A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 3

1
Hada bol najľstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré stvoril Jahve Boh. Povedal žene: "Tak teda Boh povedal: Nebudete jesť zo žiadneho stromu záhrady?"
2
Žena odpovedala hadovi: "Z ovocia stromov záhrady môžeme jesť.
3
Ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nebudete z neho jesť, ani sa ho nedotknete, pod trestom smrti."
4
Had odpovedal žene: "Vôbec nie! Nezomriete!
5
Ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako bohovia, ktorí poznajú dobro a zlo."
6
Žena videla, že je to strom dobrý na jedenie, lákavý na pohľad a že ten strom je vábivý na získanie múdrosti, vzala z jeho ovocia a jedla. Dala z neho aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a on jedol.
7
Vtedy sa obidvom otvorili oči a poznali, že sú nahí, zošili si figové listy a urobili si z nich zásterky.
8
Počuli kroky Jahveho Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za denného vánku, a človek a jeho žena sa skryli pred Jahvem Bohom medzi stromy záhrady.
9
Jahve Boh zavolal na človeka a povedal: "Kde si?"
10
"Počul som tvoje kroky v záhrade," odpovedal človek, "bál som sa, pretože som nahý, a skryl som sa."
11
On povedal: "Kto ti povedal, že si nahý? Ty si teda jedol zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť!"
12
Človek odpovedal: "To žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi z toho stromu, a ja som jedol."
13
Jahve Boh povedal žene: "Čo si to urobila?" A žena odpovedala: "To had ma zviedol, a ja som jedla."
14
Vtedy povedal Jahve Boh hadovi: "Pretože si to urobil, buď prekliaty medzi všetkým dobytkom a všetkými divými zvieratami. Budeš sa plaziť po bruchu a žrať prach po všetky dni svojho života.
15
Nepriateľstvo položím medzi teba a ženu, medzi tvoje a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu zraníš pätu."
16
Žene povedal: "Rozmnožím útrapy tvojej ťarchavosti, v bolesti budeš rodiť deti. Budeš túžiť za svojím mužom a on bude vládnuť nad tebou."
17
Mužovi povedal: "Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je prekliata pôda kvôli tebe! S námahou si z nej budeš dobývať obživu po všetky dni svojho života.
18
Bude ti rodiť tŕnie a bodľačie a ty budeš jedávať poľné zeliny.
19
V pote tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, pretože si prach a na prach sa obrátiš."
20
Človek pomenoval svoju ženu "Eva", lebo ona bola matkou všetkých živých.
21
Jahve Boh urobil mužovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich.
22
Potom povedal Jahve Boh: "Hľa! Človek sa stal ako jeden z nás, lebo pozná dobro a zlo. Len aby teraz nenačiahol ruku, neodtrhol si tiež zo stromu života, nejedol z neho a nežil večne!"
23
A Jahve Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý.
24
Vyhnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a vytasený plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života.
Genezis 3:1
Genezis 3:2
Genezis 3:3
Genezis 3:4
Genezis 3:5
Genezis 3:6
Genezis 3:7
Genezis 3:8
Genezis 3:9
Genezis 3:10
Genezis 3:11
Genezis 3:12
Genezis 3:13
Genezis 3:14
Genezis 3:15
Genezis 3:16
Genezis 3:17
Genezis 3:18
Genezis 3:19
Genezis 3:20
Genezis 3:21
Genezis 3:22
Genezis 3:23
Genezis 3:24
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50