A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 2

1
Tak boli dokončené nebo i zem a všetky ich zástupy.
2
V siedmy deň Boh dokončil dielo, ktoré vykonal, a v siedmy deň si odpočinul po všetkom diele, ktoré vykonal.
3
Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul po všetkom diele stvorenia.
4
Také boli dejiny neba a zeme pri stvorení. Skúška slobody. Raj V čase, keď Jahve Boh urobil zem a nebo,
5
nebolo na zemi ešte nijaké poľné krovie a nerástla ešte nijaká poľná tráva, lebo Jahve Boh ešte nedal pršať na zem a nebolo tam človeka, ktorý by obrábal pôdu.
6
Predsa však zo zeme vychádzal prúd vody a zavlažoval celý povrch zeme.
7
Vtedy Jahve Boh utvoril človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dych života a človek sa stal živou bytosťou.
8
Jahve Boh vysadil záhradu na východe v Edene a umiestnil tam človeka, ktorého utvoril.
9
Jahve Boh dal vyrásť z pôdy zeme všetkým druhom stromov lákavých na pohľad a dobrých na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady a stromu poznania dobra a zla.
10
Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu, a odtiaľ sa rozdeľovala a tvorila štyri ramená.
11
Meno prvého je Pišon: obteká celú krajinu Chavila, kde sa nachádza zlato;
12
zlato tejto krajiny je čisté a je tam aj bdélium a kameň karneol.
13
Meno druhej rieky je Gichon: tá tečie okolo celej krajiny Kuš.
14
Tretia rieka sa nazýva Tigris: tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je Eufrat.
15
Jahve Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a opatroval.
16
A Jahve Boh dal človekovi tento príkaz: "Smieš jesť zo všetkých stromov záhrady,
17
ale zo stromu poznania dobra a zla nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho budeš jesť, prepadneš smrti."
18
Jahve Boh povedal: "Nie je dobre, aby bol človek sám. Urobím mu pomoc, jemu primeranú."
19
Jahve Boh utvoril zo zeme všetky divé zvieratá a všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich nazve, lebo každé malo mať meno, ktoré mu dá človek.
20
Človek dal mená všetkému dobytku, nebeskému vtáctvu a všetkej divej zveri, ale pomoc pre človeka, ktorá by bola jemu primeraná, nenašiel.
21
Vtedy Jahve Boh dopustil na človeka hlboký spánok a on zaspal. Vzal mu jedno z jeho rebier a jeho miesto vyplnil mäsom.
22
Potom z rebra, ktoré vzal z človeka, Jahve Boh utvoril ženu a priviedol ju k človekovi.
23
Vtedy človek zvolal: "To už hej! To je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela! Bude sa volať ‚žena‘, lebo bola vzatá z muža!"
24
Preto muž opúšťa svojho otca a svoju matku a priľne k svojej žene a stávajú sa jedným telom.
25
Obaja, muž i jeho žena, boli nahí, ale jeden pred druhým sa nehanbili.
Genezis 2:1
Genezis 2:2
Genezis 2:3
Genezis 2:4
Genezis 2:5
Genezis 2:6
Genezis 2:7
Genezis 2:8
Genezis 2:9
Genezis 2:10
Genezis 2:11
Genezis 2:12
Genezis 2:13
Genezis 2:14
Genezis 2:15
Genezis 2:16
Genezis 2:17
Genezis 2:18
Genezis 2:19
Genezis 2:20
Genezis 2:21
Genezis 2:22
Genezis 2:23
Genezis 2:24
Genezis 2:25
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50