A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 29

1
Jakub sa vydal na cestu a putoval do krajiny synov Východu.
2
A hľa, uvidel studňu na poli a pri nej ležali tri stáda oviec; pri tej studni sa totiž napájali stáda, ale otvor do nej zakrýval veľký kameň.
3
Keď sa tam zhromaždili všetky stáda, odvalili kameň z otvoru studne a napájali ovce. Potom vrátili kameň na jeho miesto, na otvor studne.
4
Jakub sa opýtal pastierov: "Bratia moji, odkiaľ ste?" a oni mu odpovedali: "Sme z Charanu."
5
Vtedy im povedal: "Poznáte Nachorovho syna Labana?" Oni odpovedali: "Poznáme ho."
6
Pýtal sa ich: "Darí sa mu dobre?" Odpovedali: "Darí sa mu dobre a teraz sem práve prichádza so statkom jeho dcéra Ráchel."
7
Jakub povedal: "Ešte je jasný deň, nie je čas zaháňať statok domov. Napojte zvieratá a vráťte sa na pastvu."
8
Ale oni odpovedali: "Nemôžeme, kým nie sú pozháňané všetky stáda a pokiaľ sa neodvalí kameň z otvoru do studne; vtedy napojíme ovce."
9
Keď sa s nimi ešte zhováral, prišla Ráchel so stádom svojho otca, lebo bola pastierkou.
10
Len čo Jakub videl Ráchel, dcéru matkinho brata Labana, a ovce Labana, brata svojej matky, pristúpil, odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Labana.
11
Jakub pobozkal Ráchel a začal nahlas plakať.
12
Jakub oznámil Ráchel, že je príbuzným jej otca a Rebekiným synom. A ona to bežala povedať svojmu otcovi.
13
Keď Laban počul o Jakubovi, synovi svojej sestry, vybehol mu naproti, objal ho, vybozkával a voviedol do svojho domu. Jakub mu vyrozprával celý ten príbeh.
14
Tu mu Laban povedal: "Naozaj, ty si z mojich kostí a z môjho mäsa." A Jakub zostal u neho celý mesiac.
15
Tu povedal Laban Jakubovi: "Vari mi budeš zadarmo slúžiť, pretože si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda?"
16
A Laban mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel.
17
Lea mala nežné oči, Ráchel však bola krásnej postavy a krásnej tváre.
18
Jakub sa zamiloval do Ráchel. Odpovedal: "Budem ti slúžiť sedem rokov za mladšiu dcéru Ráchel."
19
Laban povedal: "Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa."
20
Tak slúžil Jakub za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, tak ju miloval.
21
Potom povedal Jakub Labanovi: "Daj mi moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul!"
22
Vtedy Laban zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a pripravil hostinu.
23
Večer však vzal svoju dcéru Leu a voviedol ju k Jakubovi; a ten sa s ňou spojil!
24
Laban dal svoju slúžku Zilpu svojej dcére Lei za slúžku.
25
Prišlo ráno, — a hľa, bola to Lea! Jakub povedal Labanovi: "Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal?"
26
Laban odpovedal: "V našom kraji sa nepovažuje za správne vydať mladšiu pred staršou.
27
Ale dokonči tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú za službu, ktorú budeš u mňa konať ešte ďalších sedem rokov."
28
Jakub tak urobil: dokončil svadobný týždeň. A Laban mu dal svoju dcéru Ráchel za ženu.
29
Laban dal svoju slúžku Bilhu za slúžku dcére Ráchel.
30
Jakub sa spojil aj s Ráchel a miloval ju viac ako Leu; a slúžil u Labana ešte ďalších sedem rokov.
31
Jahve videl, že Lea nebola milovaná, dal jej plodnosť, zatiaľ čo Ráchel zostala neplodná.
32
Lea počala, porodila syna a dala mu meno Ruben, lebo ako povedala, "Jahve videl moje pokorenie; teraz ma už bude môj muž milovať."
33
Opäť počala a porodila syna; povedala: "Jahve počul, že ma muž nemiluje, a dal mi aj tohto;" a dala mu meno Simeon.
34
Opäť počala, porodila syna; povedala: "Tentoraz už môj muž priľne ku mne, lebo som mu dala troch synov." A pomenovala ho Lévi.
35
Počala opäť, porodila syna; povedala: "Teraz budem zvelebovať Jahveho;" preto mu dala meno Júda. Potom prestala rodiť.
Genezis 29:1
Genezis 29:2
Genezis 29:3
Genezis 29:4
Genezis 29:5
Genezis 29:6
Genezis 29:7
Genezis 29:8
Genezis 29:9
Genezis 29:10
Genezis 29:11
Genezis 29:12
Genezis 29:13
Genezis 29:14
Genezis 29:15
Genezis 29:16
Genezis 29:17
Genezis 29:18
Genezis 29:19
Genezis 29:20
Genezis 29:21
Genezis 29:22
Genezis 29:23
Genezis 29:24
Genezis 29:25
Genezis 29:26
Genezis 29:27
Genezis 29:28
Genezis 29:29
Genezis 29:30
Genezis 29:31
Genezis 29:32
Genezis 29:33
Genezis 29:34
Genezis 29:35
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50