A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

1 Самуел 171
Filistejci okupiše svoju vojsku da ratuju. Okupili su se kod Sokota, koji pripada Judi, a utaborili se između Sokota i Azeke, u Efes-Damimu.
2
Saul i Izrailjci su se okupili i utaborili u dolini Ili, pa su se svrstali u bojni red protiv Filistejaca.
3
Filistejci su bili na jednom brdu, a Izrailjci na drugom. Između njih je bila dolina.
4
Tada je iz filistejskog tabora istupio izazivač po imenu Golijat iz Gata. Bio je visok šest lakata i pedalj.
5
Na glavi je imao bronzanu kacigu, a na sebi je imao ljuskav oklop od bronze težine pet hiljada šekela.
6
Na nogama je imao bronzane štitnike i bronzani kopljić između ramena.
7
Šipka njegovog koplja bila je kao vratilo, a šiljak koplja mu je bio težak šest stotina gvozdenih šekela. Pred njim je išao njegov štitonoša.
8
On je, dakle, stao i dozivao Izrailjeve bojne redove govoreći im: „Zašto izlazite da se svrstate za boj? Nisam li ja Filistejac a vi Saulove sluge? Izaberite jednog čoveka, pa neka siđe k meni!
9
Ako me svlada u dvoboju i pogubi me, mi ćemo vam biti podanici, a ako ja svladam njega i pogubim ga, vi ćete nama biti podanici.“
10
Filistejac je nastavio: „Ja sam danas osramotio bojne redove Izrailja! Dovedite mi čoveka da se borimo!“
11
Kad su Saul i svi Izrailjci čuli ove Filistejčeve reči, smeli su se i veoma uplašili.
12
David je bio sin jednog Efraćanina iz Vitlejema Judinog, po imenu Jesej, koji je imao osam sinova. U Saulovo vreme Jesej je bio vremešan i odmakao u godinama.
13
Jesejeva tri starija sina su bila otišla za Saulom u rat. Ta tri sina koji su otišli u rat zvali su se: Elijav, prvenac, drugi Avinadav a treći Šama.
14
David je bio najmlađi. Tri najstarija su otišla za Saulom.
15
David je odlazio od Saula i vraćao se da napasa ovce svoga oca u Vitlejemu.
16
A Filistejac je istupao ujutro i uveče i postavljao se četrdeset dana.
17
Jesej reče svome sinu Davidu: „Uzmi za svoju braću ovu efu prženog žita i ovih deset hlebova, pa se požuri svojoj braći u tabor.
18
A ovih deset sireva odnesi zapovedniku nad hiljadu. Vidi kako su tvoja braća, i donesi od njih neki znak.“
19
Saul je bio s njima i sa svim izrailjskim ljudstvom u dolini Ili ratujući protiv Filistejaca.
20
David porani ujutro, ostavi stado čuvaru i ode kako mu je zapovedio njegov otac Jesej. Došao je u tabor baš kad je vojska izašla u bojni red i podigla bojni poklik.
21
Izrailjci i Filistejci su svrstali svoje borbene redove jedni prema drugima.
22
David je ostavio svoje stvari kod čuvara opreme, pa je otrčao do bojnog reda; došao je da upita braću jesu li dobro.
23
Dok je on razgovarao s njima, iz filistejskih redova je istupio izazivač, po imenu Golijat iz Gata, i izgovorio iste reči kao pre. A David je to čuo.
24
Kad su ga Izrailjci videli, svi su pobegli od njega, jer su se veoma uplašili.
25
Izrailjci su govorili: „Jeste li videli ovog čoveka? On izlazi da sramoti Izrailja. Car će dati veliko blago onome ko ga pogubi. Daće mu još i svoju ćerku za ženu, a dom njegovog oca oslobodiće od poreza.“
26
David upita ljude što su stajali s njim: „Šta će dobiti čovek koji pogubi ovog Filistejca i skine sramotu s Izrailja? I ko je taj neobrezani Filistejac da sramoti bojne redove živoga Boga?“
27
Narod mu odgovori isto: „To će se učiniti za čoveka koji ga pogubi.“
28
Kad je Elijav, Davidov najstariji brat, čuo kako on razgovara s ljudima, razgnevio se na Davida i rekao: „Zašto si došao? Kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji? Znam ja tvoju obest i zlobu tvoga srca: ti si došao da vidiš bitku!“
29
David odgovori: „Šta sam sad uradio? Zar se ne sme reći ni reč?“
30
Onda se okrenuo od njega prema nekom drugom i ponovio iste reči. Narod mu je odgovorio isto kao prvi put.
31
Kad je narod čuo njegove reči, javili su Saulu, koji je poslao po njega.
32
David reče Saulu: „Neka nikom ne klone srce zbog njega! Tvoj sluga će izaći na dvoboj sa ovim Filistejcem.“
33
Saul odgovori Davidu: „Ne možeš ti izaći na dvoboj sa ovim Filistejcem, jer si ti još dečak, a on je ratnik od svoje mladosti.“
34
David odvrati Saulu: „Tvoj je sluga čuvao ovce svoga oca, pa kad bi došao lav ili medved i ugrabio ovcu iz stada,
35
ja bih krenuo za njim, udario ga i istrgao je iz njegovih usta. Ako bi me on napao, ja bih ga zgrabio za grivu i udarao ga dok ne umre.
36
Tvoj sluga je ubio lava i medveda, pa će i ovaj neobrezani Filistejac proći kao jedan od njih, zato što je vređao bojne redove Boga živoga.“
37
David još dodade: „Gospod koji me je izbavio od lava i medveda, on će me izbaviti i od ovog Filistejca.“ Saul na to reče Davidu: „Idi, i neka Gospod bude s tobom!“
38
Tada je Saul obukao Davidu svoje ratno odelo; stavio mu je bronzanu kacigu na glavu, i obukao mu oklop.
39
Zatim mu je pripasao svoj mač preko odela. David je pokušao da hoda, ali kako nije navikao na to, rekao je Saulu: „Ne mogu da hodam u ovome, jer nisam navikao.“ Zato je David skinuo to sa sebe.
40
David uze svoj štap, izabra iz potoka pet glatkih kamenova, i stavi ih u džep svoje pastirske torbe, pa s praćkom u ruci ode pred Filistejca.
41
A Filistejac, pred kojim je išao štitonoša, primicao se sve bliže Davidu.
42
Filistejac je pogledao, pa kad je video Davida, podsmehnuo mu se, jer je bio mlad, rumenih obraza i lepog izgleda.
43
Filistejac reče Davidu: „Zar sam ja pseto da na mene izlaziš sa štapom?“ Kad je Filistejac isproklinjao Davida svojim bogovima,
44
rekao mu je: „Dođi k meni, da dam tvoje telo pticama nebeskim i zverima poljskim.“
45
David mu odvrati: „Ti ideš na mene s mačem, kopljem i kopljićem, a ja idem na tebe u ime Gospoda nad vojskama, Boga Izrailjevih bojnih redova, koje si ti vređao.
46
Još danas će te Gospod predati u moje ruke, a ja ću te ubiti i odseći ti glavu. Još danas ću dati leševe iz filistejskog tabora pticama nebeskim i zverima zemaljskim. Tako će sva zemlja znati da ima Boga u Izrailju.
47
A znaće i sav ovaj zbor da Gospod ne spasava mačem i kopljem. Naime, bitka pripada Gospodu, i on će vas predati u naše ruke.“
48
Kad je Filistejac krenuo da se približava Davidu, David brzo istrča na bojište u susret Filistejcu.
49
David segnu rukom u torbu i uze odande kamen, baci ga iz praćke, i pogodi Filistejca u čelo. Kamen mu se zari u čelo i on pade licem na zemlju.
50
Tako je David svladao Filistejca praćkom i kamenom: udario ga je i ubio bez mača u ruci.
51
Onda je David potrčao i stao nad Filistejcem, uzeo njegov mač, izvadio ga iz korica i ubio ga. Zatim mu je njime odsekao glavu. Kad su Filistejci videli da je njihov junak poginuo, dali su se u beg.
52
Tada su se digli ljudi iz Izrailja i Jude, pa su uz bojni poklik gonili Filistejce sve do Gaja i do akaronskih vrata. Smrtno ranjeni Filistejci padali su na sarajimskom putu sve do Gata i Akarona.
53
Kad su se Izrailjci vratili iz potere za Filistejcima, opljačkali su njihov tabor.
54
A David je uzeo Filistejčevu glavu i doneo je u Jerusalim. Njegovo oružje je stavio u svoj šator.
55
Kad je Saul video da David izlazi protiv Filistejca, upitao je Avenira, zapovednika vojske: „Avenire, čiji je sin taj mladić?“ Avenir odgovori: „Tvoga mi života, care, ne znam.“
56
Car mu reče: „Raspitaj se čiji je sin taj mladić.“
57
Kad se David vratio pošto je ubio Filistejca, Avenir ga dovede pred Saula. Filistejčeva glava mu je još bila u ruci.
58
Saul ga upita: „Čiji si ti sin, mladiću?“ David odgovori: „Sin sam tvoga sluge Jeseja Vitlejemca.“1 Самуел 17:1

1 Самуел 17:2

1 Самуел 17:3

1 Самуел 17:4

1 Самуел 17:5

1 Самуел 17:6

1 Самуел 17:7

1 Самуел 17:8

1 Самуел 17:9

1 Самуел 17:10

1 Самуел 17:11

1 Самуел 17:12

1 Самуел 17:13

1 Самуел 17:14

1 Самуел 17:15

1 Самуел 17:16

1 Самуел 17:17

1 Самуел 17:18

1 Самуел 17:19

1 Самуел 17:20

1 Самуел 17:21

1 Самуел 17:22

1 Самуел 17:23

1 Самуел 17:24

1 Самуел 17:25

1 Самуел 17:26

1 Самуел 17:27

1 Самуел 17:28

1 Самуел 17:29

1 Самуел 17:30

1 Самуел 17:31

1 Самуел 17:32

1 Самуел 17:33

1 Самуел 17:34

1 Самуел 17:35

1 Самуел 17:36

1 Самуел 17:37

1 Самуел 17:38

1 Самуел 17:39

1 Самуел 17:40

1 Самуел 17:41

1 Самуел 17:42

1 Самуел 17:43

1 Самуел 17:44

1 Самуел 17:45

1 Самуел 17:46

1 Самуел 17:47

1 Самуел 17:48

1 Самуел 17:49

1 Самуел 17:50

1 Самуел 17:51

1 Самуел 17:52

1 Самуел 17:53

1 Самуел 17:54

1 Самуел 17:55

1 Самуел 17:56

1 Самуел 17:57

1 Самуел 17:581 Самуел 1 / 1Сам 1

1 Самуел 2 / 1Сам 2

1 Самуел 3 / 1Сам 3

1 Самуел 4 / 1Сам 4

1 Самуел 5 / 1Сам 5

1 Самуел 6 / 1Сам 6

1 Самуел 7 / 1Сам 7

1 Самуел 8 / 1Сам 8

1 Самуел 9 / 1Сам 9

1 Самуел 10 / 1Сам 10

1 Самуел 11 / 1Сам 11

1 Самуел 12 / 1Сам 12

1 Самуел 13 / 1Сам 13

1 Самуел 14 / 1Сам 14

1 Самуел 15 / 1Сам 15

1 Самуел 16 / 1Сам 16

1 Самуел 17 / 1Сам 17

1 Самуел 18 / 1Сам 18

1 Самуел 19 / 1Сам 19

1 Самуел 20 / 1Сам 20

1 Самуел 21 / 1Сам 21

1 Самуел 22 / 1Сам 22

1 Самуел 23 / 1Сам 23

1 Самуел 24 / 1Сам 24

1 Самуел 25 / 1Сам 25

1 Самуел 26 / 1Сам 26

1 Самуел 27 / 1Сам 27

1 Самуел 28 / 1Сам 28

1 Самуел 29 / 1Сам 29

1 Самуел 30 / 1Сам 30

1 Самуел 31 / 1Сам 31