A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 23

1
Sára žila stodvadsaťsedem rokov.
2
Zomrela v Kirjat-Arbe, to je v Chebrone v Kanaánskej krajine. Abrahám prišiel smútiť za Sárou a oplakával ju.
3
Potom Abrahám vstal od svojej mŕtvej a takto sa prihovoril k Chetovým synom:
4
"Ja som u vás usadlým cudzincom. Dajte mi u vás miesto pre dedičné pohrebisko, aby som mohol vyniesť svoju mŕtvu a pochovať ju."
5
Nato Chetovi synovia dali Abrahámovi túto odpoveď:
6
"Počuj nás, pane! Ty si medzi nami Božím kniežaťom. Pochovaj si teda svoju mŕtvu v najlepšom z našich hrobov. Nikto spomedzi nás ti neodoprie svoj hrob, aby si v ňom pochoval svoju mŕtvu."
7
Abrahám vstal, poklonil sa ľudu tej krajiny, Chetovým synom,
8
a takto im povedal: "Ak súhlasíte, aby som vyniesol a pochoval svoju mŕtvu, počujte ma a prihovorte sa za mňa u Efrona, Socharovho syna,
9
aby mi dal jaskyňu Makpela, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju dá pred vami za plnú cenu ako miesto pre dedičnú hrobku."
10
Efron sedel medzi Chetovými synmi a Chetejec Efron odpovedal Abrahámovi pred zrakmi Chetových synov, pred všetkými, ktorí prechádzali bránou mesta:
11
"Nie, pane môj! Vypočuj ma! Ja ti dávam do daru pole a darujem ti aj jaskyňu, ktorá je na ňom, darujem ti ju pred očami synov svojho ľudu. Pochovaj svoju mŕtvu."
12
Abrahám sa poklonil pred ľudom krajiny
13
a Efronovi povedal pred ľudom tej krajiny: "Keby si ma aspoň vypočul! Za pole ti zaplatím cenu, prijmi ju odo mňa, potom tam pochovám svoju mŕtvu."
14
Efron odpovedal Abrahámovi:
15
"Pán môj, vypočuj ma teda: pozemok je za štyristo šeklov striebra. Čo to pre nás znamená? Pochovaj svoju mŕtvu!"
16
Abrahám súhlasil s Efronom. Abrahám odvážil Efronovi toľko striebra, koľko žiadal v prítomnosti Chetových synov, totiž štyristo šeklov striebra bežnej kupeckej váhy.
17
Tak Efronovo pole v Makpele, naproti Mamre, pole aj jaskyňa na ňom i so všetkými stromami na tom poli a na medziach okolo neho
18
prešli do Abrahámovho vlastníctva pred očami Chetových synov a pred všetkými, čo prechádzajú bránami jeho mesta.
19
Potom Abrahám pochoval svoju ženu Sáru do jaskyne na poli v Makpele, naproti Mamre (čo znamená Chebron) v Kanaánskej krajine.
20
Takto pole a jaskyňa na ňom sa kúpou od Chetových synov stali Abrahámovým majetkom ako dedičná hrobka.
Genezis 23:1
Genezis 23:2
Genezis 23:3
Genezis 23:4
Genezis 23:5
Genezis 23:6
Genezis 23:7
Genezis 23:8
Genezis 23:9
Genezis 23:10
Genezis 23:11
Genezis 23:12
Genezis 23:13
Genezis 23:14
Genezis 23:15
Genezis 23:16
Genezis 23:17
Genezis 23:18
Genezis 23:19
Genezis 23:20
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50