A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

1 Самуел 221
David je odande pobegao u pećinu Odolam. Kad su to čula njegova braća i dom njegovog oca, došli su onamo k njemu.
2
Pridružili su mu se svi koji su bili u nevolji, svi koji su bili zaduženi, i svi ogorčene duše, a on im je bio glavar. S njim je bilo oko četiri stotine ljudi.
3
David je odande otišao u Mispu moavsku i obratio se moavskom caru: „Dozvoli da se moj otac i moja majka sklone kod vas dok ne vidim šta će Bog učiniti sa mnom.“
4
Tako ih je doveo k moavskom caru, pa su ostali s njim dokle god je David bio u skrovištu.
5
Tada prorok Gad reče Davidu: „Nemoj ostati u skrovištu, nego idi u Judinu zemlju.“ David ode i dođe u šumu Aret.
6
Saul je dočuo da se pojavio David i ljudi koji su bili s njim. Saul je tada bio u Gavaji i sedeo pod tamariskom. U ruci je držao koplje a sve njegove sluge stajale su oko njega.
7
Tada Saul reče svojim slugama koji su stajali oko njega: „Čujte, Venijaminovci! Zar će sin Jesejev dati svima vama polja i vinograde? Hoće li da vas sve postavi za zapovednike nad hiljadu ili stotinu?
8
Zašto ste se onda urotili protiv mene? Jer niko mi ne javlja da je moj sin sklopio savez sa Jesejevim sinom! I niko ne mari za mene, i ne javlja mi da je moj sin podstakao mog slugu da me vreba iz zasede, kao što je to danas.“
9
Doik Edomac, koji je stajao sa Saulovim slugama, odgovori: „Video sam kad je Jesejev sin došao u Nov k Ahimeleku, Ahituvovom sinu.
10
Ahimelek je upitao Gospoda za njega i dao mu hrane. Dao mu je i mač Filistejca Golijata.“
11
Tada je car poslao po sveštenika Ahimeleka, sina Ahituva, i sav dom njegovog oca, sveštenike u Novu. Sve su oni došli pred cara.
12
Saul reče: „Čuj sad, sine Ahituve!“ On odgovori: „Evo me, gospodaru!“
13
Saul mu reče: „Zašto ste se urotili protiv mene, ti i Jesejev sin? Ti si mu dao hleb i mač, i pitao za njega Gospoda, da bi se digao na mene i vrebao me iz zasede, kao ovoga dana.“
14
Ahimelek odgovori caru: „A ko je od svih carevih slugu tako veran kao David, a još i carev zet, zapovednik tvoje telesne straže, poštovan u tvom domu?
15
Zar je danas prvi put da sam za njega pitao Gospoda? Daleko bilo! Neka car ne optužuje time svoga slugu niti koga iz doma moga oca! Tvoj sluga ništa nije znao od sveta toga!“
16
A car reče: „Zacelo ćeš poginuti, Ahimeleče, i ti i dom tvoga oca!“
17
Car zapovedi stražarima: „Okrenite se i pogubite sveštenike Gospodnje, jer su se udružili s Davidom; znali su da je pobegao a nisu mi javili.“ Ali careve sluge se nisu usudile da podignu ruku da ubiju sveštenike Gospodnje.
18
Tada car reče Doiku: „Okreni se ti i pogubi sveštenike!“ Doik Edomac se okrene i ubije sveštenike. Tog dana je pobio osamdeset pet ljudi koji su nosili laneni efod.
19
I Nov, sveštenički grad, su pobili oštrim mačem: muškarce i žene, decu i dojenčad, volove, magarce i ovce.
20
Ipak, umakao je jedan od sinova Ahimeleka, sina Ahituvova, po imenu Avijatar, pa je pobegao za Davidom.
21
Tada je Avijatar ispričao Davidu kako je Saul pobio sveštenike Gospodnje.
22
David reče Avijataru: „Znao sam onoga dana kad je Doik Edomac bio tamo da će jamačno javiti Saulu. Ja sam kriv za sve živote iz doma tvoga oca.
23
Ostani sa mnom; ne boj se, jer onaj koji traži tvoj život takođe traži moj život. Kod mene ćeš biti bezbedan.“1 Самуел 22:1

1 Самуел 22:2

1 Самуел 22:3

1 Самуел 22:4

1 Самуел 22:5

1 Самуел 22:6

1 Самуел 22:7

1 Самуел 22:8

1 Самуел 22:9

1 Самуел 22:10

1 Самуел 22:11

1 Самуел 22:12

1 Самуел 22:13

1 Самуел 22:14

1 Самуел 22:15

1 Самуел 22:16

1 Самуел 22:17

1 Самуел 22:18

1 Самуел 22:19

1 Самуел 22:20

1 Самуел 22:21

1 Самуел 22:22

1 Самуел 22:231 Самуел 1 / 1Сам 1

1 Самуел 2 / 1Сам 2

1 Самуел 3 / 1Сам 3

1 Самуел 4 / 1Сам 4

1 Самуел 5 / 1Сам 5

1 Самуел 6 / 1Сам 6

1 Самуел 7 / 1Сам 7

1 Самуел 8 / 1Сам 8

1 Самуел 9 / 1Сам 9

1 Самуел 10 / 1Сам 10

1 Самуел 11 / 1Сам 11

1 Самуел 12 / 1Сам 12

1 Самуел 13 / 1Сам 13

1 Самуел 14 / 1Сам 14

1 Самуел 15 / 1Сам 15

1 Самуел 16 / 1Сам 16

1 Самуел 17 / 1Сам 17

1 Самуел 18 / 1Сам 18

1 Самуел 19 / 1Сам 19

1 Самуел 20 / 1Сам 20

1 Самуел 21 / 1Сам 21

1 Самуел 22 / 1Сам 22

1 Самуел 23 / 1Сам 23

1 Самуел 24 / 1Сам 24

1 Самуел 25 / 1Сам 25

1 Самуел 26 / 1Сам 26

1 Самуел 27 / 1Сам 27

1 Самуел 28 / 1Сам 28

1 Самуел 29 / 1Сам 29

1 Самуел 30 / 1Сам 30

1 Самуел 31 / 1Сам 31