A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 11

1
Všetci hovorili tým istým jazykom a tými istými slovami.
2
Keď sa ľudia pohli na východ, našli v kraji Šinear údolie a usadili sa tam.
3
Povedali jeden druhému: "Poďme, narobme si tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehla im slúžila namiesto kameňa a asfalt namiesto malty.
4
Potom si povedali: "Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrchol prenikne nebesia! Urobme si meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi!"
5
Jahve zostúpil, aby videl mesto a vežu, ktorú ľudia stavali.
6
Jahve povedal: "Hľa! Všetci sú jeden ľud a hovoria tým istým jazykom a takýto je začiatok ich podnikania! Teraz im už nebude nič nemožné, čo si zaumienia vykonať.
7
Poďme! Zostúpme! A pomäťme tam ich reč, aby už jedni druhým nerozumeli."
8
Jahve ich rozptýlil po celej zemi a oni prestali stavať to mesto.
9
Preto mu dali meno Bábel, lebo práve v ňom Jahve zmiatol reč všetkým obyvateľom zeme a odtiaľ ich rozptýlil po celom povrchu zeme.
10
Toto je Semovo potomstvo: Keď mal Sem sto rokov, dva roky po potope, splodil Arpakšada.
11
Po narodení Arpakšada žil Sem päťsto rokov a splodil ešte synov a dcéry.
12
Keď mal Arpakšad tridsaťpäť rokov, splodil Šelacha.
13
Po narodení Šelacha žil Arpakšad štyristotri rokov a splodil synov a dcéry.
14
Keď mal Šelach tridsať rokov, splodil Ebera.
15
Po narodení Ebera žil Šelach štyristotri rokov a splodil synov a dcéry.
16
Keď mal Eber tridsaťštyri rokov, splodil Pelega.
17
Po narodení Pelega žil Eber štyristotridsať rokov a splodil synov a dcéry.
18
Keď mal Peleg tridsať rokov, splodil Reua.
19
Po narodení Reua žil Peleg dvestodeväť rokov a splodil synov a dcéry.
20
Keď mal Reu tridsaťdva rokov, splodil Seruga.
21
Po narodení Seruga žil Reu dvestosedem rokov a splodil synov a dcéry.
22
Keď mal Serug tridsať rokov, splodil Nachora.
23
Po narodení Nachora žil Serug dvesto rokov a splodil synov a dcéry.
24
Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, splodil Teracha.
25
Po narodení Teracha žil Nachor stodevätnásť rokov a splodil synov a dcéry.
26
Keď mal Terach sedemdesiat rokov, splodil Abrama, Nachora a Harana.
27
Toto je Terachovo potomstvo: Terach splodil Abrama, Nachora a Harana. Haran splodil Lota.
28
Haran zomrel za prítomnosti svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v chaldejskom Ure.
29
Abram i Nachor sa oženili. Abramova žena sa menovala Saraj; Nachorova žena sa menovala Milka, bola to Haranova dcéra, Haran bol otcom Milky a Jisky.
30
Saraj však bola neplodná, nemala deti.
31
Terach vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka Lota, Haranovho syna, i svoju nevestu Saraj, Abramovu ženu. Vyviedol ich z chaldejského Uru, aby išli do Kanaánskej krajiny. Ale keď došli do Charanu, usadili sa tam.
32
Terach žil dvestopäť rokov, potom zomrel v Charane.
Genezis 11:1
Genezis 11:2
Genezis 11:3
Genezis 11:4
Genezis 11:5
Genezis 11:6
Genezis 11:7
Genezis 11:8
Genezis 11:9
Genezis 11:10
Genezis 11:11
Genezis 11:12
Genezis 11:13
Genezis 11:14
Genezis 11:15
Genezis 11:16
Genezis 11:17
Genezis 11:18
Genezis 11:19
Genezis 11:20
Genezis 11:21
Genezis 11:22
Genezis 11:23
Genezis 11:24
Genezis 11:25
Genezis 11:26
Genezis 11:27
Genezis 11:28
Genezis 11:29
Genezis 11:30
Genezis 11:31
Genezis 11:32
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50