A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 12

1
Jahve povedal Abramovi: "Opusť svoju krajinu, svojich príbuzných a dom svojho otca a choď do krajiny, ktorú ti ukážem.
2
Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno; a ty budeš požehnaním!
3
Požehnám tých, čo budú teba žehnať, zavrhnem tých, čo budú teba preklínať. V tebe budú požehnané všetky rody zeme."
4
A tak Abram odišiel, ako mu povedal Jahve, a Lot odišiel s ním. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď opustil Charan.
5
Abram vzal svoju ženu Saraj, svojho synovca Lota, všetok majetok, ktorý nadobudli, a všetky osoby, ktoré získali v Charane, a dali sa na cestu do Kanaánskej krajiny a došli do nej.
6
Abram prešiel krajinou až k posvätnému miestu Sichem, k Moreho dubu. Vtedy boli v krajine Kanaánci.
7
Jahve sa zjavil Abramovi a povedal: "Tvojmu potomstvu dám túto krajinu." A tam Abram postavil oltár Jahvemu, ktorý sa mu zjavil.
8
Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Betelu a rozložil si stan, majúc Betel na západe a na východe Aj. Tam postavil oltár Jahvemu a vzýval jeho meno.
9
Potom Abram tiahol od táboriska k táborisku do Negebu.
10
V krajine nastal hlad a Abram zišiel do Egypta, aby tam býval, lebo hlad ťažko doliehal na krajinu.
11
Keď sa chystal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Saraj: "Pozri, viem, že si žena krásna na pohľad.
12
Keď ťa Egypťania uvidia, povedia si: ‚To je jeho žena,‘ mňa zabijú a teba nechajú nažive.
13
Hovor, že si moja sestra, aby sa mi pri tebe viedlo dobre a aby som kvôli tebe zostal nažive."
14
Skutočne, keď prišiel Abram do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi krásna žena.
15
Videli ju aj faraónovi hodnostári a vychvaľovali ju faraónovi; a ženu odviedli do jeho paláca.
16
Faraón kvôli nej s Abramom dobre nakladal: mal ovce, dobytok, osly, otrokov a otrokyne, oslice a ťavy.
17
Ale Jahve postihol faraóna a jeho dom ťažkými ranami pre Abramovu ženu Saraj.
18
Faraón si predvolal Abrama a povedal: "Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena?
19
Prečo si povedal: ‚To je moja sestra!‘ takže ja som si ju vzal za ženu? Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď!"
20
Faraón ho zveril mužom, ktorí vyprevadili na hranice jeho i jeho ženu a všetko, čo mal.
Genezis 12:1
Genezis 12:2
Genezis 12:3
Genezis 12:4
Genezis 12:5
Genezis 12:6
Genezis 12:7
Genezis 12:8
Genezis 12:9
Genezis 12:10
Genezis 12:11
Genezis 12:12
Genezis 12:13
Genezis 12:14
Genezis 12:15
Genezis 12:16
Genezis 12:17
Genezis 12:18
Genezis 12:19
Genezis 12:20
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50