A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 22

1
Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: "Abrahám! Abrahám!" On odpovedal: "Tu som!"
2
Boh povedal: "Vezmi svojho syna Izáka, svojho jediného syna, ktorého miluješ, odober sa do krajiny Morija a tam ho obetuj ako celopal na hore, ktorú ti ukážem."
3
Abrahám vstal včasráno, osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov a svojho syna Izáka. Naštiepal drevo na celopal a vybral sa na cestu k miestu, ktoré mu Boh označil.
4
Na tretí deň Abrahám zdvihol oči a videl to miesto zďaleka.
5
Abrahám povedal svojim sluhom: "Zostaňte tu s oslom. Ja a chlapec pôjdeme až tamto, pokloníme sa a vrátime sa k vám."
6
Abrahám vzal drevo na celopal a položil ho na svojho syna Izáka. On sám vzal do rúk oheň a nôž a obaja spolu odišli.
7
Izák oslovil svojho otca Abraháma: "Otče môj!" Ten odpovedal: "Áno, syn môj!" A on pokračoval: "Pozri, tu je oheň a drevo, ale kde je baránok na celopal?"
8
Abrahám odpovedal: "Boh sám sa postará o baránka na celopal, syn môj." A išli obaja spolu ďalej.
9
Keď došli na miesto, ktoré mu Boh označil, Abrahám tam postavil oltár, poukladal drevo, potom zviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár navrch dreva.
10
Abrahám natiahol ruku a chytil nôž, aby obetoval svojho syna.
11
Ale Jahveho anjel zvolal naňho z neba a povedal: "Abrahám! Abrahám!" On odpovedal: "Tu som!"
12
Anjel povedal: "Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha: neodoprel si mi svojho syna, svojho jediného."
13
Abrahám zdvihol oči a videl barana v kríku, zachyteného svojimi rohmi. Abrahám išiel, vzal barana a obetoval ho ako celopal namiesto svojho syna.
14
Abrahám dal tomuto miestu meno "Jahve sa postará". A tak sa dodnes hovorí: "Jahve sa na hore postará."
15
Jahveho anjel zavolal z neba na Abraháma druhý raz
16
a povedal mu: "Prisahám sám na seba, Jahveho slovo: pretože si to urobil, že si mi neodoprel svojho syna, svojho jediného,
17
štedro ťa zahrniem požehnaním, rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu, tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov.
18
V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas."
19
Abrahám sa vrátil k svojim sluhom a spolu sa vydali na cestu do Beer-Šeby. Abrahám sa usadil v Beer-Šebe.
20
Po týchto udalostiach oznámili Abrahámovi, že aj Milka porodila synov jeho bratovi Nachorovi:
21
Prvorodeného Uca, jeho brata Buza, Kemuela, Aramovho otca,
22
Keseda, Chazoa, Pildaša, Jidlafa, Betuela
23
(a Betuel splodil Rebeku). Týchto osem detí porodila Milka Abrahámovmu bratovi Nachorovi.
24
Jeho vedľajšia žena, menom Reuma, mala tiež deti: Tebacha, Gachama, Tachaša a Maacha.
Genezis 22:1
Genezis 22:2
Genezis 22:3
Genezis 22:4
Genezis 22:5
Genezis 22:6
Genezis 22:7
Genezis 22:8
Genezis 22:9
Genezis 22:10
Genezis 22:11
Genezis 22:12
Genezis 22:13
Genezis 22:14
Genezis 22:15
Genezis 22:16
Genezis 22:17
Genezis 22:18
Genezis 22:19
Genezis 22:20
Genezis 22:21
Genezis 22:22
Genezis 22:23
Genezis 22:24
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50