A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 141
Za čias Amrafela, kráľa Šinearu, Arjocha, kráľa Ellasaru, Kedor-Laomera, kráľa Elamu, a Tideala, kráľa Gojim,
2
títo viedli vojnu proti Berovi, kráľovi Sodomy, a proti Biršovi, kráľovi Gomory, Šineabovi, kráľovi Admy, Šemeberovi, kráľovi Cebojimu, a proti kráľovi Bely (čiže Coaru).
3
Títo poslední sa spolčili v údolí Siddim (to je Soľné more).
4
Dvanásť rokov boli poddaní Kedor-Laomerovi, ale trinásteho roku sa vzbúrili.
5
V štrnástom roku prišiel Kedor-Laomer a jeho spojeneckí králi, ktorí boli s ním, porazili Refaovcov v Ašterot-Karnajime, Zúzovcov v Hame, Emcov na pláni pri Kirjatajime,
6
Chorijcov v pohorí Seir až po El-Paran, ktorý leží na okraji púšte.
7
Potom pri návrate obchvatom prišli k En-Mišpatu, Prameňu Súdu (to je Kadešu); spustošili celý kraj Amalekov a Amorejcov, ktorí bývali v Chasason-Tamare.
8
Vtedy kráľ Sodomy, kráľ Gomory, kráľ Admy, kráľ Cebojimu a kráľ Bely (to je Coaru) vytiahli a nastúpili proti nim do boja v údolí Siddim,
9
proti Kedor-Laomerovi, kráľovi Elamu, Tidealovi, kráľovi národov, Amrafelovi, kráľovi Šinearu, a Arjochovi, kráľovi Ellasaru: štyria králi proti piatim!
10
Údolie Siddim bolo plné jám na asfalt a keď utekali králi Sodomy a Gomory, niektorí popadali do nich a ostatní ušli do hôr.
11
Víťazi pobrali Sodome a Gomore všetok majetok a všetky potraviny a odtiahli.
12
Vzali aj (Abramovho synovca) Lota i jeho majetok a stáda a odtiahli; býval totiž v Sodome.
13
Akýsi utečenec to prišiel oznámiť Hebrejovi Abramovi, ktorý býval pri dube Amorejca Mamreho, Eškolovho a Amerovho brata; tí boli Abramovými spojencami.
14
Keď sa Abram dozvedel, že jeho príbuzný padol do zajatia, zobral svojich verných tristoosemnásť mužov, ktorí sa narodili v jeho dome, a stíhal s nimi nepriateľov až k Danu.
15
V noci ich so svojimi ľuďmi z rôznych strán napadol, porazil ich a prenasledoval až po Chobu, severne od Damasku.
16
Dobyl naspäť všetok majetok, aj svojho príbuzného Lota s jeho majetkom a s jeho ženami a mužmi.
17
Keď sa Abram vrátil po porážke Kedor-Laomera a kráľov, ktorí boli s ním, vyšiel mu v ústrety kráľ Sodomy do doliny Šave (to je do Kráľovskej doliny).
18
Melchizedek, kráľ Šalemu, priniesol chlieb a víno, bol totiž kňazom Najvyššieho Boha.
19
Predniesol toto požehnanie: "Abram, nech ťa žehná Najvyšší Boh, ktorý stvoril nebo i zem,
20
a požehnaný nech je Najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov." A Abram mu dal zo všetkého desiatok.
21
Sodomský kráľ povedal Abramovi: "Daj mi ľudí a majetky si vezmi."
22
Ale Abram odpovedal sodomskému kráľovi: "Dvíham ruku na prísahu pred Najvyšším Bohom ktorý stvoril nebo i zem:
23
Nevezmem ani nitku, ani remienok do sandál, ani nič, čo je tvoje, aby si nepovedal: ‚Ja som obohatil Abrama.‘
24
Nevezmem nič, len čo zjedli moji mládenci a podiel pre mužov, ktorí išli so mnou: Aner, Eškol a Mamre nech si vezmú svoj podiel."