A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 28

1
Izák si zavolal Jakuba, požehnal ho a prikázal mu: "Neber si ženu z Kanaánových dcér!
2
Vyber sa a choď do Paddan-Aramu, do domu Betuela, otca tvojej matky, odtiaľ si vyber ženu z dcér Labana, brata tvojej matky.
3
Nech ťa El Šaddaj žehná, urobí ťa plodným a rozmnoží ťa, aby si sa stal množstvom národov.
4
Nech dá tebe i tvojmu potomstvu Abrahámovo požehnanie, aby si vlastnil zem, v ktorej bývaš a ktorú Boh dal Abrahámovi."
5
Izák prepustil Jakuba a on odišiel do Paddan-Aramu k Labanovi, synovi Aramejca Betuela a bratovi Rebeky, matky Jakuba a Ezaua.
6
Ezau videl, že Izák požehnal Jakuba a poslal ho do Paddan-Aramu, aby si tam našiel ženu, a že keď ho požehnal, dal mu tento príkaz: "Neber si ženu z kanaánskych dcér."
7
A Jakub poslúchol svojho otca a svoju matku a odišiel do Paddan-Aramu.
8
Ezau pochopil, že otec nemá rád kanaánske dcéry,
9
odišiel teda k Izmaelovi a vzal si — k ženám, ktoré už mal, — za ženu ešte Machalatu, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, Nebajotovu sestru.
10
Jakub odišiel z Beer-Šeby a vydal sa do Charanu.
11
Došiel na isté miesto, tam prenocoval, lebo slnko už zapadlo. Vzal odtiaľ kameň, položil si ho pod hlavu a ľahol si na to miesto.
12
Snívalo sa mu: Hľa, na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal až do neba, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom!
13
A hľa, náhle sa pred ním objavil Jahve a povedal: "Ja som Jahve, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dávam tebe a tvojmu potomstvu.
14
Tvoje potomstvo bude nespočetné ako prach zeme, rozšíriš sa na západ a na východ, na sever a na juh a všetky rody zeme budú v tebe požehnané, ako si požehnaný ty a tvoje potomstvo.
15
Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš, a privediem ťa naspäť do tejto zeme, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti sľúbil."
16
Jakub sa zobudil zo svojho spánku a povedal: "Naozaj je Jahve na tomto mieste, a ja som to nevedel!"
17
Naľakal sa a povedal: "Aké hrozné je toto miesto! Nie je to nič menšie ako Boží dom a nebeská brána!"
18
Včasráno vstal, vzal kameň, ktorý mal pod hlavou, postavil ho ako stélu a na jeho vrchol vylial olej.
19
Tomuto miestu dal meno Betel, predtým sa to mesto volalo Luz.
20
Jakub urobil tento sľub: "Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorou idem, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie,
21
ak sa vrátim živý a zdravý do domu svojho otca, vtedy Jahve bude mojím Bohom
22
a tento kameň, ktorý som postavil ako stélu, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky."
Genezis 28:1
Genezis 28:2
Genezis 28:3
Genezis 28:4
Genezis 28:5
Genezis 28:6
Genezis 28:7
Genezis 28:8
Genezis 28:9
Genezis 28:10
Genezis 28:11
Genezis 28:12
Genezis 28:13
Genezis 28:14
Genezis 28:15
Genezis 28:16
Genezis 28:17
Genezis 28:18
Genezis 28:19
Genezis 28:20
Genezis 28:21
Genezis 28:22
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50