A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 1

1
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
2
A zem bola beztvárna a pustá, tma bola nad priepasťou a Boží vánok sa vznášal nad vodami.
3
Boh povedal: "Buď svetlo!" A bolo svetlo.
4
Boh videl, že svetlo je dobré, a Boh oddelil svetlo od tmy.
5
Boh nazval svetlo "deň" a tmu nazval "noc". Bol večer a bolo ráno: prvý deň.
6
Boh povedal: "Nech je obloha uprostred vôd a oddeľuje vody od vôd," a stalo sa tak.
7
Boh urobil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vôd, ktoré sú nad oblohou,
8
Boh nazval oblohu "nebo". A bol večer a bolo ráno: druhý deň.
9
Boh povedal: "Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, zhromaždia na jedno miesto a nech sa ukáže súš," a stalo sa tak.
10
Boh nazval súš "zem" a zhromaždené vody nazval "more". A Boh videl, že je to dobré.
11
Boh povedal: "Nech sa zem zazelenie zeleňou: bylinami nesúcimi semená a ovocnými stromami dávajúcimi na zemi podľa svojich druhov plody so semenami," a stalo sa tak.
12
Zem vydala zeleň: byliny nesúce semená podľa svojich druhov a stromy dávajúce podľa svojich druhov plody so semenami, a Boh videl, že je to dobré.
13
Bol večer a bolo ráno: tretí deň.
14
Boh povedal: "Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň a noc: nech slúžia ako znamenia tak pre sviatky, ako pre dni a roky;
15
nech sú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem," a stalo sa tak.
16
Boh urobil dve veľké svetlá: väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom, a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou, a hviezdy.
17
Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem,
18
aby vládli nad dňom a nocou, aby oddeľovali svetlo od tmy, a Boh videl, že je to dobré.
19
Bol večer a bolo ráno: štvrtý deň.
20
Boh povedal: "Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a nech vtáci lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou," a stalo sa tak.
21
Boh stvoril veľké morské hady a všetky živé tvory, ktoré sa hýbu a hemžia vo vodách podľa svojich druhov, a všetky okrídlence podľa svojich druhov, a Boh videl, že je to dobré.
22
Boh ich požehnal a povedal: "Buďte plodní, rozmnožujte sa, zaplňte morské vody a vtáci nech sa rozmnožujú na zemi."
23
Bol večer a bolo ráno: piaty deň.
24
Boh povedal: "Nech zem vydá živé tvory rôznych druhov: dobytok, plazy a divú zver rozličného druhu," a stalo sa tak.
25
Boh urobil divoké zvieratá podľa svojich druhov, dobytok podľa svojho druhu a všetky zemské drobné živočíchy podľa svojich druhov, a Boh videl, že je to dobré.
26
Boh povedal: "Urobme človeka na svoj obraz, aby sa nám podobal, nech vládnu nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou divou zverou a nad všetkými drobnými živočíchmi, čo sa plazia po zemi."
27
Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, stvoril ich ako muža a ženu.
28
Boh ich požehnal a povedal im: "Buďte plodní, množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju; vládnite nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi."
29
Boh povedal: "Dávam vám všetky rastliny nesúce semená na povrchu celej zeme a všetky stromy, ktoré prinášajú ovocie so semenom; to bude vaša potrava.
30
Všetkým divým zvieratám, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému, čo sa plazí po zemi a má v sebe dych života, dávam za potravu všetky zelené rastliny," a stalo sa tak.
31
Boh videl všetko, čo urobil: a hľa, bolo to veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno: šiesty deň.
Genezis 1:1
Genezis 1:2
Genezis 1:3
Genezis 1:4
Genezis 1:5
Genezis 1:6
Genezis 1:7
Genezis 1:8
Genezis 1:9
Genezis 1:10
Genezis 1:11
Genezis 1:12
Genezis 1:13
Genezis 1:14
Genezis 1:15
Genezis 1:16
Genezis 1:17
Genezis 1:18
Genezis 1:19
Genezis 1:20
Genezis 1:21
Genezis 1:22
Genezis 1:23
Genezis 1:24
Genezis 1:25
Genezis 1:26
Genezis 1:27
Genezis 1:28
Genezis 1:29
Genezis 1:30
Genezis 1:31
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50