A A A A A
×

Shona Bible 1949

VaEfeso 2

1
Wakakuraramisai imi, makaŋga makafa nokuɗarika kwenyu neɀiʋi ɀenyu,
2
iɀo ɀamaifamba mukati maɀo kare, netsika dzenyika ino, nenzira dzomucinda wesimba reɗeŋga, dzomŋeya unoɓata ɀino muʋana ʋokusaterera;
3
ʋataifamba tose pakati paʋo kare, mukuciʋa kwenyama yeɗu, ticiita kuɗa kwenyama nokwokufuŋga kweɗu, napakuɀarwa kweɗu isu naʋamŋe ʋose taiʋa ʋana ʋokutsamŋirwa.
4
Ɀino Mŋari unenyasha zhinji‐zhinji, nokuɗa kworuɗo rwake rukuru, rwaakatiɗa narwo,
5
kunyaŋge takaŋga takafa mukuɗarika kweɗu, wakatiraramisa pamŋe cete naKristu (makaponeswa nenyasha);
6
akatimutsa pamŋe cete naye, akatigarisa kuɗeŋga pamŋe cete naye munaKristu Jesu;
7
kuti neŋguʋa dzinoʋuya aratidze fuma huru‐huru yenyasha dzake paʋunyoro bgake kwatiri munaKristu Jesu;
8
nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; iɀo ɀisiŋgabvi kwamuri, asi cipo caMŋari;
9
haɀibvi pamaɓasa, kuti kurege kuʋa nomunhu unoɀikudza.
10
Nokuti tiri ɓasa rake, takasikwa kuti munaKristu Jesu tiite maɓasa akanaka, akagadzirwa kare naMŋari kuti tifambe maari.
11
Naiɀoɀo raŋgarirai, kuti imi ʋahedeni munyama, mainzi ʋasina‐kudziŋgiswa naiʋo ʋanonzi ʋokudziŋgiswa, kuri munyama, kunoitwa namaʋoko;
12
kuti neŋguʋa iyo makaŋga musinaKristu, muri ʋatorwa paʋushe bgaʋaIsraeri, muri ʋaeni pasuŋgano dzecipikirwa, musinetariro, musinaMŋari panyika.
13
Asi ɀino munaKristu Jesu imi, makaŋga muri kure kare, makasweɗedzwa muropa raKristu.
14
Nokuti ndiye rugare rweɗu, iye wakaita ɀinhu ɀiʋiri kuti ciʋe cinhu cimŋe, akaputsa ruȿiŋgo rwapakati rwaiparadzanisa;
15
ɀaakaparadza munyama yake kuʋeŋgana, iwo murairo weɀakarairwa paɀireʋo; kuti asike aʋa ʋaʋiri ʋaʋe munhu mutȿa maari, aite rugare saiɀoɀo;
16
kuti mumucinjikwa ayananise ɀe ʋose ʋaʋiri, ʋaʋe muʋiri mumŋe kunaMŋari, ɀaakaʋuraya kuʋeŋgana naiwo mucinjikwa;
17
akaȿika, akaparidza rugare kwamuri, imi maiʋa kure, norugare kunaiʋo ʋaiʋa pedyo;
18
nokuti isu tose tinopinda naiye noMŋeya mumŋe kunaƂaɓa.
19
Naiɀoɀo, hamuzati muciri ʋaeni naʋatorwa, asi ʋobgo pamŋe cete naʋatȿene, naʋeimba yaMŋari.
20
Makaʋakwa pamsoro penheyo dzaʋaapostora naʋaprofita, Kristu Jesu amene ari ibge rapakona.
21
Maari imba yose yakasoŋganiswa kwaɀo, inokura, iʋe tembere tȿene munaShe.
22
Maari nemi ʋo makaʋakwa pamŋe cete, kuti muʋe ʋugaro bgaMŋari muMŋeya.
VaEfeso 2:1
VaEfeso 2:2
VaEfeso 2:3
VaEfeso 2:4
VaEfeso 2:5
VaEfeso 2:6
VaEfeso 2:7
VaEfeso 2:8
VaEfeso 2:9
VaEfeso 2:10
VaEfeso 2:11
VaEfeso 2:12
VaEfeso 2:13
VaEfeso 2:14
VaEfeso 2:15
VaEfeso 2:16
VaEfeso 2:17
VaEfeso 2:18
VaEfeso 2:19
VaEfeso 2:20
VaEfeso 2:21
VaEfeso 2:22
VaEfeso 1 / Efe 1
VaEfeso 2 / Efe 2
VaEfeso 3 / Efe 3
VaEfeso 4 / Efe 4
VaEfeso 5 / Efe 5
VaEfeso 6 / Efe 6