A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 21

1
Jahve navštívil Sáru, ako povedal, splnil to, čo Sáre prisľúbil.
2
Sára počala a porodila syna Abrahámovi v starobe, v čase, ktorý Boh určil.
3
Abrahám dal synovi, ktorý sa mu narodil a ktorého mu porodila Sára, meno Izák.
4
Abrahám obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako mu Boh prikázal.
5
Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil jeho syn Izák.
6
A Sára povedala: "Boh mi dal dôvod smiať sa, všetci, ktorí sa to dozvedia, budú sa smiať so mnou."
7
A dodala: "Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude kojiť deti! A predsa som mu v jeho starobe porodila syna."
8
Chlapec rástol a bol odlúčený. V deň Izákovho odlúčenia Abrahám vystrojil veľkú hostinu.
9
Sára sa dívala, ako syn Egypťanky Hagar, ktorého táto porodila Abrahámovi, sa pohráva s jej synom Izákom
10
a povedala Abrahámovi: "Vyžeň túto slúžku a jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojím synom Izákom."
11
Táto reč sa Abraháma veľmi dotkla, veď šlo o jeho syna,
12
ale Boh povedal Abrahámovi: "Nermúť sa pre chlapca a svoju slúžku! Vyhovej Sáre vo všetkom, čo od teba žiada, lebo potomstvo, ktoré uchová tvoje meno, vzíde z Izáka,
13
ale aj zo syna tvojej slúžky urobím veľký národ, lebo i on je z tvojho rodu."
14
Abrahám vstal včasráno, vzal chlieb a mech s vodou a dal to Hagar, naložil jej chlapca na chrbát a prepustil ju. Ona odišla a blúdila po púšti Beer-Šeba.
15
Keď sa jej minula voda z mecha, položila chlapca pod jeden z kríkov
16
a sama si šla sadnúť naproti obďaleč, asi na dostrel z luku. Myslela si totiž: "Nechcem sa dívať, ako dieťa umiera!" Sadla si naproti a začala nariekať a plakať.
17
Boh počul chlapcov hlas a Boží anjel zavolal z neba na Hagar a povedal jej: "Čo ti je, Hagar? Neboj sa, lebo Boh počul chlapcov hlas tam, kde je.
18
Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevne, lebo ja z neho urobím veľký národ!"
19
Boh jej otvoril oči a zazrela studňu s vodou. Išla naplniť mech vodou a napojila chlapca.
20
Boh bol s ním, on rástol, býval na púšti a stal sa lukostrelcom.
21
Býval na púšti Paran a matka mu vybrala ženu z Egyptskej krajiny.
22
V tom čase prišiel Abimelech a jeho veliteľ vojska Pichol k Abrahámovi a povedal mu: "Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš.
23
Teraz mi teda prisahaj na Boha, že ma neoklameš, ani môj rod, ani moje príbuzenstvo, ale ako som ja preukázal priateľstvo tebe, tak ho aj ty preukáž mne a krajine, v ktorej sa zdržuješ ako hosť."
24
Abrahám odpovedal: "Áno, prisahám!"
25
Abrahám robil výčitky Abimelechovi kvôli studni, ktorej sa násilne zmocnili Abimelechovi sluhovia.
26
A Abimelech odpovedal: "Neviem, kto to urobil. Nedal si mi o tom vedieť, ani som o tom dodnes nepočul."
27
Vtedy Abrahám vzal ovce a dobytok a dal ich Abimelechovi a obaja uzavreli zmluvu.
28
Abrahám oddelil sedem jahniat zo stáda.
29
Abimelech sa ho opýtal: "Čo s tými siedmimi jahňatami, ktoré si oddelil nabok?"
30
On odpovedal: "Prijmi odo mňa týchto sedem jahniat, aby mi boli svedectvom, že som vykopal túto studňu."
31
Preto nazvali toto miesto Beer-Šeba, lebo tam obaja prisahali.
32
Keď uzavreli zmluvu v Beer-Šebe, vstal Abimelech i jeho veliteľ vojska Pichol a vrátili sa do krajiny Filištíncov.
33
Abrahám zasadil v Beer-Šebe tamarišku a vzýval tam meno Jahveho, večného Boha.
34
Abrahám býval dlhý čas v krajine Filištíncov.
Genezis 21:1
Genezis 21:2
Genezis 21:3
Genezis 21:4
Genezis 21:5
Genezis 21:6
Genezis 21:7
Genezis 21:8
Genezis 21:9
Genezis 21:10
Genezis 21:11
Genezis 21:12
Genezis 21:13
Genezis 21:14
Genezis 21:15
Genezis 21:16
Genezis 21:17
Genezis 21:18
Genezis 21:19
Genezis 21:20
Genezis 21:21
Genezis 21:22
Genezis 21:23
Genezis 21:24
Genezis 21:25
Genezis 21:26
Genezis 21:27
Genezis 21:28
Genezis 21:29
Genezis 21:30
Genezis 21:31
Genezis 21:32
Genezis 21:33
Genezis 21:34
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50