ako predtým.
3
Jahve povedal Jakubovi: "Vráť sa do zeme svojich otcov, do svojej vlasti, a ja budem s tebou."
4
Jakub dal zavolať Ráchel a Leu na pole k svojim stádam
5
a povedal im: "Vidím vášmu otcovi na tvári, že nie je ku mne taký ako predtým, ale Boh môjho otca bol so mnou.
6
Samy viete, že som vášmu otcovi slúžil z celej sily.
7
Váš otec ma oklamal, desaťkrát mi zmenil mzdu, ale Boh mu nedovolil, aby mi uškodil.
8
Vždy keď hovoril: ‚Škvrnité mláďatá budú tvojou mzdou,‘ všetky ovce vrhali škvrnité mláďatá, ale ak povedal: ‚Pruhované mláďatá budú tvojou mzdou,‘ všetky zvieratá vrhali pruhované mláďatá,
9
a tak Boh odňal stáda vášmu otcovi a dal ich mne.
10
V čase párenia stáda som sa díval a vo sne som videl, že samci, čo skákali na samice, boli pruhované, škvrnité alebo strakaté.
11
Boží anjel mi vo sne povedal: ‚Jakub,‘ a ja som odpovedal: ‚Tu som.‘
12
Povedal mi: ‚Pozdvihni svoje oči a hľaď: všetky samce, čo skáču na samice, sú pruhované, škvrnité a strakaté, lebo som videl všetko, čo ti Laban robí.
13
Ja som Boh, ktorý sa ti zjavil v Beteli, kde si olejom pomazal stélu a kde si mi urobil sľub. Teraz vstaň, vyjdi z tejto zeme a vráť sa do svojej vlasti!‘"
14
Ráchel a Lea mu takto odpovedali: "Máme my ešte podiel a dedičstvo v dome svojho otca?
15
Či nás nepokladá za cudzinky, keď nás predal a sám strávil všetky peniaze, ktoré si mu zaplatil za nás?
16
Naozaj všetko to bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, patrí nám a našim deťom. Urob teda všetko, čo ti Boh kázal."
17
Jakub posadil svojich synov a svoje ženy na ťavy
18
a hnal pred sebou všetok svoj statok, — i všetok majetok, ktorý si nadobudol, svoj vlastný statok, nadobudnutý v Paddan-Arame, — aby sa vrátil k svojmu otcovi Izákovi do Kanaánskej krajiny.
19
Laban odišiel strihať svoje ovce a Ráchel ukradla otcove domáce modly, ktoré patrili jej otcovi.
20
Jakub oklamal Aramejca Labana, keď mu zatajil, že chce utiecť.
21
Utiekol so všetkým, čo mal. Vyrazil, prebrodil Riekue a zamieril k pohoriu Galaád.
22
Na tretí deň oznámili Labanovi, že Jakub ušiel.
23
Vzal so sebou svojich bratov, prenasledoval ho sedem dní cesty a dobehol ho pri pohorí Galaád.
24
Boh navštívil Aramejca Labana v nočnom videní a povedal mu:"Neopováž sa Jakubovi čokoľvek povedať!"
25
Laban dostihol Jakuba, ktorý si rozložil stan v horách, a Laban rozložil svoj stan na hore Galaád.
26
Laban povedal Jakubovi: "Čo si to urobil, oklamal si ma a moje dcéry si odviedol ako vojnové zajatkyne?
27
Prečo si tajne utiekol a prečo si ma oklamal a nepovedal si mi, bol by som ťa slávnostne vypravil s radosťou, spevmi, bubnami a harfami?
28
A nedal si mi pobozkať ani mojich vnukov a moje dcéry. To si urobil nerozumne!
29
Mal by som dosť moci urobiť vám zle, ale minulej noci mi Boh vášho otca povedal toto: ‚Chráň sa Jakubovi čokoľvek vyčítať.‘
30
Tak ty si teda odišiel, lebo si veľmi túžil po dome svojho otca! Ale prečo si ukradol mojich bohov?"
31
Jakub takto odpovedal Labanovi: "Bál som sa, lebo som si myslel, že by si mi mohol vziať svoje dcéry.
32
U koho nájdeš svojich bohov, ten neostane nažive: v prítomnosti našich príbuzných si poprezeraj, čo je u mňa, a vezmi si, čo je tvoje." Jakub totiž nevedel, že ich Ráchel ukradla.
33
Laban vošiel do Jakubovho stanu, do stanu Leinho i do stanu oboch slúžok, ale nič nenašiel. Potom vyšiel z Leinho stanu a vošiel do Ráchelinho stanu.
34
Ráchel však vzala domáce modly, vložila ich do ťavieho sedla a posadila sa na ne; Laban prezrel celý stan, ale nenašiel nič.
35
Ráchel povedala svojmu otcovi: "Nehnevaj sa, pane môj, že nemôžem vstať pred tebou, lebo mám to, čo sa stáva ženám." Laban hľadal, ale modly nenašiel.
36
Jakub sa rozhneval a hádal sa s Labanom. A Jakub povedal Labanovi tieto slová: "Aký zločin som spáchal, aká je moja vina, že ma tak zúrivo prenasleduješ?
37
Všetko si mi poprezeral: a čo si našiel zo všetkých vecí svojho domu? Polož to sem pred mojich a tvojich príbuzných, nech oni rozsúdia medzi nami dvoma!
38
Už dvadsať rokov som u teba, tvoje ovce a kozy nikdy nepotratili a baranov z tvojho stáda som nejedával.
39
Neprinášal som ti, čo zver roztrhala, sám som nahrádzal škodu. Odo mňa si požadoval, čo mi ukradli vo dne, i to, čo mi ukradli v noci.
40
Vo dne ma sužovala horúčava, v noci chlad, a spánok unikal mojim očiam.
41
Už dvadsať rokov som v tvojom dome: štrnásť rokov som ti slúžil za tvoje dve dcéry a šesť rokov za tvoje stádo, ty si mi zmenil mzdu desaťkrát.
42
Keby nebol býval so mnou Boh môjho otca, Boh Abrahámov a Príbuzný Izákov, veru by si ma prepustil s prázdnymi rukami. Ale Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk, preto minulej noci rozhodol."
43
Laban odpovedal a povedal Jakubovi: "Tieto dcéry sú moje dcéry, tieto deti sú moje deti, tieto stáda sú moje stáda, moje je všetko, čo tu vidíš. Ale čo môžem dnes urobiť s týmito dcérami a s týmito deťmi, ktoré ony zrodili?
44
Poď teda, uzavrieme zmluvu, ja a ty… tá nech bude svedectvom medzi mnou a tebou."
45
Vtedy Jakub vzal kameň a vztýčil ho ako stélu.
46
Jakub povedal svojim bratom: "Nazbierajte kamene!" Oni nazbierali kamene a urobili hromadu a na tej hromade jedli.
47
Laban ju pomenoval Jegar Sahaduta a Jakub jej dal meno Galeed.
48
Laban povedal: "Nech je táto hromada svedkom medzi mnou a tebou." Preto sa menuje Galeed
49
a Mispa, lebo povedal: "Nech je Jahve strážcom medzi mnou a medzi tebou, keď jeden druhému zídeme z dohľadu.
50
Keby si zle zaobchádzal s mojimi dcérami alebo by si pribral iné ženy k mojim dcéram, hľa, aj keď s nami nikto nie je, Boh je svedkom medzi mnou a tebou."
51
Laban povedal Jakubovi: "Pozri sa na hromadu, ktorú som navŕšil medzi mnou a tebou, pozri na túto stélu.
52
Táto hromada je svedkom, svedkom je aj táto stéla, že ja neprejdem za túto hromadu k tebe, ani ty neprejdeš za túto hromadu a túto stélu ku mne so zlými úmyslami.
53
Nech Boh Abrahámov a Boh Nachorov súdi medzi nami." A Jakub prisahal na Príbuzného svojho otca Izáka.
54
Jakub priniesol na vrchu obetu a pozval svojich bratov na hostinu. Tak jedli spolu a prenocovali na vrchu.
Genezis 31:1
Genezis 31:2
Genezis 31:3
Genezis 31:4
Genezis 31:5
Genezis 31:6
Genezis 31:7
Genezis 31:8
Genezis 31:9
Genezis 31:10
Genezis 31:11
Genezis 31:12
Genezis 31:13
Genezis 31:14
Genezis 31:15
Genezis 31:16
Genezis 31:17
Genezis 31:18
Genezis 31:19
Genezis 31:20
Genezis 31:21
Genezis 31:22
Genezis 31:23
Genezis 31:24
Genezis 31:25
Genezis 31:26
Genezis 31:27
Genezis 31:28
Genezis 31:29
Genezis 31:30
Genezis 31:31
Genezis 31:32
Genezis 31:33
Genezis 31:34
Genezis 31:35
Genezis 31:36
Genezis 31:37
Genezis 31:38
Genezis 31:39
Genezis 31:40
Genezis 31:41
Genezis 31:42
Genezis 31:43
Genezis 31:44
Genezis 31:45
Genezis 31:46
Genezis 31:47
Genezis 31:48
Genezis 31:49
Genezis 31:50
Genezis 31:51
Genezis 31:52
Genezis 31:53
Genezis 31:54
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50