A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

1 Самуел 41
No, Samuilova je reč bila namenjena svemu Izrailju. Izrailjci su izašli u boj protiv Filistejaca. Utaborili su se kod Even Ezera a Filistejci kod Afeka.
2
Filistejci su se svrstali u bojni red da se sukobe s Izrailjcima. Povela se bitka, ali su Izrailjci bili poraženi od Filistejaca, koji su pobili nekih četiri hiljade ljudi na bojnom polju.
3
Kad se narod vratio u tabor, izrailjske starešine rekoše: „Zašto nas je Gospod porazio danas pred Filistejcima? Hajde da iz Siloma uzmemo Kovčeg saveza Gospodnjeg! Kad on dođe među nas izbaviće nas od naših neprijatelja.“
4
Pošalju oni ljude u Silom i uzmu odande Kovčeg saveza Gospoda nad vojskama, koji sedi nad heruvimima. Tamo sa Kovčegom Božijeg saveza bila su oba Ilijeva sina. Ofnije i Fines.
5
Kad je Kovčeg Gospodnjeg saveza došao u tabor sav Izrailj povika gromkim glasom, tako da se zemlja potresla.
6
Filistejci su čuli poklik, pa su rekli: „Kakav je ovo gromki poklik u jevrejskom taboru?“ Na vest da je Kovčeg Gospodnji došao u tabor,
7
Filistejci se uplašiše. Govorili su: „To je Bog došao u tabor! Teško nama! Ovako se nešto nikada nije dogodilo!
8
Jao nama! Ko će nas izbaviti iz ruku ovih moćnih bogova? To su oni bogovi što su udarili Egipćane svakojakim pošastima u pustinji.
9
Ohrabrite se! Držite se muški, Filistejci, da ne budete robovi Jevrejima, kao što su oni bili robovi vama. Držite se muški i borite se!“
10
Filistejci stupe u boj i potuku Izrailjce, te ovi pobegnu svaki u svoj šator. Poraz je bio veoma veliki. Na izrailjskoj strani palo je trideset hiljada pešaka.
11
Kovčeg Božiji je bio otet, a oba Ilijeva sina, Ofnije i Fines, pogiboše.
12
Tog istog dana dotrči neki Venijaminovac iz bojnog reda i dođe u Silom. Imao je iscepanu odeću a na glavi prašinu.
13
Kad je stigao, Ilije je sedeo na stolici kraj puta motreći, jer mu je srce strepilo zbog Kovčega Božijeg. Kad je čovek došao u grad i ispričao šta se dogodilo, ceo je grad zakukao.
14
Ilije je čuo kuknjavu, pa je upitao: „Kakva je ovo buka?“ Čovek požuri da obavesti Ilija.
15
Iliju je bilo devedeset osam godina; oči su mu bile ukočene, pa nije mogao da vidi.
16
Čovek reče Iliju: „Dolazim s bojnog polja. Pobegao sam danas iz bojnog reda.“ Ilije upita: „Šta se dogodilo, sine moj?“
17
Glasnik odgovori: „Izrailjci su pobegli pred Filistejcima; narod je pretrpeo veliki poraz. Oba tvoja sina, Ofnije i Fines, su poginula, a Kovčeg Božiji je otet!“
18
Kad je spomenuo Kovčeg Božiji, Ilije pade sa stolice unazad, kraj gradske kapije, slomi vrat i umre, jer je bio star i težak čovek. Bio je sudija u Izrailju četrdeset godina.
19
A njegova snaha, žena Finesova, bila je pred samim porođajem. Kad je čula vest da je otet Kovčeg Božiji i da su joj umrli svekar i muž, savi se i rodi, jer su je uhvatili trudovi.
20
Dok se rastavljala s dušom, rekoše joj žene što su stajale oko nje: „Ne boj se, rodila si sina.“ Međutim, ona nije odgovorila, niti je marila.
21
Dečaku je dala ime „Ihavod“, rekavši: „Otišla je slava od Izrailja“, zato što je Kovčeg Božiji bio otet, i zbog svekra i muža.
22
Zato je rekla: „Otišla je slava od Izrailja, jer je otet Kovčeg Božiji.“1 Самуел 4:1

1 Самуел 4:2

1 Самуел 4:3

1 Самуел 4:4

1 Самуел 4:5

1 Самуел 4:6

1 Самуел 4:7

1 Самуел 4:8

1 Самуел 4:9

1 Самуел 4:10

1 Самуел 4:11

1 Самуел 4:12

1 Самуел 4:13

1 Самуел 4:14

1 Самуел 4:15

1 Самуел 4:16

1 Самуел 4:17

1 Самуел 4:18

1 Самуел 4:19

1 Самуел 4:20

1 Самуел 4:21

1 Самуел 4:221 Самуел 1 / 1Сам 1

1 Самуел 2 / 1Сам 2

1 Самуел 3 / 1Сам 3

1 Самуел 4 / 1Сам 4

1 Самуел 5 / 1Сам 5

1 Самуел 6 / 1Сам 6

1 Самуел 7 / 1Сам 7

1 Самуел 8 / 1Сам 8

1 Самуел 9 / 1Сам 9

1 Самуел 10 / 1Сам 10

1 Самуел 11 / 1Сам 11

1 Самуел 12 / 1Сам 12

1 Самуел 13 / 1Сам 13

1 Самуел 14 / 1Сам 14

1 Самуел 15 / 1Сам 15

1 Самуел 16 / 1Сам 16

1 Самуел 17 / 1Сам 17

1 Самуел 18 / 1Сам 18

1 Самуел 19 / 1Сам 19

1 Самуел 20 / 1Сам 20

1 Самуел 21 / 1Сам 21

1 Самуел 22 / 1Сам 22

1 Самуел 23 / 1Сам 23

1 Самуел 24 / 1Сам 24

1 Самуел 25 / 1Сам 25

1 Самуел 26 / 1Сам 26

1 Самуел 27 / 1Сам 27

1 Самуел 28 / 1Сам 28

1 Самуел 29 / 1Сам 29

1 Самуел 30 / 1Сам 30

1 Самуел 31 / 1Сам 31