A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 281
Izák si zavolal Jakuba, požehnal ho a prikázal mu: "Neber si ženu z Kanaánových dcér!
2
Vyber sa a choď do Paddan-Aramu, do domu Betuela, otca tvojej matky, odtiaľ si vyber ženu z dcér Labana, brata tvojej matky.
3
Nech ťa El Šaddaj žehná, urobí ťa plodným a rozmnoží ťa, aby si sa stal množstvom národov.
4
Nech dá tebe i tvojmu potomstvu Abrahámovo požehnanie, aby si vlastnil zem, v ktorej bývaš a ktorú Boh dal Abrahámovi."
5
Izák prepustil Jakuba a on odišiel do Paddan-Aramu k Labanovi, synovi Aramejca Betuela a bratovi Rebeky, matky Jakuba a Ezaua.
6
Ezau videl, že Izák požehnal Jakuba a poslal ho do Paddan-Aramu, aby si tam našiel ženu, a že keď ho požehnal, dal mu tento príkaz: "Neber si ženu z kanaánskych dcér."
7
A Jakub poslúchol svojho otca a svoju matku a odišiel do Paddan-Aramu.
8
Ezau pochopil, že otec nemá rád kanaánske dcéry,
9
odišiel teda k Izmaelovi a vzal si — k ženám, ktoré už mal, — za ženu ešte Machalatu, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, Nebajotovu sestru.
10
Jakub odišiel z Beer-Šeby a vydal sa do Charanu.
11
Došiel na isté miesto, tam prenocoval, lebo slnko už zapadlo. Vzal odtiaľ kameň, položil si ho pod hlavu a ľahol si na to miesto.
12
Snívalo sa mu: Hľa, na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal až do neba, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom!
13
A hľa, náhle sa pred ním objavil Jahve a povedal: "Ja som Jahve, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dávam tebe a tvojmu potomstvu.
14
Tvoje potomstvo bude nespočetné ako prach zeme, rozšíriš sa na západ a na východ, na sever a na juh a všetky rody zeme budú v tebe požehnané, ako si požehnaný ty a tvoje potomstvo.
15
Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš, a privediem ťa naspäť do tejto zeme, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti sľúbil."
16
Jakub sa zobudil zo svojho spánku a povedal: "Naozaj je Jahve na tomto mieste, a ja som to nevedel!"
17
Naľakal sa a povedal: "Aké hrozné je toto miesto! Nie je to nič menšie ako Boží dom a nebeská brána!"
18
Včasráno vstal, vzal kameň, ktorý mal pod hlavou, postavil ho ako stélu a na jeho vrchol vylial olej.
19
Tomuto miestu dal meno Betel, predtým sa to mesto volalo Luz.
20
Jakub urobil tento sľub: "Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorou idem, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie,
21
ak sa vrátim živý a zdravý do domu svojho otca, vtedy Jahve bude mojím Bohom
22
a tento kameň, ktorý som postavil ako stélu, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky."