A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (SDS) 1934

Матеја 11
Порекло Исуса Христа, сина Давида, Аврамова сина.
2
Аврам роди Исака, Исак роди Јакова, Јаков роди Јуду и браћу његову,
3
Јуда роди Фареса и Зару с Тамаром, Фарес роди Есрома, Есром роди Арама,
4
Арам роди Аминадава, Аминадав роди Насона, Насон роди Салмона,
5
Салмон роди Воза с Рахавом, Воз роди Јовида с Рутом, Јовид роди Јесеја,
6
а Јесеј роди Давида цара. Давид роди Соломона с Уријницом,
7
Соломон роди Ровоама, Ровоам роди Авију, Авија роди Асу,
8
Аса роди Јосафата, Јосафат роди Јорама, Јорам роди Озију,
9
Озија роди Јоатама, Јоатам роди Ахаза, Ахаз роди Езекију,
10
Езекија роди Манасију, Манасија роди Амона, Амон роди Јосију,
11
а Јосија роди Јехонију и браћу његову у време одвођења у Вавилон.
12
А по одвођењу у Вавилон Јехонија роди Салатила, Салатило роди Зоровавеља,
13
Зоровавељ роди Авиуда, Авиуд роди Елиакима, Елиаким роди Азора,
14
Азор роди Садока, Садок роди Ахима, Ахим роди Елиуда,
15
Елиуд роди Елеазара, Елеазар роди Матана, Матан роди Јакова,
16
а Јаков роди Јосифа, мужа Марије, која роди Исуса који се зове Месија.
17
Свега, дакле, колена: од Аврама до Давида четрнаест колена, од Давида до одвођења у Вавилон четрнаест колена и од одвођења у Вавилон до Месије четрнаест колена.
18
А рођење Исуса Христа било је овако: Марија, мати његова, била је заручница Јосифова; још док се нису били састали, нађе се да је зачела од Духа светога.
19
А Јосиф, муж њезин, будући праведан и не хотећи је јавно срамотити, намисли је тајно отпустити.
20
Но кад он то помисли, а то му се јави у сну анђео Господњи и рече: Јосифе, сине Давидов, не бој се да узмеш Марије, жене своје; јер што се у њој зачело од Духа је светога.
21
Родиће сина, и надени му име Исус; јер ће он спасти народ свој од греха њихових.
22
А све ово било је да се испуни што је Господ рекао преко пророка који каже:
23
"Ето, девојка ће зачети и родиће сина, и наденуће му име Емануило", т. ј. преведено: с нама је Бог.
24
А кад се Јосиф пробуди од сна, учини као што му је заповедио анђео Господњи, и узе жену своју.
25
И не позна је док не роди сина, и надену му име Исус.Матеја 1:1

Матеја 1:2

Матеја 1:3

Матеја 1:4

Матеја 1:5

Матеја 1:6

Матеја 1:7

Матеја 1:8

Матеја 1:9

Матеја 1:10

Матеја 1:11

Матеја 1:12

Матеја 1:13

Матеја 1:14

Матеја 1:15

Матеја 1:16

Матеја 1:17

Матеја 1:18

Матеја 1:19

Матеја 1:20

Матеја 1:21

Матеја 1:22

Матеја 1:23

Матеја 1:24

Матеја 1:25Матеја 1 / Мате 1

Матеја 2 / Мате 2

Матеја 3 / Мате 3

Матеја 4 / Мате 4

Матеја 5 / Мате 5

Матеја 6 / Мате 6

Матеја 7 / Мате 7

Матеја 8 / Мате 8

Матеја 9 / Мате 9

Матеја 10 / Мате 10

Матеја 11 / Мате 11

Матеја 12 / Мате 12

Матеја 13 / Мате 13

Матеја 14 / Мате 14

Матеја 15 / Мате 15

Матеја 16 / Мате 16

Матеја 17 / Мате 17

Матеја 18 / Мате 18

Матеја 19 / Мате 19

Матеја 20 / Мате 20

Матеја 21 / Мате 21

Матеја 22 / Мате 22

Матеја 23 / Мате 23

Матеја 24 / Мате 24

Матеја 25 / Мате 25

Матеја 26 / Мате 26

Матеја 27 / Мате 27

Матеја 28 / Мате 28