A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Јован 131
Bilo je to pred praznik Pashe. Isus je znao da je došao čas da ode sa ovog sveta k Ocu. Tada je pokazao koliko voli one koji su mu pripadali na ovom svetu, a voleo ih je do kraja.
2
Isus i njegovi učenici su bili za večerom. Đavo je Judi Iskariotu, sinu Simonovom, već bio ubacio u srce namisao da izda Isusa.
3
Isus je znao da mu je Otac predao potpunu vlast; znao je da od Boga dolazi i da će k Bogu otići.
4
Tada je ustao od večere, skinuo sa sebe gornji deo odeće, i opasao ubrus oko bedara.
5
Onda je nalio vodu u lavor, pa je počeo da pere noge učenicima i da ih briše ubrusom kojim je bio opasan.
6
Kada je došao do Simona Petra, ovaj mu reče: „Gospode, zar ti da pereš moje noge?“
7
Isus mu odgovori: „Ti sad ne znaš šta ja radim, ali ćeš razumeti posle.“
8
Petar mu reče: „Nikada ti nećeš prati moje noge!“ Isus mu reče: „Ako ti ne operem noge, nemaš udela sa mnom.“
9
Simon Petar mu reče: „Gospode, operi mi ne samo noge, nego i ruke i glavu!“
10
Isus mu reče: „Onome koji je okupan treba oprati samo noge, jer je već sav čist. Vi ste čisti, ali ne svi.“
11
Isus je znao ko je njegov izdajnik, pa je zato rekao: „Niste svi čisti.“
12
Nakon što je oprao noge učenicima, Isus je obukao svoju gornju odeću i vratio se na svoje mesto za stolom. Onda ih je upitao: „Da li razumete šta sam vam učinio?
13
Vi me nazivate učiteljem i Gospodom, i s pravom to kažete, jer ja to i jesam.
14
Dakle, ako sam ja, Gospod i učitelj, oprao vama noge, onda ste i vi dužni da perete noge jedni drugima.
15
Dao sam vam primer: činite onako kako sam ja učinio vama.
16
Zaista, zaista vam kažem: sluga nije veći od svog gospodara, niti je apostol veći od onoga koji ga je poslao.
17
Pošto znate ovo, bićete blaženi ako to i činite.
18
Ne govorim o svima vama. Ja znam koje sam izabrao. Ali Pismo mora da se obistini, kad kaže: ’Onaj koji sa mnom jede, okrenu se protiv mene.’
19
Kažem vam pre nego što se to dogodi, da biste, kada se to zbude, verovali da sam ja onaj koji jeste.
20
Zaista, zaista vam kažem: ko prihvata onoga koga ja šaljem, mene prihvata, a ko prihvata mene, prihvata onoga koji je mene poslao.“
21
Nakon što je ovo izrekao, Isus se duboko uznemirio i otvoreno izjavio: „Zaista, zaista vam kažem da će me izdati jedan od vas.“
22
Učenici su se zgledali među sobom pitajući se o kome on to govori.
23
Jedan od učenika koji je bio Isusov miljenik, ležao je za stolom do Isusovog krila.
24
Simon Petar mu je dao znak i rekao: „Pitaj o kome to govori.“
25
Tako se taj učenik naslonio na Isusove grudi i upitao: „Gospode, ko je taj?“
26
Isus odgovori: „To je onaj kome dam umočen zalogaj hleba.“ Umočio je zalogaj hleba i dao ga Judi, sinu Simona Iskariota.
27
Čim je Juda pojeo zalogaj, uđe Satana u njega. Isus mu reče: „Što hoćeš da učiniš, učini brzo.“
28
Niko od učenika za stolom nije razumeo zašto mu je to rekao.
29
Pošto je Juda kod sebe držao zajednički novac, neki su mislili da mu je Isus rekao da ode da kupi nešto hrane za praznik ili da se dâ siromašnima.
30
Juda je uzeo zalogaj i odmah izašao. Bila je noć.
31
Kada je Juda izašao, Isus reče: „Sada će Bog otkriti slavu Sina Čovečijeg, a po njemu će se otkriti slava Božija.
32
Ako će se po Sinu Čovečijem otkriti slava Božija, onda će i Bog otkriti slavu njegovu. To će se desiti brzo.
33
Deco, još malo vremena sam sa vama. Vi ćete me tražiti, ali što sam rekao judejskim vođama, to sada i vama kažem: ’Tamo gde ja idem, vi ne možete doći.’
34
Dajem vam novu zapovest: volite jedni druge. Kako sam ja vas voleo, tako i vi da volite jedni druge.
35
Ako budete imali ljubavi jedan za drugog, svi će znati da ste moji učenici.“
36
Reče mu Simon Petar: „Gospode, kuda ideš?“ Isus mu odgovori: „Sada ne možeš ići za mnom tamo gde ja idem, ali ćeš me kasnije slediti.“
37
Petar mu reče: „Gospode, zašto ne mogu da te sledim? Spreman sam da umrem za tebe!“
38
Isus mu odgovori: „Da li si zaista spreman da umreš za mene? Zaista, zaista ti kažem: pre nego što se petao oglasi, tri puta ćeš me se odreći.Јован 13:1

Јован 13:2

Јован 13:3

Јован 13:4

Јован 13:5

Јован 13:6

Јован 13:7

Јован 13:8

Јован 13:9

Јован 13:10

Јован 13:11

Јован 13:12

Јован 13:13

Јован 13:14

Јован 13:15

Јован 13:16

Јован 13:17

Јован 13:18

Јован 13:19

Јован 13:20

Јован 13:21

Јован 13:22

Јован 13:23

Јован 13:24

Јован 13:25

Јован 13:26

Јован 13:27

Јован 13:28

Јован 13:29

Јован 13:30

Јован 13:31

Јован 13:32

Јован 13:33

Јован 13:34

Јован 13:35

Јован 13:36

Јован 13:37

Јован 13:38Јован 1 / Јова 1

Јован 2 / Јова 2

Јован 3 / Јова 3

Јован 4 / Јова 4

Јован 5 / Јова 5

Јован 6 / Јова 6

Јован 7 / Јова 7

Јован 8 / Јова 8

Јован 9 / Јова 9

Јован 10 / Јова 10

Јован 11 / Јова 11

Јован 12 / Јова 12

Јован 13 / Јова 13

Јован 14 / Јова 14

Јован 15 / Јова 15

Јован 16 / Јова 16

Јован 17 / Јова 17

Јован 18 / Јова 18

Јован 19 / Јова 19

Јован 20 / Јова 20

Јован 21 / Јова 21