A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 16

1
Abramova žena Saraj mu neporodila deti. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar
2
a Saraj povedala Abramovi: "Pozri, prosím ťa: Jahve nedovolil, aby som porodila. Vojdi teda k mojej slúžke; azda od nej dostanem deti." A Abram poslúchol Sarajin hlas.
3
A tak po desiatich rokoch, čo Abram býval v Kanaánskej krajine, jeho žena Saraj vzala Egypťanku Hagar, svoju slúžku, a dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi.
4
I vošiel k Hagar a ona počala. Keď spozorovala, že počala, prestala si vážiť svoju paniu.
5
Tu Saraj povedala Abramovi: "Zodpovedný za moju krivdu, ktorá sa mi stala, si ty. Ja som ti dala svoju slúžku do náručia, ale teraz, keď počala, pozerá na mňa s opovrhnutím. Nech Jahve súdi medzi mnou a tebou."
6
Abram povedal Saraj: "Nuž dobre, tvoja slúžka je v tvojich rukách, urob s ňou, čo uznáš za dobré." Saraj ju natoľko trápila, že slúžka od nej utiekla.
7
Jahveho anjel ju našiel pri prameni vody na púšti, ktorý je na ceste do Šuru.
8
Povedal: "Hagar, Sarajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam ideš?" Ona odpovedala: "Utekám pred svojou paňou Saraj."
9
Tu jej Jahveho anjel povedal: "Vráť sa ku svojej panej a buď jej poddaná."
10
Jahveho anjel jej ďalej povedal: "Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, tak, že ho nebude možno spočítať."
11
Jahveho anjel jej povedal: "Hľa, počala si a porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Jahve vypočul tvoje súženie.
12
Bude to muž ako divoký osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých proti nemu: usídli sa pred tvárou všetkých svojich bratov."
13
Jahvemu, ktorý s ňou hovoril, dala Hagar meno: "Ty si El Roj," povedala totiž: "Dívala som sa tu ešte na toho, ktorý sa na mňa díva?"
14
Preto túto studňu nazvali studňou Lachaj Roj; leží medzi Kadešom a Beredom.
15
Hagar porodila Abramovi syna a Abram pomenoval syna, ktorého mu Hagar porodila, menom Izmael.
16
Abram mal osemdesiatšesť rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela.
Genezis 16:1
Genezis 16:2
Genezis 16:3
Genezis 16:4
Genezis 16:5
Genezis 16:6
Genezis 16:7
Genezis 16:8
Genezis 16:9
Genezis 16:10
Genezis 16:11
Genezis 16:12
Genezis 16:13
Genezis 16:14
Genezis 16:15
Genezis 16:16
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50