A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 14

1
Za čias Amrafela, kráľa Šinearu, Arjocha, kráľa Ellasaru, Kedor-Laomera, kráľa Elamu, a Tideala, kráľa Gojim,
2
títo viedli vojnu proti Berovi, kráľovi Sodomy, a proti Biršovi, kráľovi Gomory, Šineabovi, kráľovi Admy, Šemeberovi, kráľovi Cebojimu, a proti kráľovi Bely (čiže Coaru).
3
Títo poslední sa spolčili v údolí Siddim (to je Soľné more).
4
Dvanásť rokov boli poddaní Kedor-Laomerovi, ale trinásteho roku sa vzbúrili.
5
V štrnástom roku prišiel Kedor-Laomer a jeho spojeneckí králi, ktorí boli s ním, porazili Refaovcov v Ašterot-Karnajime, Zúzovcov v Hame, Emcov na pláni pri Kirjatajime,
6
Chorijcov v pohorí Seir až po El-Paran, ktorý leží na okraji púšte.
7
Potom pri návrate obchvatom prišli k En-Mišpatu, Prameňu Súdu (to je Kadešu); spustošili celý kraj Amalekov a Amorejcov, ktorí bývali v Chasason-Tamare.
8
Vtedy kráľ Sodomy, kráľ Gomory, kráľ Admy, kráľ Cebojimu a kráľ Bely (to je Coaru) vytiahli a nastúpili proti nim do boja v údolí Siddim,
9
proti Kedor-Laomerovi, kráľovi Elamu, Tidealovi, kráľovi národov, Amrafelovi, kráľovi Šinearu, a Arjochovi, kráľovi Ellasaru: štyria králi proti piatim!
10
Údolie Siddim bolo plné jám na asfalt a keď utekali králi Sodomy a Gomory, niektorí popadali do nich a ostatní ušli do hôr.
11
Víťazi pobrali Sodome a Gomore všetok majetok a všetky potraviny a odtiahli.
12
Vzali aj (Abramovho synovca) Lota i jeho majetok a stáda a odtiahli; býval totiž v Sodome.
13
Akýsi utečenec to prišiel oznámiť Hebrejovi Abramovi, ktorý býval pri dube Amorejca Mamreho, Eškolovho a Amerovho brata; tí boli Abramovými spojencami.
14
Keď sa Abram dozvedel, že jeho príbuzný padol do zajatia, zobral svojich verných tristoosemnásť mužov, ktorí sa narodili v jeho dome, a stíhal s nimi nepriateľov až k Danu.
15
V noci ich so svojimi ľuďmi z rôznych strán napadol, porazil ich a prenasledoval až po Chobu, severne od Damasku.
16
Dobyl naspäť všetok majetok, aj svojho príbuzného Lota s jeho majetkom a s jeho ženami a mužmi.
17
Keď sa Abram vrátil po porážke Kedor-Laomera a kráľov, ktorí boli s ním, vyšiel mu v ústrety kráľ Sodomy do doliny Šave (to je do Kráľovskej doliny).
18
Melchizedek, kráľ Šalemu, priniesol chlieb a víno, bol totiž kňazom Najvyššieho Boha.
19
Predniesol toto požehnanie: "Abram, nech ťa žehná Najvyšší Boh, ktorý stvoril nebo i zem,
20
a požehnaný nech je Najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov." A Abram mu dal zo všetkého desiatok.
21
Sodomský kráľ povedal Abramovi: "Daj mi ľudí a majetky si vezmi."
22
Ale Abram odpovedal sodomskému kráľovi: "Dvíham ruku na prísahu pred Najvyšším Bohom ktorý stvoril nebo i zem:
23
Nevezmem ani nitku, ani remienok do sandál, ani nič, čo je tvoje, aby si nepovedal: ‚Ja som obohatil Abrama.‘
24
Nevezmem nič, len čo zjedli moji mládenci a podiel pre mužov, ktorí išli so mnou: Aner, Eškol a Mamre nech si vezmú svoj podiel."
Genezis 14:1
Genezis 14:2
Genezis 14:3
Genezis 14:4
Genezis 14:5
Genezis 14:6
Genezis 14:7
Genezis 14:8
Genezis 14:9
Genezis 14:10
Genezis 14:11
Genezis 14:12
Genezis 14:13
Genezis 14:14
Genezis 14:15
Genezis 14:16
Genezis 14:17
Genezis 14:18
Genezis 14:19
Genezis 14:20
Genezis 14:21
Genezis 14:22
Genezis 14:23
Genezis 14:24
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50