A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 11
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
2
A zem bola beztvárna a pustá, tma bola nad priepasťou a Boží vánok sa vznášal nad vodami.
3
Boh povedal: "Buď svetlo!" A bolo svetlo.
4
Boh videl, že svetlo je dobré, a Boh oddelil svetlo od tmy.
5
Boh nazval svetlo "deň" a tmu nazval "noc". Bol večer a bolo ráno: prvý deň.
6
Boh povedal: "Nech je obloha uprostred vôd a oddeľuje vody od vôd," a stalo sa tak.
7
Boh urobil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vôd, ktoré sú nad oblohou,
8
Boh nazval oblohu "nebo". A bol večer a bolo ráno: druhý deň.
9
Boh povedal: "Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, zhromaždia na jedno miesto a nech sa ukáže súš," a stalo sa tak.
10
Boh nazval súš "zem" a zhromaždené vody nazval "more". A Boh videl, že je to dobré.
11
Boh povedal: "Nech sa zem zazelenie zeleňou: bylinami nesúcimi semená a ovocnými stromami dávajúcimi na zemi podľa svojich druhov plody so semenami," a stalo sa tak.
12
Zem vydala zeleň: byliny nesúce semená podľa svojich druhov a stromy dávajúce podľa svojich druhov plody so semenami, a Boh videl, že je to dobré.
13
Bol večer a bolo ráno: tretí deň.
14
Boh povedal: "Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň a noc: nech slúžia ako znamenia tak pre sviatky, ako pre dni a roky;
15
nech sú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem," a stalo sa tak.
16
Boh urobil dve veľké svetlá: väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom, a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou, a hviezdy.
17
Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem,
18
aby vládli nad dňom a nocou, aby oddeľovali svetlo od tmy, a Boh videl, že je to dobré.
19
Bol večer a bolo ráno: štvrtý deň.
20
Boh povedal: "Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a nech vtáci lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou," a stalo sa tak.
21
Boh stvoril veľké morské hady a všetky živé tvory, ktoré sa hýbu a hemžia vo vodách podľa svojich druhov, a všetky okrídlence podľa svojich druhov, a Boh videl, že je to dobré.
22
Boh ich požehnal a povedal: "Buďte plodní, rozmnožujte sa, zaplňte morské vody a vtáci nech sa rozmnožujú na zemi."
23
Bol večer a bolo ráno: piaty deň.
24
Boh povedal: "Nech zem vydá živé tvory rôznych druhov: dobytok, plazy a divú zver rozličného druhu," a stalo sa tak.
25
Boh urobil divoké zvieratá podľa svojich druhov, dobytok podľa svojho druhu a všetky zemské drobné živočíchy podľa svojich druhov, a Boh videl, že je to dobré.
26
Boh povedal: "Urobme človeka na svoj obraz, aby sa nám podobal, nech vládnu nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou divou zverou a nad všetkými drobnými živočíchmi, čo sa plazia po zemi."
27
Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, stvoril ich ako muža a ženu.
28
Boh ich požehnal a povedal im: "Buďte plodní, množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju; vládnite nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi."
29
Boh povedal: "Dávam vám všetky rastliny nesúce semená na povrchu celej zeme a všetky stromy, ktoré prinášajú ovocie so semenom; to bude vaša potrava.
30
Všetkým divým zvieratám, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému, čo sa plazí po zemi a má v sebe dych života, dávam za potravu všetky zelené rastliny," a stalo sa tak.
31
Boh videl všetko, čo urobil: a hľa, bolo to veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno: šiesty deň.