A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 20

1
Abrahám sa odtiaľ pohol do kraja Negeb a usadil sa medzi Kadešom a Šurom. Prišiel pobudnúť v Gerare.
2
Abrahám povedal o svojej žene Sáre: "To je moja sestra." Nato gerarský kráľ Abimelech dal Sáru uniesť.
3
Ale Boh navštívil v noci Abimelecha a vo sne mu povedal: "Zomrieš pre ženu, ktorú si uniesol, lebo ona je vydatá žena."
4
Abimelech, ktorý sa k nej ešte nepriblížil, povedal: "Pán môj, či zabiješ aj nevinného človeka?
5
Veď on sám mi povedal: ‚Je moja sestra.‘ A ona sama povedala: ‚To je môj brat.‘ Urobil som to s dobrým svedomím a s čistými rukami!"
6
Boh mu odpovedal vo sne: "Aj ja viem, že si to urobil s dobrým svedomím, a tak som ti zabránil zhrešiť proti mne; preto som nedovolil, aby si sa jej dotkol.
7
Teraz vráť ženu tomu mužovi: on je prorok a bude orodovať za teba, aby si ostal nažive. Ale ak ju nevrátiš, vedz, že iste zomrieš a s tebou všetci tvoji."
8
Abimelech vstal včasráno a zavolal všetkých svojich sluhov. Vyrozprával im všetko, čo sa stalo, a tí muži sa veľmi naľakali.
9
Potom zavolal Abimelech Abraháma a povedal mu: "Čo si nám to vykonal? Čím som sa prehrešil proti tebe, že privolávaš na mňa a na moje kráľovstvo taký veľký hriech? Urobil si mi, čo sa robiť nemá!"
10
Abimelech povedal Abrahámovi: "Prečo si to urobil?"
11
Abrahám odpovedal: "Myslel som si: zaiste na tomto mieste niet Božej bázne a zabijú ma kvôli mojej žene.
12
A v skutočnosti, ona je mojou sestrou, je to dcéra môjho otca, ale nie mojej matky, a stala sa mojou ženou.
13
Preto, keď mi Boh rozkázal blúdiť ďaleko od mojej rodiny, povedal som jej: ‚Preukáž mi túto láskavosť: Všade, kam prídeme, povedz o mne: To je môj brat‘."
14
Vtedy Abimelech vzal ovce a statok, sluhov a slúžky, dal ich Abrahámovi a vrátil mu aj jeho ženu Sáru.
15
Potom Abimelech povedal: "Pozri, moja krajina je pred tebou otvorená, usaď sa, kde sa ti zapáči."
16
Sáre povedal: "Pozri, tisíc strieborných dávam tvojmu bratovi, to bude ako závoj hodený na oči tvojim blízkym, a tak si plne očistená."
17
Potom Abrahám prosil Boha a Boh uzdravil Abimelecha, jeho ženu a jeho slúžky, aby mohli mať deti.
18
Lebo Jahve predtým zavrel lono všetkých žien v Abimelechovom dome kvôli Sáre, Abrahámovej žene.
Genezis 20:1
Genezis 20:2
Genezis 20:3
Genezis 20:4
Genezis 20:5
Genezis 20:6
Genezis 20:7
Genezis 20:8
Genezis 20:9
Genezis 20:10
Genezis 20:11
Genezis 20:12
Genezis 20:13
Genezis 20:14
Genezis 20:15
Genezis 20:16
Genezis 20:17
Genezis 20:18
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50